V přírodním parku Altmühltal sázejí především na aktivní objevování, například na 166 kilometrů dlouhé cyklotrase Altmühltal-Radweg, klasice mezi německými cyklotrasami, která je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Cyklistice se zde může věnovat celá rodina

Cyklistice se zde může věnovat celá rodina

FOTO: Naturpark Altmühltal

Jedinečnou krajinu národního parku můžete poznávat také při idylických pěších výletech, například po vyhlídkové trase přírodním parkem Altmühltal, která byla v roce 2012 vyhlášena nejoblíbenější turistickou trasou v Německu. Na trase jsou k vidění jak zdejší bizarní skaliska, tak pozůstatky římské limes.

Centrem římských památek je zdejší Weissenburg

Centrem římských památek je zdejší Weissenburg

FOTO: Naturpark Altmühltal

Weißenburg na severu přírodního parku Altmühltal je město Římanů par excellence: právě zde byla zrekonstruována severní brána tvrze Biriciana, kde byla kdysi umístěna jízdní jednotka ze Španělska o síle 500 mužů. Vykopávky navíc pomohly k odhalení největších termálních lázní v Bavorsku a nalezení obrovského římského pokladu, který je vystaven v Římském muzeu města.

Během roku se zde konají různé slavnosti a festivaly

Během roku se zde konají různé slavnosti a festivaly

FOTO: Naturpark Altmühltal

Tip: Po trase mohou návštěvníci navštívit kamenolom Blumenberg, kde se mohou pustit do hledání zkamenělin

V kamenolomu si užijí malí i velcí návštěvníci

V kamenolomu si užijí malí i velcí návštěvníci

FOTO: Naturpark Altmühltal

Nebo co byste řekli projížďce na kánoi? Řeka Altmühl se svými rozvláčnými meandry je pro vodní turistiku ideální – užijete si na ní dokonalé léto při dovolené zcela bez stresu.

Plavba zdejšími kanály je pohodová a nenáročná

Plavba zdejšími kanály je pohodová a nenáročná

FOTO: Naturpark Altmühltal

Zkrátka nepřijdou ani milovníci kultury. Mohou se vydat na některý z přepychových zámků, vznešených hradů, kostelů nebo klášterů. Fascinující jsou četná svědectví z doby římské podél bývalé pevninské hranice římské říše, tzv. limes, která je dnes součástí kulturního dědictví UNESCO.

Památník Befreiungshalle se tyčí vysoko nad řekou

Památník Befreiungshalle se tyčí vysoko nad řekou

FOTO: Naturpark Altmühltal

Přírodní park Altmühltal je bohatý na kamenné svědky své minulosti – hrady a zámky, kostely a kláštery vyprávějící historii. Hrad Prunn u Riedenburgu je např. považován za jeden z nejkrásnějších hradů jižního Německa, v každém případě patří k nejlépe udržovaným hradním komplexům Německa. Pozdně románské jádro a mohutná hradní věž pocházejí z počátku 13. století.

Oblíbenou památkou je také hrad Prunn

Oblíbenou památkou je také hrad Prunn

FOTO: Naturpark Altmühltal

Statky, kastely a strážní věže byly konzervovány nebo obnoveny do podoby, v jaké kdysi stály na hranici římské říše. Ještě hlouběji do historie regionu vás vezmou kamenolomy a muzea fosilií v přírodním parku.

Muzeum fosilií nabízí zajímavou expozici

Muzeum fosilií nabízí zajímavou expozici

FOTO: Naturpark Altmühltal

Jsou tu vystaveny cenné zkameněliny z dávného jurského moře, například prapták Archeopteryx, který byl na celém světě nalezen pouze tady, v Altmühltalu.

Zdejší průlomové údolí Dunaje hosté navšztěvují na výletních lodích

Zdejší průlomové údolí Dunaje hosté navštěvují na výletních lodích

FOTO: Naturpark Altmühltal

Zcela ojedinělou hříčkou přírody a kultury je průlomové údolí Dunaje. Tuto impozantní přírodní podívanou, která patří ke stovce nejkrásnějších geotopů Bavorska, můžete nejlépe obdivovat z lodi. Výletní lodě míří ke klášteru Weltenburg, jednomu z původních bavorských klášterů s nejstarším klášterním pivovarem na světě.