Česko-bavorská zemská výstava

Na pořádání výstavy o Karlu IV. a jeho době se podílí jak Česká republika, tak i Bavorsko.  Zemská výstava s mezinárodním rámcovým programem se nyní přesouvá právě do sousedního Bavorska. Od 20. října 2016 do 5. března 2017 ji hostí norimberské Národní germánské muzeum (Germanisches Nationalmuseum).

Výstava o Karlu IV. je nyní až do března k vidění v Norimberku

Výstava o Karlu IV. je nyní až do března k vidění v Norimberku.

 

Norimberkem po stopách Karla IV.

Za odkazem Karla IV. se ale můžeme vydat i do samotných ulic města. Nezpochybnitelným symbolem císařské moci je norimberský hrad Kaiserburg. Svou návštěvou ho Karel IV. poctil celkem dvaapadesátkrát. Alespoň dle toho, co tvrdí dobové dopisy. Norimberský hrad byl také dějištěm říšských sněmů, a jak ustanovil Karel IV. ve své Zlaté bule, všichni následující panovníci měli svůj první sněm uspořádat právě v Norimberku. Význam města byl tedy již za Karla IV. poměrně značný. Dalším významným místem, jež se pojí ke Karlu IV., je farní kostel sv. Sebalda, tehdejší duchovní centrum města. Zde byl pokřtěn Karlův syn Václav.

Císařský hrad v Norimberku - místo, které Karel IV. navštívil celkem dvaapadesátkrát

Císařský hrad v Norimberku - místo, které Karel IV. navštívil celkem dvaapadesátkrát

FOTO: Uwe Niklas

Za dob Karla IV. došlo ve městě k velkým změnám. Na místě původní židovské čtvrti vzniklo hlavní tržiště a zároveň jedno z největších náměstí střední Evropy. Dnešní kostel Panny Marie (Frauenkirche) však původně nebyl hlavním svatostánkem města. Jednalo se o císařskou kapli, kam se Karel uchyloval ke svým modlitbám. Až budete v Norimberku, povšimněte si také kašny na hlavním náměstí (Hauptmarkt). Je zde vyobrazeno sedm kurfiřtů, kteří měli na základě Zlaté buly volit císaře. Jsou tu však znázorněni také evangelíci, duchovní, různí dobří hrdinové, učenci či umělci.

Na procházce historickýmm Norimberkem

Na procházce historickým Norimberkem

FOTO: Uwe Niklas

Další zastávka leží na břehu řeky Pegnitz. Po dlouhá staletí byly císařské korunovační klenoty uchovávány ve špitále sv. Ducha, jenž v Norimberku stojí od roku 1339. Konkrétně od roku 1424, kdy sem byly přivezeny z Čech, až do roku 1796.

Norimberský orloj

Podobně jako Praha, i Norimberk má svou atrakci v podobě orloje. Nachází se na kostele Panny Marie v centru města. Pochází z 16. století a vzpomíná na událost vyhlášení již zmiňované Zlaté buly Karla IV. Vyobrazuje císaře se sedmi světskými a duchovními kurfiřty.