V Postupimi se budou objevovat i obrazy ze zahraničí

Expozici nového postupimského muzea budou tvořit každý rok tři obměňující se výstavy. Díla bude muzeum získávat převážně v zahraničí nebo od soukromých sběratelů. Hned první výstava bere návštěvníkům dech. V rámci expozice s názvem „Klasikové moderny“ lze spatřit díla různých umělců světových jmen. Ve spodních patrech se na tmavých zdech dobře vyjímají plátna Maxe Liebermanna, Edvarda Muncha a Emila Noldeho. O patro výše pak stěny září abstraktním uměním zahraničních malířů, např. Sama Francise nebo Gerharda Richtera.

Pohled na centrum Postupimi s novým muzeem v popředí

Pohled na centrum Postupimi s novým muzeem v popředí

FOTO: Helge Mundt Presse

Slavní impresionisté

Zároveň s klasiky moderního umění zde mohou návštěvníci spatřit také vybrané impresionisty. Celkem osm místností je zde vyčleněno expozici „Impresionismus. Umění krajiny.“ Cílem kurátorů bylo dokázat, že velcí impresionisté nepracovali nezávisle, nýbrž se inspirovali jeden od druhého. Příkladem jsou zde plátna Gustava Gaillebotta a Clauda Moneta, kteří oba ztvárnili most v Argenteuil na Seině nedaleko Paříže. Výstava celkově na jednu stranu zdůrazňuje, co měli impresionisté společného, neopomíná však ani rozdílné perspektivy a přístupy.

Obraz Maxe Liebermanna

Obraz Maxe Liebermanna

FOTO: Soukromá sbírka Hasso Plattnera

Léto ve znamení americké moderny

První střídání stráží čeká muzeum Barberini v červnu letošního roku. Do Postupimi zavítá část Phillipsovy sbírky z Washingtonu, prvního amerického muzea současného umění. S počátky americké moderny návštěvníky seznámí 68 pečlivě vybraných obrazů. Na podzim pak uvolní prostor další výstavě, tentokrát věnované umělecké tvorbě v NDR.

Claude Monet

Claude Monet

FOTO: Soukromá sbírka Hasso Plattnera