Valná většina jeho přírodních krás je nějakým způsobem spjatá s vodou, občas i s vodou velice bystrou. A právě na taková místa s kamerou zamíříme.

Prvním cílem je vrch Kletecko – nachází se zhruba pět kilometrů východně od Štěchovic, z terénu vyrůstá v blízkosti obce Třebsín a zejména přímo nad štěchovickou přehradní nádrží. Nedaleko vrcholu je proto lákavým turistickým cílem Smetanova vyhlídka. Na jeden z řady vltavských meandrů je z ní pohled takřka letecký. K vidění je nejen tok národní řeky a spousta malebným kopců, ale na protějším břehu i osada Ztracenka.

Kletecko vyhlídka

Kletecko vyhlídka

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Další zastávka této cesty se rovněž týká Kletecka, cestu vzhůru ovšem zaměníme za místy poměrně strmý sestup. „Jediný doposud známý vodopád v údolí Vltavy,“ píše Martin Janoška ve své knize Nejkrásnější vodopády České republiky, „se nachází těsně před vyústěním bezejmenného pravostranného potoka do Štěchovické přehrady… Žlutě značená turistická trasa kříží údolí asi 300 metrů nad vodopádem, dolů podél potoka až k jeho ústí do přehrady vede zřetelná cesta.“

Už sám bezejmenný potok spěchající lesními zákoutími a mezi zřetelnými skalami je věcí přitažlivou, což teprv hřmící vodopád v jeho závěru. Na výšku má sice jen tři metry, přesto působí poměrně mohutně. Na dojmu mu přidávají i četné peřeje a kaskády, kterými potok k němu své vody přivádí.

Video

Kletecko

Autor:  Miroslav Šára, Právo

Čeká nás opět cesta vzhůru, na další z působivých říčních vyhlídek. Tentokrát se podíváme na tok řeky Sázavy, a to z vrchu Třeštibok.

Třeštibok (název dostal v časech vorařů, jejichž plavidla byla proudy tlačena na skálu pod vyhlídkou a tam se vorům tříštily boky) se nad řekou tyčí asi pět kilometrů jihozápadně od Jílového u Prahy, my se na jeho vyhlídku vydáme z obce Petrov po žluté turistické značce.

Třeštibok vyhlídka

Třeštibok vyhlídka

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Nejen sama vyhlídka, ale i cesta k ní potěší každého milovníka přírody. Travnaté stráně, zvlněná krajina, úzká údolí, romantická místa kolem Bohulib či chatové osady Zlaté doly, cesta úbočím vrchu Zahrádka… A pak již jsme na místě skvostného dalekého výhledu, sto metrů nad hladinou Sázavy, pod námi se právě řítí Posázavský pacifik, před námi trůní nepřehlédnutelný Medník.

Zhruba 150 metrů od této vyhlídky je další neméně půvabná. Nachází se rovněž na žlutě značené turistické trase a říká se jí Hadí skála.

Video

Třeštibok

Autor: Miroslav Šára, Právo

Putování Středem Čech nás směruje opět k Vltavě. Jedeme na jih a nejbližší zastávkou nám bude obec Vysoký Újezd. Gotický kostel Narození Panny Marie (v 18. století zbarokizovaný) vítá návštěvníky již zdálky – zejména při cestě od jihu z Blaženic. Právem o něm bedekry a turistické mapy hovoří jako o výrazné krajinné dominantě.

Při dalším posunu na jih se sice formálně vzato o pár kilometrů vymaníme z území Přírodního parku Střed Čech, ale to není důležité. Rovněž obec Jablonná a její okolí disponuje velice malebnou krajinou. A také barokním zámkem z druhé poloviny 18. století.

Vyhlídka na Slapskou nádrž

Vyhlídka na Slapskou nádrž

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Prohlásili jsme, že se opět podíváme k Vltavě, takže je nejvyšší čas předsevzetí naplnit. Minuli jsme obec Stromeč, jedeme dál na sever a blížíme se k Nové Rabyni. Zhruba v polovině cesty mezi oběma sídly stojí u silnice dřevěný stánek s nápisem Na vyhlídce a ten název víc než sedí.

Vyhlídka je odtud mimořádná. Slapská vodní nádrž tu tvoří široký táhlý zákrut, do vodní plochy přímo před a pod pozorovatelem vybíhá poloostrov osídlený chatami, skoro každý se tady zastaví. Už tu parkují tři osobní automobily a jeden autobus. Činíme totéž.

Konečnou stanicí této cesty je oblast u hráze Slapské přehrady. Zejména nás tu čeká příjemná procházka do lokality zvané Na Rovínku. Od roku 1841 tu stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie. Známé poutní místo před napuštěním Slapské přehrady čnělo vysoko nad řekou, dnes stojí docela těsně nad hladinou.

Video

Slapy

Autor: Miroslav Šára, Právo

PŘÍŠTĚ se ještě jednou podíváme do oblasti Slapské vodní nádrže. Mj. se zastavíme u zámku v Radíči a v rodišti skladatele Josefa Suka (v Křečovicích). V hlavní roli ovšem opět bude Vltava a dramatická krajina v jejím těsném sousedství. Na řeku se tentokrát podíváme z vyhlídky Máj u obce Teletín a ze spousty míst v Albertových skalách.