Kníže von Pückler – zahradní kouzelník

Rekonstrukce zámku Babelsberg a okolních zahrad je příležitostí k seznámení se s člověkem, jenž stál v 19. století u zrodu nejen těchto královských zahrad. Od 29. dubna do 15. října otevře své dveře návštěvníkům také zámek, v jehož autentických prostorách bude probíhat výstava věnovaná právě tvorbě Hermanna von Pücklera. Z velkých oken zámku se přitom naskytne pohled jak na terasy, tak i do okolní krajiny parku Babelsberg, již kníže kdysi vytvořil k obrazu svému.

Voltairova terasa na zámku Babelsberg

Voltairova terasa na zámku Babelsberg

FOTO: Leo Seidel

Tomuto kouzelníkovi, jak Pücklera nazvala sama princezna Augusta (1811-1890), byly inspirací především jeho četné cesty do Anglie. Služba zahradního architekta přišla Pücklerovi vhod, neboť to pro něj znamenalo příležitost jak upevnit své vztahy s budoucím pruským králem a císařem Vilémem I. a stát se tak na úkor tehdejšího ředitele postupimských zámeckých zahrad Josepha Lenného předním zahradním architektem v zemi.

Procházka zámeckými parky

Kromě zmíněné výstavy je nyní po dlouhých letech opět možná návštěva původního Pücklerova díla – kromě zámeckých teras stojí zejména na jaře za vidění park s takzvanou „Zlatou růžovou zahradou“ či procházka k „Černému moři“,  jak je nazýváno zdejší parkové jezero s poklidně se zrcadlící hladinou nebo k „Vilémovu vodopádu“ s umělými útesy.

Na projížďce zahradami v Branitz

Na projížďce zahradami v Branitz

FOTO: TMB-Fotoarchiv/R. Weisflog

Pücklerovy stopy v Chotěbuzi

Téměř ve stejnou dobu, od poloviny května do konce října, bude v chotěbuzském zámku Branitz probíhat paralelní mimořádná výstava Nadace knížete Pücklera a správy zdejšího muzea věnovaná Augustě Pruské. Již jako královna totiž poctila Branitz svou návštěvou a právě okolo této události, na niž kníže Pückler čekal velmi dlouho, se točí celá výstava. Pückler byl tehdy na vzácnou královskou návštěvu dobře připraven. Na výstavě se dozvíte, jak přípravy probíhaly i jak se královně v zámku a zahradách Branitzu líbilo.

Pücklerova pyramida v parku Branitz

Pücklerova pyramida v parku Branitz

FOTO: TMB-Fotoarchiv/S.Lehmann