Kouzlo klasického Výmaru v Goethově domě

Pokud byste se chtěli vydat na cestu historií právě do doby, kdy ve městě žil a tvořil sám Goethe, pak je Goethův dům přesně tím místem, kam by vaše kroky po příjezdu do Výmaru měly směřovat. Na adrese Frauenplan 1 naleznete úchvatný barokní dům, jejž si nechal Goethe upravit podle vlastních představ, aby zde mohl strávit 50 let svého života. Obrňte se ale trpělivostí, počty návštěvníků jsou z důvodů snahy neporušit tuto dochovanou památku věnovanou jednomu z německých velikánů omezeny.

Goethův dům

Goethův dům

FOTO: Weimar GmbH

Knihovna vévodkyně

V době Goethově vznikla na popud vévodkyně Anny Amalie knihovna v rokokovém stylu, jež se už v 18. století silně zapsala do povědomí právě díky svým podporovatelům, mezi něž patřil i sám Goethe. Do paměti Němců se vryla i smutná událost, ke které došlo v roce 2004 – překrásnou knihovnu postihl požár, který poničil řadu cenných literárních i uměleckých děl. Během tří let ale prošla nákladnou rekonstrukcí a dnes je opět otevřena návštěvníkům.

Knihovna Anny Amalie

Knihovna Anny Amalie

FOTO: Jochen Keute, DZT

Slavní malíři ve výmarském zámku

Barokní zámek uprostřed starého města sloužil původně jako sídlo vévodů a velkovévodů výmarských. Dnes se může pyšnit kromě velkolepých sálů především významnou sbírkou evropského výtvarného umění od středověku až po modernu či sbírkou porcelánu z dob vévodů. Z nejvýznamnějších lze vyjmenovat např. díla velikánů, jako byli Lucas Cranach či Albrecht Dürer.

Městský zámek

Městský zámek

FOTO: Weimar GmbH

Zámek spolu s Goethovým domem, knihovnou vévodkyně či domem Schillera a dalšími je zapsán na Seznamu kulturního dědictví UNESCO jako „klasický Výmar“.

Schillerův dům

Schillerův dům

FOTO: Schuck, Weimar GmbH

Vzpomínka na Výmarskou republiku

Vzniku Výmarské republiky a především událostem, jež předcházely – tedy národnímu shromáždění a vytvoření první německé demokratické ústavy –, se letos u příležitosti 95. výročí těchto událostí věnuje mimořádná expozice městského muzea.

Bauhaus ve Výmaru

Ve stejném roce jako republika, tedy v roce 1919, byla ve Výmaru založena svého času nejmodernější architektonická a designová škola Bauhaus. U jejího zrodu tehdy stál Walter Gropius. Celkem 16 budov ve městě je spolu s dalšími v Dessau zapsáno na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Haus am Horn

Haus am Horn

FOTO: Werner, Weimar GmbH

Na práce zakladatele výmarského Bauhausu se můžete zajít podívat do Bauhaus-Museum, případně si prohlédnout dům Haus am Horn či budovu výmarské univerzity, která byla navržena architektem Henrym van de Velde. Zajímavou prohlídku památek Bauhausu nabízejí rovněž sami studenti výmarské univerzity.

Univerzita Bauhaus

Univerzita Bauhaus

FOTO: Jens Hauspurg

Připomenutí smutné historie

Kousek za městem se nachází místo, jež připomíná oběti nacistické diktatury v koncentračním táboru Buchenwald. Za druhé světové války zde zemřelo 56 tisíc lidí různých národností i vyznání. Tuto smutnou kapitolu německé historie si do areálu bývalého koncentračního tábora každoročně přijede připomenout na půl miliónu návštěvníků. Spolkový stát Durynsko nyní vyvíjí snahu, aby toto místo bylo vzhledem ke svému významu v dějinách 20. století uznáno jako kulturní dědictví UNESCO. Výmar by tak měl již třetí položku na seznamu UNESCO.