O tom svědčí nejen poloha města na břehu nádherné Kielské zátoky a moderní, velkoryse koncipované centrum města, ale i řada přímořsky laděných staveb z období Gründerzeit v Dänische Straße, výkladní skříni Kielu.

Na Kielský přístav je vskutku hezký pohled

Na Kielský přístav je vskutku hezký pohled.

FOTO: K.Steigueber


Přístav, loděnice a brána do Skandinávie

Dominantním prvkem města, kterému moře sahá doslova po prsa, je logicky voda. To se ukazuje třeba na příkladu expandujícího baltského přístavu a mohutných portálových jeřábů loděnice, obřích trajektů u Skandinávského nábřeží, a samozřejmě v Kielském týdnu, který Kielu vynesl pověst světové metropole plachetnic.

Během oslav Kieler Woche sem připlouvají i starší ročníky

Během oslav Kieler Woche sem připlouvají i starší ročníky.

FOTO: Kiel Marketing e.V, U. Wanger

Význam města pro lodní a námořní průmysl vysvětluje i jeho rychlý – a poměrně chaotický – růst v 19. století. Po ničivých dopadech 2. světové války mělo být město obrozeno zcela v duchu doby, v modernější, otevřenější a velkorysejší podobě.

Hned u jezere Kleiner See se nachází zdejší opera

Hned u jezere Kleiner See se nachází zdejší opera.

FOTO: Kiel Marketing e.V., Mayk Kaap

Pozornost měla být věnována především poloze městského centra a provázání města s vodními plochami, naopak rekonstrukce zdevastovaných historických staveb se město mělo zcela vzdát.

Odpočívat se zde dá opravdu kdekoli

Odpočívat se zde dá opravdu kdekoli.

FOTO: Kiel Marketing GmbH,K. Steigüber

Před více než deseti lety se však opět začalo důsledně pracovat právě na vylepšení obrazu městského jádra, které bude dokonce ve své původní podobě částečně rekonstruováno sanací historické Eggerstedtstraße a přeměnou náměstí Starý trh, Alter Markt.

Tip: Pokud se chcete podívat i ven z města,můžete se vydat na některou ze zdejších plážích. Užít si můžete plážové koše i řadu rybích specialit. V Schilksee můžete vystoupat i na zdejší maják

Námořní atmosféra a nejslavnější hudební festival severu

K turistickým zajímavostem Kielu patří malebné strmé pobřežní útesy u čtvrti Kiel-Friedrichsort, několik pláží na území města, promenáda na Západním břehu zálivu, plavební komory Severomořsko-baltského průplavu v Kiel-Holtenau, námořní přístav a námořní čtvrť, botanická zahrada univerzity Christiana Albrechta, Holstenstraße – jedna z nejstarších pěších zón v Německu – anebo zajímavá sklápěcí konstrukce mostu Hörnbrücke.

Oblíbeným místem je i bar Seebar přímo u vody

Oblíbeným místem je i bar Seebar přímo u vody.

FOTO: U.Wanger

Tip: Botanická zahrada je otevřená po celý rok. Na podzim zhruba od 9 do 16 hodin.

Návštěvnicky zajímavá jsou také muzea: za všechny jmenujme Muzeum lodní plavby na Sartoriho nábřeží, Muzeum počítačové techniky, Síň umění s antickými sbírkami a Muzeum strojní techniky. Pestrý kulturní program nabízejí také divadla a koncertní sály: Kielské divadlo, Polské divadlo a Filharmonický orchestr.

Přímo z města se můžete vypravit na několi pláží s písečnými plážemi

Přímo z města se můžete vypravit na několik písečných pláží.

FOTO: www.ostsee-schleswig-holstein.de

Tip: Kousek od  Kielu se nachází i parádní zábavní park - Hansa Park. Návštěvu si užijí malí i velcí.

Letním magnetem je slavný Šlesvicko-holštýnský hudební festival – sám o sobě je magnetem desetitisíců. Kiel je však pěkným turistickým cílem i pro všechny ostatní, třeba už proto, že tu jsou k dostání ty nejlepší „Kielské šproty“, typická rybí specialita města.