Práce přišly na deset miliónů korun, přičemž větší část pokryla evropská dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Na jaře lidé najdou v prachárně muzeum vojenské historie města.

Rekonstrukce celého areálu by měla trvat ještě tři až čtyři roky a vyžádá si přes 300 miliónů korun. V budoucnu se pak stane místem, kam budou moci obyvatelé a návštěvníci krajského města přicházet za zábavou, oddychem i poučením.

„Prachárna pochází z druhé poloviny 18. století, rekonstrukce byla poměrně náročná. Snažili jsme se zachovat v objektu co nejvíce původních prvků. Například u dřevěných se to podařilo zhruba z osmdesáti procent,“ řekla novinářům ředitelka občanského sdružení Muzeum olomoucké pevnosti Markéta Záleská.

Prachárna bude podle ní zatím otevřena jen příležitostně, je v ní dočasná expozice. Na konečné verzi bude sdružení spolupracovat s Vlastivědným muzeem v Olomouci. Již nyní však mohou návštěvníci spatřit archeologické nálezy z místa. Jedná se mj. o vojenské pečeti, knoflíky, kulky, dělostřelecké koule, sáčky na střelivo, přezky z koňských postrojů, obaly od zbraní či části zbraní.

K vidění jsou tu také panely přibližující mj. historii Korunní pevnůstky a také artefakt vznikajícího obřího modelu Olomouce, který ukáže, jak město vypadalo v roce 1757, kdy dostalo v době vlády Marie Terezie podobu mohutné pohraniční pevnosti. Zatím mohou lidé vidět jen jeho část v sádrových odlitcích, konečné dílo sochaře Jiřího Žlebka o rozměrech 7 x 6,5 metru bude z bronzu.

„Zatím bylo v areálu proinvestováno zhruba 50 miliónů korun. Největší částku si přitom vyžádala rekonstrukce inženýrských sítí. Byly už také mj. odstraněny náletové dřeviny, pokračují práce na obnově korunní hradby, také z druhé poloviny 18. století. Další objekty na úpravy teprve čekají,“ uvedla Záleská.

Největší objekt v areálu – dělostřelecký sklad prodalo sdružení Muzeum olomoucké pevnosti Univerzitě Palackého. „Od ledna zde má začít velká rekonstrukce, na jejímž konci bude vznik populárně naučného centra Pevnost poznání,“ poznamenala ředitelka s tím, že univerzita na projekt získala dotaci 150 miliónů korun.

Občanské sdružení se snaží zajistit i peníze na vybudování amfiteátru pro společenské a kulturní akce. Také podalo žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na revitalizaci části zeleně a připravuje žádost do takzvaných norských fondů na opravu zchátralé strážnice, v níž bude informační středisko propagující Olomouc jako bývalé významné pevnostní město a zázemí pro návštěvníky. V budoucnu by v areálu měla být i letní restaurace.

Korunní pevnůstka je v Olomouci posledním dochovaným dokladem bastionového opevnění z poloviny 18. století. Byla součástí Tereziánské pevnosti. Po jejím zrušení objekt sloužil armádě, veřejnosti byl definitivně uzavřen po roce 1945. Koncem 20. století armáda předala areál městu, jež ho pronajalo stavební firmě. V únoru 2008 město Korunní pevnůstku prodalo občanskému sdružení Muzeum olomoucké pevnosti, které začalo s její obnovou.

„Naším cílem je opět oživit tuto historickou část města, zkrášlit ji a dosáhnout toho, aby se v ní prolínala současnosti s historií,“ uvedl předseda správní rady sdružení Muzeum olomoucké pevnosti Ivan Langer.

„Jde o projekt, který respektuje historickou hodnotu památky, a jeho realizace může znamenat významný impuls pro další rozvoj turistického ruchu,“ řekl už dříve olomoucký primátor Martin Novotný (ODS).