Co se skrývá pod pojem Limes Romanus

Římané museli čelit výbojům barbarů a proti útokům germánských kmenů je chránily nejen přírodní valy, ale také postupně zdokonalovaný pás vojenských opevnění zvaných Limes Romanus. Při jeho budování navazovali Římané na přirozené překážky, jako jsou řeky, hloubili příkopy a stavěli signální dřevěné věže o krátkých rozestupech (500–1500 m). Postupně pevninskou hranici zdokonalovali palisádovými ploty, které později, stejně jako věže, vyztužili kamením.

Palisádový plot v údolí Rotenbach.

FOTO: Verein Deutsche Limes-Straße

Zajímavost: Při své délce 550 km je Limes Romanus nejdelší památkou po Velké čínské zdi. Dávná vojenská hranice čítá pozůstatky více než stovky menších a větších vojenských pevností a 900 strážních věží.

Kde a jak Limes Romanus hledat?

Pozůstatky Limes Romanus nalezneme napříč spolkovými zeměmi Porýní-Falz, Hesensko, Bádensko-Württembersko a Bavorsko. Co se tedy východního cípu limes týče, z České republiky je to takřka co by kamenem dohodil.

Hornogermánsko-raetský limes aneb hranice římské říše

FOTO: Verein Deutsche Limes-Straße

Z Řezna do Einingu

Nabízí se výlet do Řezna, jednoho z nejpůsobivějších bavorských měst. Z Prahy cesta potrvá pouhé dvě a půl hodiny. Budete-li dále pokračovat na jihozápad směrem k Ingolstadtu, narazíte po několika málo kilometrech na první stopy římských opevnění v okolí obce Eining.

Limes-Therme

Než překročíte Dunaj, kde se svým dědictvím čeká obec Pförring, můžete navštívit městečko Neustadt an der Donau, vyhledávané pro lázně ve čtvrti Bad Gögging. I zde totiž narazíte na Římany. Lázně, příznačně nazývané Limes-Therme, nabízejí spojení moderního konceptu procedur s antickou tradicí. Navíc sauna je zde koncipována jako muzeum, budete se potit po vzoru Římanů, obklopeni rozmanitými exponáty.

Přírodní část hornogermánsko-raetského limes

Přírodní část hornogermánsko-raetského limes

FOTO: Verein Deutsche Limes-Straße


Limesmuseum

V sousední spolkové zemi Baden-Württembersko, pouhou hodinu cesty od Norimberku, naleznete ve městě Aalen největší římské muzeum německého jihu. Limesmuseum se nachází v místech kdysi nejrozsáhlejší vojenské jezdecké pevnosti na sever od Alp a zároveň představí Limes Romanus jako součást světového dědictví UNESCO.

Muzeum limes v Aalen

Muzeum limes v Aalen

FOTO: Verein Deutsche Limes-Straße

Tip: Dospělí zaplatí za vstup do muzea 5 eur, k dispozici je audioguide. Rozhodnete-li se pro prohlídku s výkladem průvodce (v cizím jazyce), budete si muset 50 eur připlatit, ovšem každou první neděli v měsíci je tato prohlídka v němčině zdarma.