Braniborsko: oblíbené zimoviště vzácných ptáků

Na zimu přilétají do Braniborska a dalších severněji položených částí Německa hejna nejrůznějších ptačích druhů, mezi nimi i labuť zpěvná. Kupříkladu jen v národním parku Unteres Odertal (Dolní Poodří) jich každoročně přezimuje na 1500. Braniborská krajina je pro tažné ptactvo přímo ideální, a to zejména díky velkým nivním oblastem řek jako je Odra, rozlehlým strniskům kukuřičných polí či polím s ozimy.

Criewen, národní park Dolní Poodří

Criewen, národní park Dolní Poodří

FOTO: TMB Fotoarchiv/Boldt

Tip: „Singschwantage 2016“ (Dny labutí zpěvných) od 12. do 14. února 2016
Během druhého únorového víkendu se budou všichni, kdo se zajímají o ornitologii nebo zkrátka jen o přírodu a její bohatství, moci opět vydat do národního parku Dolní Poodří. Zaměstnanci správy národního parku a ochránci přírody budou pro návštěvníky pořádat exkurze s výkladem nejen o labutích.

Čím se labuť zpěvná liší od labutě velké?

Je o něco menší než labuť velká, kterou známe z běžného života. Většinu roku tráví v oblastech východoevropské a sibiřské tajgy. Zimní měsíce labuť zpěvná ráda tráví ve střední Evropě, na pobřeží Baltu a Severního moře, ale také v severoněmeckém vnitrozemí.

Labuť zpěvná

Labuť zpěvná

FOTO: Olaf Rochlitz

Její opeření je zářivě bílé. Na rozdíl od labutě velké má žlutý zobák a hrbolek na čele je výrazně plošší. Nejlépe se ale rozdíl mezi oběma druhy pozná podle držení krku. Zatímco labuť velká drží krk v typickém esovitém tvaru, labuť zpěvná ho nosí zpříma.

Poznáte je po hlase

Svoje jméno získal tento druh labutí jak jinak než díky zvuku, jejž vydávají a který připomíná pozoun. Rády a často se jím chlubí. Kromě období, kdy samice sedí na vajíčkách, jsou labutě zpěvné vskutku společenští ptáci. Svá hnízda si stavějí u jezer, bažin, v tundře a na ostrovech. Po vylíhnutí vajec opouští zpravidla celá labutí rodina, včetně dvou až čtyř mláďat, svou severskou domovinu a vydává se přezimovat do západní, střední, či jihovýchodní Evropy, kde se labutě shromažďují vždy zhruba od října.

Labuť zpěvná je o něco menší než labuť velká

Labuť zpěvná je o něco menší než labuť velká.

FOTO: Steffen Ziebolski

Labuť zpěvná v Braniborsku

Největší shromaždiště labutí zpěvných v Braniborsku lze pozorovat od února do března v národním parku Dolní Poodří. Zde se labutě párují a všude je slyšet jejich charakteristický zpěv. Jak již bylo řečeno výše, v polovině února se zde koná řada speciálních exkurzí, které přivedou návštěvníky až do míst, kde labutě zimují a  kde je mohou sledovat zblízka.

Pár labutí zpěvných s mláďaty

Pár labutí zpěvných s mláďaty

FOTO: Olaf Rochlitz

V pátek, 12 února 2016, budou v 15:30 v centru národního parku Nationalparkhaus Criewen zahájeny tzv. Dny labutí zpěvných. V sobotu a v neděli budou vždy od 9 do 16 hodin pořádány exkurze do míst, kde labutě hnízdí či shánějí potravu. Jedná se o pěší túry s průvodcem, jež vždy začínají u centra Nationalparkhaus Criewen. Pokud se budou labutě zdržovat v odlehlejších oblastech, je zajištěna doprava. Občerstvení je možné v centru národního parku.