Jedním je kopec Košík, kde je nyní bohužel velký kamenolom, druhé je v lese Housina, kde se říká V Pánově. To třetí je v místech, kde je historicky doloženo jakési tvrziště. Hledat byste ho museli v údolí ve slepém rameni rybníka. V roce 2003 přibyla k možným místům Horymírova dvorce další lokace – louka Ve Valech.

Neumětely

Neumětely

FOTO: Patrik Rozehnal

V létě toho roku, když bylo sucho a klesla hladina spodní vody, se před zraky příchozích vyrýsoval obdélníkový půdorys staré budovy. Na místě se našly i keramické střepy ze 14. století i doby starší. Místo se ukázalo jen na pár dní a zase zmizelo.

Velký skok

Horymír jako pán z Neumětel se podle pověsti nechal slyšet u vladyky Křesomysla, že lidé z jeho polností odcházejí pracovat do Březových hor u Příbrami, aby dolovali drahé kovy. V kraji pak všechny trápí hlad a bída. Tehdy si také posteskl, že nebude dobře v zemi, kde si lidé váží víc kovů než chleba. Požádal Křesomysla, aby těžbu rud omezil. Ten ale jeho prosbu nevyslyšel a poslal ho zpátky domů.

Zpráva o stížnostech se ale donesla březohorským a vydali se Horymíra jedné noci potrestat. Jeho dvorec podpálili, mnoho lidí zabili a oloupili. Horymír se za zničení svého domu pomstil, i on se rozjel se svou družinou do Březových hor u Příbrami a oplatil horníkům jejich činy. Ti si ale stěžovali u vladaře Křesomysla a ten pozval Horymíra k soudu na Vyšehrad. Padl rozsudek – bude sťat vlastním mečem.

Neumětely - kostelní průčelí

Neumětely - kostelní průčelí

FOTO: Patrik Rozehnal

Před smrtí mu ale splnili poslední přání – projet se na svém věrném koni Šemíkovi. I když byly zavřené brány a Vyšehrad vysoko nad řekou Vltavou – Horymír se zachránil. Jeho kůň s Horymírem v sedle přeskočil hradby i celou Vltavu a dopadl na skálu u Zlíchova. Spolu pak uháněli k Neumětelům, kde Šemík zemřel Horymírovi v náručí.

Šemíkův hrob

Když prý jas v Šemíkových očích pohasl, vykopal mu Horymír hrob, navršil na něj hlínu a zasadil velký kámen. Ten na místě najdete i dnes. Od roku 1887 je kryt klasicistní pískovcovou stříškou na čtyřech sloupech, kterou dal postavit kníže Schwarzenberg na své náklady.

Šemíkův hrob v Neumětelích

Šemíkův hrob v Neumětelích

FOTO: Patrik Rozehnal

Celý pomník přivezli rozložený na pěti povozech tamní sedláci. Na průčelí je vytesán nápis: V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží. Věřit téhle legendě můžete a nemusíte. Je to ale pověst, která nás všechny poutá k naší zemi.