První zastávku činíme zhruba deset kilometrů jižně od Chrudimi, ve Slatiňanech. Důvodem je zdejší renesanční zámek, jeho rozsáhlý anglický park – a také v těsném sousedství stojící kostel sv. Martina. Právě masívní a nepřehlédnutelná věž svatostánku je svého druhu majákem, který vás k zámku neomylně navede. Pokud se k němu totiž neblížíte přímo od řeky Chrudimky, zjeví se před vámi až na poslední chvíli.

Tak i my s kamerou jsme se nejprve pokochali kostelem, původně románským, nakonec v dominující gotické podobě. Pochází ze 14. století, poslední zásadnější úpravy zažil o pět set let později. Díky sousedícímu zámku a vzrostlým stromům ve své těsné blízkosti je kostel z mnoha pohledů mimořádně fotogenický – v tomto směru se s ním ani zámek nemůže příliš rovnat.

Koňská krása

Nejprve tu nad Chrudimkou stála tvrz (od 13. století), o tři staletí později se proměnila na renesanční zámek. Stalo se tak v době, kdy objekt vlastnil Bohuslav Mazanec z Frymburka. Následovali další majitelé i úpravy zámku, ovšem z dnešního pohledu jsou zejména vnímány proměny uskutečněné krátce po druhé světové válce. Svého druhu erbem se od té doby stala zámku koňská krása.

K vidění je tu, jak známo, hipologické muzeum (jeho první expozice byla pro veřejnost otevřena v roce 1950). Na počátku byla myšlenka českého zootechnika a genetika prof. PhDr. MUDr. Františka Bílka, DrSc. Výsledkem je sbírka obrazů, grafik, plastik a dalších předmětů, zobrazujících koně v jeho majestátnosti, dokumentující, jak kůň zasáhl do života člověka – i naopak.

Kůň coby pojem se ve Slatiňanech nezjevil vůbec náhodou, chov koní má totiž v okolí Slatiňan dlouhou tradici. Zámek není ovšem spojen pouze s neživými exponáty, ale i jejich ryze živými předlohami. V poválečném období tu byl totiž zkonfiskovaný zámecký areál využit k chovu starokladrubských vraníků. Zmíněné české plemeno bylo v té době prakticky před vyhynutím, ale právě díky úsilí prof. Bílka byl neblahý osud odvrácen. Stádo se nejprve rozrůstalo v Průhonicích, ale hřebčín tu brzy kapacitně nestačil. A tak se přesunul právě do Slatiňan.

Hřebčín je součástí hospodářského zázemí zámku a možná jste jej už spatřili, aniž byste kdy Slatiňany navštívili. Byl totiž dějištěm filmu Smrt v sedle i televizního seriálu Dobrá Voda.

Turisté tu ocení i rozsáhlý anglický park. Založen byl v samém závěru 18. století tehdejším majitelem, knížetem Karlem Auerspergem. K vidění je na jeho ploše řada stavení i bohatá sbírka dřevin (zeravy, cedry, buky - jeden ze zdejších červenolistých buků je údajně nejmohutnějším exemplářem v České republice, obvod jeho kmene je šest metrů).

To jsme se právě při procházce zmíněným parkem ocitli – jak jinak – u sochy koně. Představuje oře Jana Žižky a autorem je prof. Bohumil Kafka. Před jižním průčelím zámku byla socha instalována v roce 1951.

Video

Slatiňany

Miroslav Šára, Novinky.cz

Od Slatiňan jsme zamířili necelé tři kilometry vzdušnou čarou na západ, do lesů zvaných Podhůra - a zároveň na místo, kde se setkáme se světovým unikátem. Právě toto označení se dává dřevěné rozhledně Báře, která v podobě trojbokého jehlanu obsadila předloni místo poblíž Čertovy skalky (místo se uvádí i jako Čertův hrádek).

Je docela možné, že tvar a konstrukce je nevídaná v Evropě i na celé planetě, je ale zcela jisté, že poměrně unikátní jsou i osudy tohoto díla. Poprvé byla připravena hostit turisty již před třemi roky – slavnostní otevření se uskutečnilo 21. června 2008. Jenže o pouhé čtyři dny později se Chrudimskem přehnalo tornádo a stavbu zle poničilo. Okolní lesy ještě víc, škoda byla tehdy vyčíslena na 10 miliónů korun.

V září roku 2009 tu již stála Bára číslo 2. Od své předchůdkyně se v podstatě příliš neliší, až na to, že je výrazně zpevněná. Podle svých tvůrců by měla vydržet i vichřici o rychlosti 200 km/hod.

Řekli jsme si základní data, takže je načase vystoupat točitým schodištěm na vyhlídkovou plošinu 15 metrů nad zemí. Vyhlídka je z ní dokonalá. Zejména na plochou krajinu s nepřehlédnutelnou Chrudimí, ovšem když je viditelnost dobrá a ještě lepší, lze dohlédnout až do Krkonoš. A někdy prý dokonce až na Ještěd.

Video

Rozhledna Bára

Miroslav Šára, Novinky.cz

PŘÍŠTĚ dokončíme návštěvu Chrudimska. Nejprve se vydáme do lesů ke zřícenině hradu Rabštejn, poté se necháme okouzlit historickým centrem města Chrudimi, jeho gotickými a barokními skvosty.