Skandální umělecký směr

To, co bylo v roce 1957 formulováno jako nový umělecký směr, bylo z pochopitelných důvodů skandálem. Masovost, postradatelnost, lacinost a vulgarita byly reakcí na standard tehdejší umělecké scény. Ludwigovo muzeum formou výstavy LUDWIG GOES POP představuje princip každodennosti, který se do umění prostřednictvím pop artu dostal. Návštěvníci výstavy mohou sledovat tehdejší hravost, humor i kritiku zachycené formou fragmentů z konzumního světa reklamy, komiksu, vědy, techniky, erotiky a masových médií.

Budova muzea Ludwig

Budova muzea Ludwig

FOTO: Nathalie Dampmann, Museum Ludwig

Od starého umění k pop artu

Vystavovaní umělci jsou ze stejné generace jako Peter a Irene Ludwigovi, zakladatelé muzea, kteří tuto jedinečnou kolekci shromažďovali po mnoho let. Některá díla jsou pořízena osobně z dílen umělců jako Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Robert Rauschenberg a Jasper Johns. Faktu, že se manželé Ludwigovi přeorientovali díky pop artu ze starého umění na moderní, vděčí kolínské muzeum za nejhodnotnější sbírku amerického a britského pop artu na světě.

James Rosenquist, Untitled (Joan Crawford Says...), 1964

James Rosenquist, Untitled (Joan Crawford Says...), 1964

FOTO: Rheinisches Bildarchiv

Při první výstavě této kolekce v 70. letech se jim dostalo nadšeného přijetí a výstavu navštívilo přes 200 tisíc lidí. Sbírku je možné v Kolíně nad Rýnem zhlédnout od října až do ledna příštího roku.

Robert Rauschenberg, Tree Frog, 1964

Robert Rauschenberg, Tree Frog, 1964

FOTO: Rheinisches Bildarchiv

Ludwigovo muzeum

Muzeum bylo založeno v roce 1976, kdy rodina Ludwigových muzeu darovala cca 350 děl moderního umění. Manželé Peter a Irena Ludwigovi sestavili největší sbírku děl moderní doby vystavenou mimo území USA. Cílem bylo vytvořit první muzeum v Kolíně nad Rýnem se sbírkou moderního umění. Kromě pop artu přispěli Ludwigovi také rozsáhlou sbírkou ruské avantgardy z období 1906 až 1930, stejně tak jako souborným svazkem několika set prací Pabla Picassa, který novému muzeu trvale zapůjčili.