Jednodenní výlet: Lychenská jezerní křižovatka

Městečko Lychen, známé také jako „vorařské město“, je obklopeno jezery tak, že by se mohlo zdát být ostrovem. Nejpatrnější je to právě z vodní hladiny, odkud město zažijete ze zcela jiné perspektivy. K poznávání okolních krás a vodáckým výletům tu láká křišťálově čistá voda a břehy ponechané napospas přírodě. Celkovou délku jednodenního okruhu si může každý uzpůsobit dle nálady a kondice v délce od pěti do pětadvaceti kilometrů.

Nedaleko Lychenu

Nedaleko Lychenu

FOTO: TMB-Fotoarchiv/Silbermann

Kdo se chce vydat především za klidem, nechť z Lychenu nabere směr na jih, k jezeru Zenssee. Budete-li pokračovat dále, doplujete až k jezeru Platkowsee. Po cestě si ale dávejte pozor, na které straně přistanete. Levý břeh je totiž přísně chráněnou přírodní oblastí a vystupování z lodi je tu zakázané.

Jezero Zeenssee

Jezero Zenssee

FOTO: TMB-Fotoarchiv/Silbermann

Stejnou cestou se pak pluje i zpět, jenže tentokrát neodbočíte zpět k výchozímu jezeru Oberpfuhlsee, nýbrž k molu, odkud je nutné loď přenést přes silnici ke Stadtsee. Tady má člověk možnost volby dle aktuální kondice. Na opačném břehu jezera se můžete dát buď doprava a prozkoumat menší jezera Nesselpfuhl a Wurlsee, nebo přímo rovně k velkému Lychensee, z jehož jihozápadního břehu pak vede odbočka po poklidné říčce Woblitz. Od jezera Nesselpfuhl pak můžete na cestě zpátky k jezeru Oberpfuhl využít přepravy lodí na návěsu.

Küstriner Bach - jeden z mnoha toků v Uckermarku

Küstriner Bach – jeden z mnoha toků v Uckermarku

FOTO: TMB-Fotoarchiv/Silbermann

Vícedenní okruh přírodním parkem Uckermärkische Seen

Milovníci přírody, kteří se vydají na tento okruh vodami okolo Lychenu a Templinu, poznají oblast, kterou v Braniborsku vodáci objevili mezi prvními. Klikatící se tok řeky Havoly unáší vodáky kolem ostrůvků a hustými lesy. Pozorní vodáci potkají i bobry nebo vydry. Proud tu ale není nikterak silný, takže si tuto trasu oblíbily i rodiny s dětmi a rádi sem zavítají také vodáčtí nováčci. Celková délka činí asi 80 kilometrů, které lze zdolat za čtyři až pět dní.

Klidné vody v celé oblasti jsou vhodné i pro děti a začátečníky

Klidné vody v celé oblasti jsou vhodné i pro děti a začátečníky

FOTO: TMB-Fotoarchiv/Silbermann

Ideálním výchozím bodem pro ty, kdo dorazí s vlastními loděmi, je usedlost Lindenhof v Templinu. Nachází se zde odpočívadlo pro projíždějící vodáky i penzion, neobvyklý hotel nabízející nocleh v seníku, ale také dostatek odstavné plochy pro karavany. Krom toho nabízí usedlost i službu transportu lodí po souši mezi jezery Netzowsee a Platkowsee. Další nástupní místa se nacházejí v Lychenu i Templinu.

Obyvatelé Fürstenbergu to mají k vodě opravdu blízko

Obyvatelé Fürstenbergu to mají k vodě opravdu blízko

FOTO: TMB-Fotoarchiv/Lehmann