Po přírodních a nově i technických zajímavostech této krajiny zájemce provede skorec vodní: pták, který umí plavat a lovit pod vodou.

„Naučná stezka Bílá Opava byla opravena po povodni v roce 1997. Tabule a stojany tam tedy byly již 13 let, takže notně zchátraly. Některé byly poškozené, jiné špatně čitelné a také na nich chyběly informace, které jsou novější a vztahují se například k evropsky významným druhům a územím soustavy Natura 2000,“ vysvětlila důvod proměny stezky Kateřina Kočí, předsedkyně občanského sdružení Actaea, které novou stezku připravilo.

Dodala, že příprava, grafika a výroba 13 informačních panelů, a také vytvoření a instalace stojanů vyšly celkem na necelých 250 tisíc korun. Celý projekt financuje Moravskoslezský kraj s podporou Evropské unie v rámci projektu na vytvoření jednotného informačního a komunikačního systému ochrany přírody. Kromě krajského úřadu se na projektu podílelo například ministerstvo životního prostředí, Lesy ČR, AOPK ČR, o. s. Hájenka, ČSOP Salamandr a právě o. s. Actaea.

Nová zastávka u umělého vodopádu

„První zastavení nové naučné stezky Bílá Opava bude u umělého vodopádu. Dále se turisté z nových tabulí, které nainstalujeme na jaře (v dubnu až květnu), dozví další zajímavé věci o rostlinách a živočiších vyskytujících se v údolí řeky Bílé Opavy. Novinkou budou na tabulích informace o technických zajímavostech. Například o vodním kanálu, který vedl z Bílé Opavy přes Hvězdu do Suché Rudné, kam přiváděl vodu do zlatorudných dolů,“ líčila dále Kočí s tím, že kromě nových panelů a tabulí připravují také průvodce k naučné stezce.

„Budou v něm také historické fotografie, které na tabulích nejsou. Průvodce vyjde v průběhu května a bude lidem k dispozici na otvírání naučné stezky,“ dodala předsedkyně.

V roce 2011 chystá Správa CHKO Jeseníky společně s Actaea, společností pro přírodu a krajinu, také obnovu naučné stezky Velká kotlina.