Den reformace

Datum 31. října 1517 se zapsalo do dějin jako den, kdy německý kazatel, rodák z Eislebenu Martin Luther vyvěsil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí kritizujících tehdejší poměry v katolické církvi a kupčení s odpustky. Položil tím základ pro reformaci církve a vznik protestantství. Mnozí z nás si tuto událost jistě pamatují z hodin dějepisu. V sousedním Německu, ale i v jiných zemích světa, kde má protestantství pro společnost nezanedbatelnou roli, je poslední říjnový den dnem reformace.

Náměstí ve Wittenbergu se slavným kostelem a pomníkem Martina Luthera

Náměstí ve Wittenbergu se slavným kostelem a pomníkem Martina Luthera

FOTO: DZT/Jochen Keute

Začíná 500. rok od počátku reformace

Němečtí sousedé na osobnost Luthera vzpomínají nejen jako na duchovního vůdce, ale spíše jako na významnou postavu svých i světových dějin. Proto se počínaje dnešním dnem budou po celém Německu konat různé výstavy a akce vzpomínající na reformátorův život, jeho přínos a také na dobu, ve které žil a jíž se stal hybatelem. Nejvíce prostoru bude Lutherovi pochopitelně věnováno v místech, jež se nějakým způsobem pojí k jeho životu. Pětistý jubilejní rok reformace vyvrcholí 31. října příštího roku.

Lutherových 95 tezí dodnes visí na zdech wittenberského kostela

Lutherových 95 tezí dodnes visí na zdech wittenberského kostela

FOTO: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Jörg Gläscher

Na co se můžete těšit

Největší výstava věnovaná Lutherovi bude k vidění v Deutsches Historisches Museum v Berlíně. Ponese název „Der Luthereffekt“ čili Lutherův efekt. Kdo by se chtěl podrobně seznámit s vlivem Luthera na německou společnost, měl by navštívit hrad Wartburg v Eisenachu a expozici „Luther und die Deutschen“ – Luther a Němci. Ve Wittenbergu, tedy tam, kde to vše začalo, bude výstava věnovaná přímo Lutherovým 95 tezím. Zajímavá bude jistě i bavorská zemská výstava  v Coburgu soustředící se na dobu počátků reformace „Ritter, Bauern und Lutheraner“ – Rytíři, sedláci a luteráni.

Hrad Wartburg

Hrad Wartburg

FOTO: Wartburg Stiftung

Největší výstavy věnované Lutherovi v příštím roce
  • Der Luthereffekt, Deutsches Historisches Museum, Berlín – od 12. dubna do 5. listopadu 2017
  • Luther und die Deutschen, hrad Wartburg, Eisenach – od 4. května do 5. listopadu 2017
  • Luther! 95 Schätze – 95 Menschen, Wittenberg – od 13. května do 5. listopadu 2017
  • Ritter, Bauern und Lutheraner, Veste Coburg – od 9. května do 5. listopadu 2017
Řada akcí je plánována i na dalších místech, která se pojí k životu Martina Luthera. Těmi jsou např. Königstein, Rothenburg ob der Tauber, Magdeburg, Lipsko, Lübeck, Greifswald či Norimberk. Přehled všech akcí naleznete na stránkách Německé turistické centrály.