Na bicyklu zpátky v čase

I tak by se daly popsat takzvané „kulturní cyklotrasy“, v nichž naši němečtí sousedé našli velkou zálibu. Před nedávnem byla vytyčena nová trasa, na níž se lze vydat o 500 let zpátky po stopách života a skutků člověka, jehož myšlenky pohnuly podstatnou částí lidské civilizace. Většina míst pojících se k Lutherovi se totiž nachází v bezprostřední blízkosti cyklostezky podél Labe, což se přímo nabízí k jejímu dalšímu zpestření o trochu té historie a kultury.

Lutherova podobizna na jeho rodném domě v Eislebenu

Lutherova podobizna na jeho rodném domě v Eislebenu

FOTO: Jochen Keute

Objevovat neznámé

Trasa věnovaná Lutherovi měří celkem 191 kilometrů a zasahuje do tří spolkových zemí: Saska, Braniborska a Saska-Anhaltska. Díky doporučeným zastávkám se cyklisté kromě měst, kde reformátor církve Martin Luther žil či působil, podívají i do míst, která by jinak asi sotva navštívili. Celá trasa je lemována kouzelnými historickými městečky, kde čas jako by se opravdu zastavil před dávnými lety, a také původními dochovanými kostely a kláštery.

Lutherových 95 tezí na dveřích wittenberského kostela

Lutherových 95 tezí na dveřích wittenberského kostela

FOTO: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Co stojí za vidění

Údajně nejkrásnějším místem na trase je saské městečko Torgau. Zdejší zámek Hartenstein byl hlavním sídlem kurfiřtů zastávajících reformaci církve. Bylo tu tedy doslova její politické centrum.

Zámek v saském Torgau, politické centrum reformace

Zámek v saském Torgau, politické centrum reformace

FOTO: Torgau Informations-Center

Nejznámější je však Wittenberg. Bylo to totiž právě na dveřích místního kostela, kde Luther v roce 1517 vyvěsil svých 95 tezí. Odpočinek od šlapání do pedálů poskytne například návštěva výstavy v zámku Doberlug nebo muzea v Mühlbergu. Expozice s podtitulem „Život podle Luthera“ vypráví příběh proměn protestantství od jeho počátků až do dnešní doby.

Lutherův rodný dům v Eislebenu

Lutherův rodný dům v Eislebenu

FOTO: Jochen Keute