Vinice svaté Kláry připomíná zašlou slávu pražského vinařství. Traduje se o ní, že se zde - na kopci nad řekou Vltavou a současným Trojským zámkem - nacházela pravděpodobně již za vlády Václava II. Jisté je, že vinohrad zde byl již za vlády krále Karla IV.

Vinice zasvěcená patronce svaté Kláře

Vinice svaté Kláry původně náležela k Trojskému zámku, jejž nechal postavit Václav Vojtěch ze Šternberka v letech 1678–85. Zde se také hrozny zpracovávaly v ohromných sklepích, do kterých se dalo vjet celými povozy. Současně se zámkem byla postavena kaple pro jeho manželku, která ji nechala zasvětit své patronce, sv. Kláře.

Roku 1842 koupil zámek i pozemky od kláštera Alžbětinek a Milosrdných bratří kníže Veriand Windischgrätz, který obnovil slávu trojského vinařství. Po něm vlastnila pozemky rodina Židlických. Vinice zde byla nepřetržitě až do roku 1925. V tomto roce zaznamenal katastrální úřad změnu z vinice na zahradu. Obnovena byla až v 50. letech minulého století.

Vinné odrůdy moštové, stolní i pro zavařování 

Sortiment révy vinné nacházející se na této historické vinici je velice obsáhlý a skládá se z části produkční a části ukázkové. V produkční části jsou zastoupeny bílé moštové odrůdy - Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau, Sauvignon, Muškát moravský, Tramín červený, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé.

Z červených moštových odrůd zde nechybí Modrý Portugal a Rulandské modré. Ze stolních odrůd jsou v produkční části vysazeny odrůdy Chrupka bílá, Chrupka červená a Královna vinic.

Na Vinici svatá Klára je od roku 2004 budována nová vinohradnická a vinařská naučná stezka, která je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Každoročně má také stále větší úspěch ochutnávka Svatomartinských vín, která se koná vždy 11. 11. od 11 hodin.