Jedním je kopec Košík, kde je nyní bohužel velký kamenolom, druhé je v lese Housina, kde se říká V Pánově. To třetí je v místech, kde je historicky doloženo jakési tvrziště. Hledat byste ho museli v údolí ve slepém rameni rybníka. V roce 2003 přibyla k možným místům Horymírova dvorce další lokace – louka Ve Valech.

V létě toho roku, když bylo sucho a klesla hladina spodní vody, se před zraky příchozích vyrýsoval obdélníkový půdorys staré budovy. Na místě se našly i keramické střepy ze 14. století i doby starší. Místo se ukázalo jen na pár dní a zase zmizelo.

Velký skok

Horymír jako pán z Neumětel se podle pověsti nechal slyšet u vladyky Křesomysla, že lidé z jeho polností odcházejí pracovat do Březových hor u Příbrami, aby dolovali drahé kovy. V kraji pak všechny trápí hlad a bída. Tehdy si také posteskl, že nebude dobře v zemi, kde si lidé váží víc kovů než chleba. Požádal Křesomysla, aby těžbu rud omezil. Ten ale jeho prosbu nevyslyšel a poslal ho zpátky domů.

Zpráva o stížnostech se ale donesla březohorským a vydali se Horymíra jedné noci potrestat. Jeho dvorec podpálili, mnoho lidí zabili a oloupili. Horymír se za zničení svého domu pomstil, i on se rozjel se svou družinou do Březových hor u Příbrami a oplatil horníkům jejich činy. Ti si ale stěžovali u vladaře Křesomysla a ten pozval Horymíra k soudu na Vyšehrad. Padl rozsudek – bude sťat vlastním mečem.

Před smrtí mu ale splnili poslední přání – projet se na svém věrném koni Šemíkovi. I když byly zavřené brány a Vyšehrad vysoko nad řekou Vltavou – Horymír se zachránil. Jeho kůň s Horymírem v sedle přeskočil hradby i celou Vltavu a dopadl na skálu u Zlíchova. Spolu pak uháněli k Neumětelům, kde Šemík zemřel Horymírovi v náručí.

Šemíkův hrob

Když prý jas v Šemíkových očích pohasl, vykopal mu Horymír hrob, navršil na něj hlínu a zasadil velký kámen. Ten na místě najdete i dnes. Od roku 1887 je kryt klasicistní pískovcovou stříškou na čtyřech sloupech, kterou dal postavit kníže Schwarzenberg na své náklady.

Celý pomník přivezli rozložený na pěti povozech tamní sedláci. Na průčelí je vytesán nápis: V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží. Věřit téhle legendě můžete a nemusíte. Je to ale pověst, která nás všechny poutá k naší zemi.