Co pojištění cestovní kanceláře je

Účastníci zájezdů cestovních kanceláří mají zákonem zajištěnou ochranu, aby se v případě úpadku cestovní kanceláře nedostali v cizině do úzkých, a pokud ještě ani neodjeli, aby dostali náhradu za zaplacené, ale nečerpané služby. Tu ochranu skýtá pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a toto pojištění je pro cestovní kanceláře povinné ze zákona. To znamená, že zájezdy nesmí nabízet a prodávat svým jménem žádný subjekt, který pojištěn není. Na to, že každý dodržuje zákon, se ovšem nedá vždy spoléhat, a proto důrazně upozorňujeme: než uzavřete smlouvu o zájezdu, kontrolujte. Případů porušení zákona sice není mnoho, ale co kdybyste na ně doplatili právě vy.

Pojištění cestovní kanceláře není cestovní pojištění

Dejte pozor, aby nedošlo k záměně. Cestovní kancelář je povinna mít uzavřeno pojištění záruky pro případ úpadku – toto pojištění se týká cestovní kanceláře a je uzavřeno ve prospěch zákazníků.

Cestovní kanceláře zároveň nabízejí (nebo přinejmenším informují o možnosti) cestujícím uzavřít cestovní pojištění, někdy je mají zahrnuto i v ceně zájezdu. Cestovní pojištění vždy uzavírá s pojišťovnou cestující, cestovní kancelář nebo agentura je jen zprostředkovatel. Cestovní pojištění nijak nesouvisí s cestovní kanceláří, tím méně s jejím případným úpadkem, ale kryje rizika, která se týkají výlučně cestujícího. Co cestovní pojištění kryje a jak či v jakém rozsahu je uzavřít, najdete v tomto článku.

FOTO: archív ACK ČR

Jak a kde zjistím, že je CK pojištěna

 • Především u cestovní kanceláře. Cestovní kancelář je povinna v nabídkových materiálech informovat o svém pojištění záruky pro případ úpadku – a pokud byste to tam nenašli, ptejte se jí, u které pojišťovny je pojištěna. Na dotaz je cestovní kancelář povinna zákazníkovi předložit certifikát o svém pojištění ještě před uzavřením smlouvy. Pojišťoven poskytujících tento druh pojištění je povícero, takže se vyplatí vědět, která z nich to je. Ne proto, abyste z toho cokoliv odvozovali, ale proto, že na webových stránkách dotyčné pojišťovny je umístěn přehled cestovních kanceláří, které mají u dotyčné pojišťovny aktuálně platnou pojistku. Takže si ještě v den koupě zájezdu můžete zkontrolovat, že pojistná ochrana platí.
 • Na webových stránkách cestovní kanceláře bývá uveden název pojišťovny a zpravidla i pojistný certifikát,  na webových stránkách jednotlivých pojišťoven lze vyhledat, zda pojištění aktuálně platí.
 • Nebojte se kupovat zájezd prostřednictvím zmocněné cestovní agentury, cestovní agentura vám dá informaci o pojištění dotyčné cestovní kanceláře, které si můžete opět překontrolovat. Cestovní agentury pojištěny nejsou, protože za zájezd ručí cestovní kancelář, a nikoliv agentura.

FOTO: archív ACK ČR

Koho pojištění cestovní kanceláře chrání

Pojištění cestovní kanceláře chrání klienty, kteří si koupili zájezd dotyčné CK, a tedy uzavřeli s dotyčnou CK smlouvu o zájezdu.

Pojištění cestovní kanceláře  XY chrání jen účastníky zájezdů cestovní kanceláře XY, nikoliv účastníky zájezdů jiných cestovních kanceláří, které byly zakoupeny v CK XY, ale na smlouvu znějící na jméno jiné CK. Pokud kupujete zájezd v cestovní agentuře nebo v cestovní kanceláři kupujete zájezd jiné cestovní kanceláře, kontrolujte:

 • zda je pojištěna cestovní kancelář, s níž uzavíráte smlouvu;
 • smluvní podmínky;
 • zda ten, jehož prostřednictvím smlouvu uzavíráte, k tomu má oprávnění a zda je oprávněn inkasovat peníze. Pokud toto oprávnění věrohodně neprokáže (nebo není tento způsob platby uveden přímo ve smluvních podmínkách pořádající cestovní kanceláře), plaťte výhradně na účet pořádající cestovní kanceláře. Některé pořádající cestovní kanceláře mají ve smluvních podmínkách výslovně uvedeno, že klienti mají platit jen na jejich účet (resp. platbu uznají, až když na jejich účet dojde);
 • při uzavření smlouvy o zájezdu doklad o pojištění CK (je na něm mj. spojení na asistenční službu pojišťovny).

FOTO: archív ACK ČR

Kdo a co není pojištěn

Lapidárně řečeno není pojištěno nic, co neodpovídá definici zájezdu uvedené v zákoně č. 159/1999 Sb. v účinném znění. Když definici zjednodušíme, zájezdem není:

 • jednotlivá služba cestovního ruchu (např. jen doprava, jen ubytování);
 • jakákoli kombinace služeb cestovního ruchu, pokud trvá nejvýše 24 hodin a neobsahuje ubytování přes noc;
 • jakákoli kombinace služeb cestovního ruchu, která není nabízena a prodávána podnikatelským způsobem (tedy např. akce spolků či klubů pro jejich členy) – POZOR, mnohé takové subjekty neoprávněně prodávají takové akce i podnikatelským způsobem, ale pojištěny nejsou!;
 • pobyt tzv. „cestovních klubů“, které nabízejí ubytování na časové úseky a eventuálně nabízejí obstarání letenky  (timesharing).

Když si zakoupíte cokoliv z uvedeného, i kdyby to bylo v pojištěné cestovní kanceláři, tak v případě úpadku této cestovní kanceláře neobdržíte od pojišťovny nic, protože pojištění se vztahuje pouze na zájezdy.

Co mám dělat, když odjedu a nebude zajištěno ubytování

Pokud odjedete/odletíte na zájezd a v jeho průběhu se ukáže, že cestovní kancelář nezajistila, resp. neuhradila služby (ubytovací objekt odmítne z tohoto důvodu ubytovat všechny klienty dotyčné CK, delegát není schopen situaci řešit, spojení na CK v ČR nefunguje), kontaktujte asistenční službu pojišťovny. Ta je (po prověření, že CK opravdu není schopna reagovat) povinna se o vás postarat (tj. zajistit potřebné služby až do doby, kdy budete dopraveni zpět do ČR).

V případě, že dotyčná CK je v úpadku, vyplatí pojišťovna i náhradu za nečerpané služby, které jste zaplatili. V případě, že by CK nebyla v úpadku, musíte náhradu vymáhat po cestovní kanceláři.

FOTO: archív ACK ČR

Co mám dělat, když zájezd ani nezačal

Obrátit se na pojišťovnu, jenže zatímco repatriaci pojišťovna zajišťuje neprodleně, před poskytováním náhrad nejprve zjišťuje, zda vůbec došlo k úpadku. Tedy po právní stránce – to, když jsou stažené rolety a vypnuté telefony, nestačí. Firma je v úpadku (opět velmi zjednodušeně), když má víc věřitelů a dluhů, než může ze svého majetku uspokojit. Jednatelé firmy jsou povinni takový stav oznámit soudu, ale někdy si dají na čas. Oznámení soudu mohou podat i věřitelé, takže není nic ztraceno, jen by to stálo víc námahy a času.

Pokud by ovšem cestovní kancelář nebyla v úpadku a služby nebyly poskytnuty právě jen tomuto vašemu zájezdu a jen z důvodu momentální platební neschopnosti, musíte jednat s cestovní kanceláří přímo (o vrácení peněz nebo poskytnutí jiného zájezdu).

Když k úpadku dojde (zda je CK v insolvenčním řízení, můžete vyhledat na www.justice.cz – insolvenční rejstřík nebo hledejte na stránkách dotyčné pojišťovny – pojišťovny zpravidla vyvěsí informace + formuláře pro klienty na své webové stránky), oznámíte pojišťovně své nároky vyplněním příslušného formuláře. K formuláři je třeba připojit důkazy, tj. smlouvu o zájezdu + potvrzení o úhradě ceny zájezdu. Nikdy se nezbavujte těchto dokladů – opatřete kopie (pokud pojišťovna požaduje originál, tak ověřené kopie). A pak se obrňte trpělivostí, protože postižení klienti (vč. vás)  mají až půl roku na to, aby své nároky přihlásili – a pojišťovna je povinna plnit až poté (i když to někdy dělá dříve).

FOTO: archív ACK ČR

Z více než tisícovky cestovních kanceláří dochází ročně k úpadku šesti z nich, tj. méně než šesti promile. Pravděpodobnost je tedy příliš malá, aby stálo za to, kazit si těšení na dovolenou. Vybírat však pečlivě, kde a co nakoupíte, se rozhodně vyplatí.