1) Památky UNESCO

Lákadel pro milovníky historie, kultury i přírody se v Sasku-Anhaltsku najde spousta. O tom svědčí i fakt, že má v současné době na seznamu Světového dědictví UNESCO hned čtyři položky: středověký Quedlinburg, který nadchne svými křivolakými uličkami s hrázděnými domy, dále města Eisleben a Wittenberg coby rodiště a působiště reformátora církve Martina Luthera, zahrady knížete Leopolda III. v Dessau-Wörlitz a v neposlední řadě také věhlasnou architektonickou školu Bauhausu v Dessau.

Škola Bauhausu

Škola Bauhausu

FOTO: DZT/Jochen Keute

2) Archeologické nálezy světového významu

V Zemském muzeu prehistorie v Halle, jednom z nejvýznamnějších archeologických muzeí Evropy, je k vidění astronomický disk z Nebry, nejstarší dochovaná mapa noční oblohy, nalezená v roce 1999 nedaleko městečka, jehož jméno nyní nese.

Poklad objevený v roce 1999 u obce Nebra

Poklad objevený v roce 1999 u obce Nebra

FOTO: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Juraj Liptak

Za obcí Goseck se zase nachází nejstarší sluneční observatoř Evropy, jejíž stáří se datuje na 7000 let, a někteří archeologové tak tento kruh objevený teprve v roce 1991 považují za nejstarší sluneční observatoř na světě.

Prehistorická sluneční observatoř v Gosecku

Prehistorická sluneční observatoř v Gosecku

FOTO: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt/Gert Pie

3) Ottův Magdeburk

Magdeburk je jedním z nejstarších měst v bývalém východním Německu. Do historie se zapsal jako císařská rezidence, hanzovní město či pruská pevnost. Za vidění stojí zdejší katedrála, náměstí Alter Markt s tajemnou sochou „magdeburského jezdce“, kterým je údajně sám císař Otto I., jenž v roce 968 povýšil Magdeburk na arcibiskupské město, aby se odtud mohlo křesťanství šířit dále mezi slovanské národy. Lákadlem je rovněž Grüne Zitadelle, jedna z posledních staveb proslulého architekta Hundertwassera.

Magdeburská katedrála

Magdeburská katedrála

FOTO: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Michael Bader

4) Zážitky v přírodě

Celou zemi protkává několik kvalitních cyklostezek, z nichž nejznámější je Elberadweg podél břehu Labe. Cestou lze narazit nejen na výše zmíněné památky, ale také poznat zdejší přírodu v rezervaci Mittelelbe, která je součástí biosférické rezervace UNESCO Povodí Labe.

Biosférická rezervace středního Polabí

Biosférická rezervace středního Polabí

FOTO: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Pěší turisté se mohou vydat do národního parku Harz, kde na ně čeká řada dobrodružných tras s překrásnými výhledy. Vydat se lze také na čarodějnickou stezku. Adrenalinově založené jedince pak v pohoří Harz jistě nadchnou strmé stezky, jež přímo vybízejí k pořádnému dobrodružství na horském kole.

Národní park Harz

Národní park Harz

FOTO: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Andrea Hosse

5) Pocit, že jste viděli něco, co ostatní ještě neznají

V Drážďanech, Berlíně, Mnichově či Norimberku už byla většina z vašich přátel mnohokrát. Proto určitě neuděláte chybu, když se vydáte tak trochu do neznáma a objevíte pro jednou také něco nového. Hundertwasserhaus ve Vídni je pojem, ale Grüne Zitadelle v Magdeburku se na Instagramu či v rodinném albu bude vyjímat stejně dobře a pro jednou zas budete moci zažít ten pocit, že jste viděli něco, co ostatní ještě neznají, a blýsknout se coby originální cestovatel.

Grüne Zitadelle - jedna z posledních staveb architekta Hundertwassera

Grüne Zitadelle - jedna z posledních staveb architekta Hundertwassera

FOTO: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Michael Bader