Původní dřevěný objekt byl ve 13. století přestavěn na kamenný královský hrad, který kolem roku 1305 přešel za nejasných okolností do rukou mocného rodu Vartenberků. Přesná podoba původního středověkého hradu není známa. Jasné je, že byl rozdělen na dvě části, které fungovaly víceméně samostatně. Tato dispozice zůstala zachována až do konce 18. století. Nezměnilo ji ani dobytí a vypálení hradu roku 1444.

Barokně – klasicistní

Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové provedli dvě zásadní rekonstrukce zámku. První, vrcholně barokní, přestavba proběhla v poslední třetině 17. století.

Záměrem bylo především posílit reprezentační funkci objektu, aby patřičně demonstroval bohatství a vlivné postavení rodu. Hlavní kompoziční osou celého projektu se stala nová přístupová cesta, zvaná Dlouhá jízda, která ústila horní branou před kompletně přestavěné vstupní křídlo. Podél ní byla symetricky založena Růžová zahrada a z druhé strany areál jízdárny. Druhá a poslední přestavba zámku se uskutečnila v letech 1786–1803.

Růžová zahrada

Růžová zahrada

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Různorodé zámecké stavby se sjednotily, dostaly stejnou výšku a jednotnou fasádu. Na straně k řece byla jako nová dominanta zámku postavena štíhlá hodinová věž. Zámek tak získal barokně – klasicistní podobu, ve které se zachoval až dodnes.

Děti odměňte palačinkou

V současnosti je opravena polovina zámeckého jádra. Východní křídlo slouží jako pobočka Oblastního muzea Děčín, severní křídlo využívá Státní okresní archív. A již druhým rokem se opravuje jižní křídlo, jehož archeologický průzkum odhalil unikátní gotická okna ze 13. století. Podle archeologů je zřejmé, že děčínský zámek měl být ve středověku výstavním královským hradem podobně jako například Bezděz.

Dlouhá jízda

Dlouhá jízda

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Zatímco v opravených prostorech západního křídla se konají individuální a skupinové prohlídky, svatební obřady, koncerty, výstavy a další kulturní akce už od roku 2005, jižní křídlo na své zpřístupnění teprve čeká. Jeho oprava nyní vrcholí, otevřít by se mělo na začátku hlavní sezóny v příštím roce. Časem tam bude pokračování expozice, vedení zámku by rádo blíže představilo další významné členy rodu Thunů.

Na zámku je stále co vidět, případně i ochutnat. Na nádvoří totiž funguje vyhlášená palačinkárna a kavárna. Zážitkem je už cesta Dlouhou jízdou, která je hlavní přístupovou cestou k zámku. Zvláště v době květu růží je příjemné posedět v Růžové zahradě a prohlédnout si Děčín z ptačí perspektivy.