Národní park byl vyhlášen v roce 2002 pro výjimečně zachované území a jeho přírodní hodnoty. Divoké velkofatranské pralesy patří mezi nejkvalitnější na Slovensku. Vlastní park se rozkládá na ploše 40 370 ha. To nejcennější, jak z hlediska krajinně-estetického, tak z hlediska zachovalosti území, je Gaderská dolina i návrší Piesky nad ní.

Patří ke specifikám tohoto národního parku, že území Gaderské doliny je přístupné turistům. Údolím protéká potok, který vytváří na sto kaskád, peřejí a menších vodopádů. Připomíná nám, že Velká Fatra je bohatá na podzemní vody a přirozená prameniště. Odpovědný přístup k tomuto bohatství vedl k tomu, že pohoří Velká Fatra bylo vyhlášeno chráněnou vodohospodářskou oblastí.

V době, kdy naše média probírají téma bezzásahových zón na Šumavě, můžeme jako jeden z příkladů vnímat i fatranskou Janošíkovu kolkáreň. U starších smrkových porostů tady nastává postupný rozpad. Ale les jako takový nehyne, jen přechází do jiného stádia vývinu. Nastává tak přirozená obnova uvolněných míst a les žije dál. Stromy rostou v rozvolněném zápoji, který připomíná stojící kuželky (slovensky kolky), a odtud tedy pochází samotné pojmenování rezervace Janošíkova kolkáreň (kuželna).

Dáte-li se do hovoru se strážcem národního parku, dovíte se řadu zajímavostí a určitě dojde i na historky o jeho setkání s medvědy nebo vlky. Začnete se opatrně ohlížet a všímat si stromů, jestli na nich neuvidíte charakteristické značky, kterými si medvěd vymezuje svůj revír. K vlkům a medvědům nemáme právě přátelský vztah. Tady jsou ovšem doma oni a my musíme mít na paměti, že jsme v jejich prostředí jen hosty. A měli bychom být hosty ohleduplnými.

Ale vraťme se k dalším rostlinným unikátům. Ve Velké Fatře jsou to především zachovalé porosty tisů, které na většině českého a slovenského území (i jinde v Evropě) doplatily na přílišnou expanzi člověka. Tento vzácný strom se tady uchoval v Národní přírodní rezervaci Harmanecká tisina, která je jednou z nejstarších na Slovensku. Byla vyhlášena už v r. 1949 a průměrný věk dřevin je okolo 120 – 140 let. Najdou se ale i exempláře o mnoho starší, některé z těchto pamětníků středověku odhadujeme i na 500 let.

Nestačili jsme vyjmenovat všechno, co Velká Fatra skýtá. Ať už jsou to místa se zachovanou lidovou architekturou, nebo vzácné rostliny, které se v jarním sluníčku hlásí o slovo svými květy.

Nahlédli jsme do míst, která nejsou vždy běžně přístupná. Více se o nich můžete dovědět v televizním cyklu nazvaném Návraty k divočině. Poprvé se o slovo přihlásí 9. září na ČT2 v 17.50 hodin. Průvodcem na cestách českými i slovenskými národními parky vám v něm bude muzikant a milovník přírody Tomáš Kočko. Stránky pořadu najdete zde.