Město na úrovni

Každodenní život se v Norimberku točí okolo moderních branží a inovací, vědy a výzkumu na místních vysokých školách a vědeckých institutech, hospodářství a tak dále. Zároveň je tu ale prostor pro kulturu, kterou zajišťují nejen četné kulturní akce, ale také rozmanité expozice muzeí.

Centrum města

Centrum města

FOTO: Uwe Niklas

O vysokou míru životní úrovně se starají také mnohé příkladné sociální projekty. Díky tomu se vysoká kvalita života v této půlmiliónové metropoli projevuje i v celosvětových anketách. Kromě lidí se tu přitom v působivé harmonii snoubí historie s modernou.

Ulička Weissgerbergasse

Ulička Weissgerbergasse

FOTO: Birgit Fuder

Norimberk jako jedno velké muzeum

Historie v Norimberku ožívá doslova na každém kroku. Vydat se lze například do domu Albrechta Dürera, kde slavný malíř, norimberský rodák, žil i tvořil. Historie s modernou se pak snoubí zejména v místních významných muzeích, kterými jsou Germanisches Nationalmuseum a Neues Museum.

Dům Albrechta Dürera

Dům Albrechta Dürera

FOTO: Birgit Fuder

První jmenované má ve své expozici největší sbírku uměleckých děl a kulturních statků z německojazyčného prostoru. Druhé naopak představuje svou sbírkou designu cestu, jíž se může ubírat moderní budoucnost.

Germanisches Nationalmuseum

Germanisches Nationalmuseum

FOTO: Uwe Niklas

Město hudby

Nejen v muzeích se setkáte s historií tváří v tvář. Hudební scéna má v Norimberku velkou podporu, proto se město stává dějištěm významných festivalů klasické hudby, během nichž zaznívají díla světových skladatelů. Vyvrcholením roku jsou v tomto ohledu letní koncerty norimberských filharmoniků a symfoniků pod širým nebem. Tyto události, pojaté jako slavnostní piknik v Luitpoldparku, přilákají pokaždé více než 100 000 příznivců klasické hudby. Díky tomu je lze považovat za největší události tohoto typu v celé Evropě.

Koncert klasické hudby pod širým nebem

Koncert klasické hudby pod širým nebem

FOTO: Uwe Niklas

Dvakrát tolik návštěvníků pak zaplní ulice města vždy na přelomu července a srpna během tradičního festivalu světové hudby s názvem „Bardentreffen“ – Setkání bardů. Letošní ročník byl již 40. v řadě.

Festival Bardentreffen

Festival Bardentreffen

FOTO: Berny Meyer

Historická odpovědnost

Jak známo, Norimberk má i svou pohnutou historii. V živé paměti na svou roli v období nacismu, se nyní město dostát svému závazku stát se „městem míru a lidských práv“. Přímo ve městě tento slib připomíná sloupořadí v centru města ústící na náměstí Kornmarkt. Zde se každé dva roky udílí tzv. Norimberská cena za lidská práva.

Dokumentační centrum říšských nacistických sjezdů

Dokumentační centrum říšských nacistických sjezdů

FOTO: Uwe Niklas

Pohnutou se snaží vysvětlovat také přímo v bývalém dějišti pravidelných říšských sjezdů nacistů, kde mohou návštěvníci shlédnout edukativní expozici. To je ale jen jeden z mnoha příkladů, jak se dnes město se svou minulostí vyrovnává. Poučná je také návštěva míst, kde probíhaly pověstné „norimberské procesy“ s nacistickými pohlaváry. V budově „Memorium Nürnberger Prozesse“ sídlí také akademie, jejíž hlavní náplní je mezinárodně vedený interdisciplinární výzkum a vzdělávání v oblasti lidských práv a mezinárodního práva.

Expozice v budově památníku norimberských procesů

Expozice v budově Památníku norimberských procesů

FOTO: Stadt Nürnberg/Christine Dierenbach