Výlet můžete začít hned na okraji Mikulova v místě, kde se vypíná vápencový vrch Turold. Je chráněný jako přírodní rezervace a vede tudy i naučná stezka. Vrch ukrývá 2,5 kilometru dlouhý labyrint chodeb, síní a dómů s jezírky.

Jeskyně Na Turoldu jsou přístupné teprve pár let. S průvodcem si projdete trasu dlouhou 300 metrů. Poznáte při tom zdejší zvláštnost – jeskyni, která je mimochodem nejsušší v tuzemsku, místo obvyklých krápníků zdobí unikátní „turoldská výzdoba“ připomínající korály, což u nás nemá obdobu. O prázdninách jsou jeskyně otevřeny denně od 9 do 17 hodin, v září a říjnu je v pondělí zavřeno. (www.mikulov.cz, www.caves.cz)

Pavlovské domy a sklípky s barokními štíty jsou památkově chráněné.

Pavlovské domy a sklípky s barokními štíty jsou památkově chráněné.

FOTO: Martina Žáčková, Právo

Pár kilometrů na sever od Mikulova se ocitnete jakoby na jiném kontinentě. V Pavlovských vrších, v Chráněné krajinné oblasti Pálava, která je od roku 1986 biosférickou rezervací UNESCO, se rozkládají unikátní stepi a lesostepi, vzhledově netypické pro krajinu jižní Moravy.

Pálava se nachází v nejteplejší a téměř nejsušší části republiky a díky tomu se tu vyskytuje řada druhů rostlin, které u nás jinde nerostou. Při procházce po rozlehlé náhorní stepní plošině u Sirotčího hrádku vás při dobré viditelnosti čeká unikátní panoramatický výhled desítky kilometrů daleko. Jako na dlani jsou Novomlýnské nádrže i typicky uspořádané vinice obklopující okolní vesničky. (www.palava.ochranaprirody.cz)

Známá dominanta Pálavy, Sirotčí hrádek

Známá dominanta Pálavy, Sirotčí hrádek

FOTO: Martina Žáčková, Právo

Sirotčí hrádek jako by vyrostl ze skály

Blízký Sirotčí hrádek, zřícenina menšího hradu z 13. až 14. století, zaujme zvláštním vzhledem: byl vybudován na dvou skalních útesech, oddělených roklí. Vypadá, jako by ze skal přímo vyrůstal.

Jen tři kilometry odtud je další dominanta Pálavy, zřícenina kdysi významného Dívčího hradu, též zvaného Děvičky. V historických pramenech je zmiňován již roku 1222, a ačkoliv ho v 17. století vyplenili Švédové a od 18. století byl zcela opuštěný, dodnes se z něj zachovaly obvodové zdi a bašta se střílnami. (www.ceskehory.cz)

Z Dívčího hradu sestoupíte do obce Pavlov, kterou dobře znají milovníci vína. V 15. století byl Pavlov dokonce největší vinařskou obcí mikulovského panství. Historické bohatství místních vinařů dokládají výstavné, honosně vyhlížející selské grunty na návsi z 18. století nebo soubor dvou desítek památkově chráněných vinařských sklepních domů se zdobnými štíty v České ulici.

Typické panorama obce Pavlov: vinice a vinné sklepy

Typické panorama obce Pavlov: vinice a vinné sklepy

FOTO: Martina Žáčková, Právo

Obec v poslední době proslavila prázdninová akce Léto otevřených sklepů. O každém prodlouženém víkendu až do začátku září je pro příchozí otevřeno jedno zdejší vinařství, můžete poznat jeho „zákulisí“, pobesedovat s majiteli a koštovat. (www.obec-pavlov.cz)

Na kole za Venuší

Okolí Mikulova je protkáno řadou různě náročných, dobře značených cyklotras. Vyjet si po nich můžete i do příhraničních oblastí sousedního Rakouska. Za osvěžením po cyklistickém výšlapu zamiřte k Novomlýnským nádržím do oblíbené rekreační oblasti Pasohlávky. Najdete tu písčité i travnaté pláže s pozvolným vstupem do vody, tobogán, dětská hřiště, lunapark a řadu sportovišť, můžete si tu i zarybařit.

Soška Věstonické venuše Mikulovsko proslavila po celém světě. Její napodobeniny proto zdobí i některé vinné sklepy.

Soška Věstonické Venuše Mikulovsko proslavila po celém světě. Její napodobeniny proto zdobí i některé vinné sklepy.

FOTO: Martina Žáčková, Právo

V létě se v Pasohlávkách konají doprovodné akce nejen pro děti, denně promítá letní kino. Oblast je zajímavá i tím, že se tu našly stopy po římském vojenském ležení z dob vlády císaře Marka Aurelia. (www.pasohlavky.cz)

Nejznámější historická zajímavost regionu je spojena s blízkými Dolními Věstonicemi. Jak známo, obec proslavil nález paleolitické sošky Věstonické Venuše. Objev celého světově proslulého komplexu sídlišť lovců mamutů z doby před 25 až 30 tisíci lety přibližuje expozice v barokní budově bývalé radnice. (www.rmm.cz)