Zkuste se vypravit i do odlehlejších částí Prahy po stopách památných velikánů. V Satalicích na severovýchodním okraji hlavního města rostou u kaple sv. Anny čtyři památné lípy (4), které patří mezi nejstarší stromy svého druhu v Praze. Na dobové fotografii na tabuli si můžete prohlédnout jak vypadaly na přelomu 19. a 20. století.

Mapa pražských památkových stromů

Mapa pražských památných stromů, pro zvětšení klikněte na obrázek.

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Mapy.cz

Budete-li pokračovat po žluté turistické značce do přilehlé bažantnice, uvidíte tři další památné duby (3) z nichž jeden je podle obvodu druhým nejmohutnějším dubem hlavního města. Příjemnou procházkou přes Vinořský park se dostanete do Ctěnického háje, kde je vyhlášena skupina 11 památných dubů (2), které byly vysazeny v době selského povstání v roce 1775 na památku rychtáře Josefa Mirana, který ho vedl.

I další stromy jsou spojeny s významnými osobnostmi. Například v Hostivaři roste Švehlův dub (8), pod jehož korunou pobýval a vedl dlouhé debaty předseda tří československých vlád Antonín Švehla společně s Tomášem Garriguem Masarykem.

8. Švehlův dub v Hostivaři - pod jeho korunou pobýval a vedl dlouhé debaty významný státník Antonín Švehla a společně s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem

8. Švehlův dub v Hostivaři

FOTO: Pro Novinky.cz Aleš Rudl

Nejmohutnější platan celého města roste na Malé Straně u Velkopřevorského paláce (13). Ten bývá spojován s hudebním skladatelem Beethovenem, který pod ním sedával, když byl na návštěvě Prahy. Konaly se zde i hudební koncerty.

13. Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce - nejstarší a nejmohutnější platan v Praze, sedával pod ním skladatel Beethoven.

13. Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce

FOTO: Pro Novinky.cz Aleš Rudl

Jako nejznámější památný strom hlavního města bývá označován platan na Karlově náměstí (11), který má zajímavé a netradiční rozložení větví. Informační tabule s historií najdeme i u platanu při vstupu do zahrady Kinských (15) nebo u platanu na Kampě (14), který roste naproti Lichtenštejnskému paláci.

Pokud se zajímáte spíše o duby, pak se běžte podívat na hráz Podleského rybníka (6), kde je vyhlášeno šest památných dubů, z nichž ten s největším obvodem je třetí nejmohutnější dub v Praze.

6. Duby na hrázi Podleského rybníka na hranici katastrálních území Dubeč a Uhříněves: skupina osmi památných dubů, dva nejstarší nejspíše pamatují založení rybníka

6. Duby na hrázi Podleského rybníka na hranici katastrálních území Dubče a Uhříněvsi

FOTO: Pro Novinky.cz Aleš Rudl

V blízké Uhříněveské oboře je hraniční dub Uhříněveského panství (7), který je zmiňován v hraničním protokolu mezi panstvími Uhříněves a Škvorec z roku 1662.

A pokud bydlíte spíše v západní polovině Prahy, pak v Sobíně v prodloužení ulice Blatnická roste na křižovatce bývalých úvozových cest památná olše (17), která byla uchráněna při scelování polí během kolektivizace a dnes je krajinnou dominantou.

16. Rodová lípa srdčitá v Chabech: nejstarší a nejmohutnější památná lípa Prahy

16. Rodová lípa srdčitá v Chabech

FOTO: Pro Novinky.cz Aleš Rudl

Kousek od Stodůlek na okraji osady Chaby je nejstarší a nejmohutnější památná rodová lípa srdčitá (16) , jejíž obvod je 665 cm. Další informační tabule je například u kostela sv. Petra v Dubči, před nímž roste jasan (5), který byl vysazen v roce 1868 při přestavbě kostela a dnes je památným stromem.

5. Jasan ztepilý u kostela sv. Petra v Dubči: vysazen při přestavbě kostela v roce 1868

5. Jasan ztepilý u kostela sv. Petra v Dubči byl vysazen při přestavbě kostela v roce 1868

FOTO: Pro Novinky.cz Aleš Rudl

Nejčastěji se v Praze mezi památnými stromy objevují duby, kterých je celých 60 procent. Dále následují lípy a jasany. Ale roste zde i památný tis, cedr nebo olše. U vybraných 18 památných stromů najdete informační tabule popisující historii ale i dosud nepublikovanou minulost těchto velikánů.

Informační tabule zpracoval student České zemědělské univerzity v Praze Aleš Rudl, který dával dohromady informace z různých zdrojů a také připravil grafickou podobu, včetně fotografií. Magistrát hl. m. Prahy financoval výrobu a instalaci tabulí.

Seznam památných stromů s informačními tabulemi
 Pravý břeh Vltavy Souřadnice GPS
1Cedr atlaský Na Balkáně 50°5'44.385"N, 14°29'13.181"E
2
Miranovy duby ve Ctěnickém háji 50°8'55.898"N, 14°34'37.725"E
3Duby letní v Satalické bažantnici 50°7'42.337"N, 14°34'29.206"E
4Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích 50°7'36.358"N, 14°34'31.186"E
5Jasan ztepilý u kostela sv. Petra v Dubči 50°3'19.523"N, 14°34'49.377"E
6Duby na hrázi Podleského rybníka 50°2'55.52"N, 14°35'43.396"E
7Hraniční dub Uhříněveského panství 50°2'7.307"N, 14°36'11.085"E
8Švehlův dub v Hostivaři 50°2'57.619"N, 14°31'43.681"E
9Hraniční kunratický dub letní 50°1'44.091"N, 14°29'15.528"E
10Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách50°1'8.374"N, 14°25'15.733"E 
11Platan javorolistý na Karlově náměstí 50°4'34.762"N, 14°25'12.915"E
12Dub letní v Čimickém háji 50°7'49.364"N, 14°26'29.84"E
 Levý břeh Vltavy Souřadnice GPS
 13Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce 50°5'10.625"N, 14°24'24.764"E
 14Platan javorolistý na Kampě50°5'6.189"N, 14°24'30.348"E
 15Platan javorolistý v zahradě Kinských 50°4'44.133"N, 14°24'11.644"E
 16Rodová lípa srdčitá v Chabech 50°2'46.866"N, 14°17'43.947"E
 17Olše lepkavá v Sobíně  50°3'44.836"N, 14°15'47.23"E
 18Stromořadí lip v Gagarinově ulici v Suchdole  50°8'0.896"N, 14°22'49.055"E
 Zdroj: www.prazskestromy.cz

Víte proč je lípa srdčitá národní strom České republiky? Ne, tak mrkněte na video na Stream.cz