Městečko Eisleben je jedním ze tří německých „Lutherstädte“, tento přídomek nesou  ještě města Wittenberg a Mansfled, tedy místa nejvíce spjatá s Lutherovým působením. Historie, kterou zde Luther svými činy v období let 1483–1546 psal, dnes přitahuje turisty z celého světa.

Luther

Ve své podstatě lze Lutherovo nazírání na církev a člověka považovat za jistý průlom zprvu evokované „doby ledové“, jelikož usiloval o víru oproštěnou od uměle vytvořené bázně před bohem, která neslouží jeho cti, ale pouze instituci církve. Byl to Martin Luther, kdo německým překladem bible umožnil její studium širší veřejnosti než jen klerikům znalým latiny.

Rodný dům Martina Luthera v Eislebenu

Rodný dům Martina Luthera v Eislebenu.

FOTO: Jochen Keute

Města Eisleben a Wittenberg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, vzdálená jsou od sebe něco málo přes 100 km. Z Prahy potrvá cesta autem přibližně tři a půl hodiny a je to také nejpohodlnější možnost dopravy. Do obou měst lze sice zavítat i vlakem, avšak pouze s přestupy v Drážďanech, Lipsku nebo v Halle.

Panorama Eislebenu

Panorama Eislebenu.

FOTO: IMG Sachsen Anhalt mbH


Eisleben – Lutherovo rodiště

Půjdete-li po stopách Luthera přísně chronologicky, uvítá vás jako první městečko Eisleben a jeho obyvatelé, kteří kromě spisovné němčiny hovoří místním nářečím „mansfeldisch“. Odhalíte-li jisté zákonitosti nářečové výslovnosti, už vás nepřekvapí věta typu „Génze hinóf“, máte-li směřovat vzhůru, a navíc můžete při dotazu, zda je něco k mání, směle použít výraz „Hamze...“ místo učebnicového „Haben Sie bitte...“.

Po stopách reformátora

Kdo však raději než jazykovými záludnostmi prochází historií, může vyrazit „na špacír“ ve stopách Luthera hned v několika podobách. Nabízí se prohlídka starého města, Lutherova rodného domu, křestního kostela St. Petri-Pauli, náměstí s Lutherovým pomníkem nebo muzea v domě, kde životní pouť významného reformátora skončila.

Tip: Tato prohlídka potrvá přibližně tři hodiny a zaplatíte za ni 10,50 eura, lze však zvolit i variantu, kdy si během hodiny prohlédnete jádro města za 2,50 eura, a historický dojem zakončíte rozjímáním v jedné z dobových „Schenken“, tedy v hostinci. Kulturní zážitek spojený s gastronomickým požitkem nabízí také prohlídka s příznačným názvem „Luther und der Wein“, která vás zavede na okolní vinohrady a v rámci malé ochutnávky vás seznámí s místní produkcí.

Počátek reformace – Wittenberg

Martin Luther se roku 1521 rozhodl seznámit obyvatele města Wittenberg se svými 95 tezemi, které přibil na dveře kostela, a symbolicky tak započal reformační odboj. Vybral si město, které od počátku století zažívalo hospodářský a kulturní rozmach, a svým aktem do města dovedl mnohé další učence a studenty. Na Wittenberské univerzitě studovali mimochodem i někteří naši krajané a představitelé českého humanismu.

Náměstí ve Wittenbergu

Náměstí ve Wittenbergu.

FOTO: DZT,Colorvision Uthoff, Hans R.

K nejnavštěvovanějším pamětihodnostem města patří zámek a zámecký kostel, proslulý právě díky Lutherovým tezím. Mateřským kostelem reformace je však St. Marien Stadtkirche, zde se roku 1521 konala první evangelická mše a kostel zval k poslechu Lutherových kázání. V současné době procházejí oba kostely částečnou obnovou a je tedy třeba počítat s možnými omezeními při vstupu do objektů.

Tématická prohlídka Wittenbergu

Tematická prohlídka Wittenbergu.

FOTO: IMG Sachsen Anhlat mbH

Případnému zklamání se pohodlně vyhnete, připojíte-li se k jedné z mnoha městem organizovaných skupinových prohlídek, které se konají dokonce i v českém jazyce.

95 tezí na kostele ve Wittenbergu

95 tezí na kostele ve Wittenbergu.

FOTO: IMG Sachsen Anhalt

Tip: Méně tradiční vyobrazení města, jeho příběhů a osobností, které jím procházely, nabízí prohlídka „Wittenberger Nachtgeschichten“. Temnotu wittenberských uliček po vzoru 16. století rozptýlí zapálené pochodně a procesí zvědavých turistů doprovází městská stráž, aby je chránila před dobovými lotry a pobudy. Za tuto podívanou zaplatíte 9,00 eur.

Na závěr nutno podotknout, že je německý Wittenberg a jeho okolí místem nejčetnějších památek UNESCO na světě. V roce povodní 2002 sem vážil cestu dalekou, byť nedobrovolnou i statečný pražský lachtan Gaston, v jehož případě (bohužel) platilo „vidět Wittenberg a zemřít“. Dnes již klidná hladina Labe poskytne návštěvníkům malebné útočiště před městským ruchem.