Bad Homburgem, který leží severně od Frankfurtu, vedla kdysi hranice mezi římskou říší a německými kmenovými územími známá jako hornogermánsko-raetský limes. Spolu s Hadriánovým valem ve Velké Británii tvoří tento limes přeshraniční místo světového dědictví s názvem Hranice římské říše. Dnes je s 550 kilometry nejdelší archeologickou lokalitou v Evropě.

Římská věž v Rheinbrohlu

Římská věž v Rheinbrohlu

FOTO: Verein Deutsche Limes-Straße

V parku Saalburg mohou návštěvníci obdivovat věrnou rekonstrukci hraničního valu s kastely, strážními věžemi, zdmi a palisádami, a získat tak unikátní a živou představu o době, od níž nás dělí už téměř 2000 let.

Římský voják

Římský voják

FOTO: Verein Deutsche Limes-Straße

Tip: Nedaleko odtud se nachází zábavní park Lochmühle, otevřen je od začátku dubna do začátku října, vždy od 9 do 18 hodin.

Würzburská pohostinnost

Cesta pokračuje na jih a už zdálky je vidět Würzburská rezidence s dvorní zahradou. Jako hlavní dílo jihoněmeckého baroka a jeden z nejvýznamnějších zámků v Evropě trůní vysoko nad městem. Byla vybudována v letech 1720 až 1744 podle plánů geniálního stavitele Balthasara Neumanna a díky jedinečnému propojení architektury s umělecky pojatým vybavením patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO už od roku 1981.

Würzburská rezidence

Würzburská rezidence

FOTO: Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (Keute, Jochen)

Toto město však nabízí daleko, daleko více: největší sbírku děl gotického řezbáře Riemenschneidera na světě. Komplex věží Dómu a baziliky Neumünster, věž radnice Grafeneckart a kostela Käppele. 180 metrů dlouhý Starý mohanský most s impozantními sochami svatých.

Historické centrum Würzburgu

Historické centrum Würzburgu

FOTO: CTW Würtzburg

Na místě dnešního mostu stál úplně první kamenný most na území Německa, jehož vznik se datuje do roku 1120. Jeho chatrný stav si vynutil v 15. století zbourání. Úkol postavit most nový připadl staviteli Hansi von Königshofen. Zhruba v roce 1730 byl most vyzdoben nádhernými barokními sochami svatých vysokými 4,5 metru.

Tip: Ať už se vydáte na ten či onen břeh Mohanu: rustikální lokály a tradiční vinárny s regionální, franckou kuchyní, ale i špičkové mezinárodní restaurace, kterým se hned tak něco nevyrovná, najdete všude. A že tu k jídlu neodmyslitelně patří klasické francké víno, tzv. Bocksbeutel, je samozřejmostí.

Kouzlo středověku – hrázděné domy, kam oko dohlédne

Zpět do raného středověku se vrátíme při návštěvě města Bamberku, které je na seznamu UNESCO. Toto biskupské a císařské město postavené na sedmi vrcholcích se mělo stát druhým Římem. Historické jádro bamberského starého města se z velké části dochovalo v původní podobě a památkově chráněných je přes 1 000 domů.

Bamberg, město hrázděných domů

Bamberg, město hrázděných domů

FOTO: Bamberg Tourismus und Kongress Service

Nejvýznamnějšími pamětihodnostmi jsou dóm, stará rezidence, Böttingerův palác a radnice, kolem níž teče Regnitz. Lepší ukázku dochovaných základů raně středověkého středoevropského města nikde jinde nenajdete.

Bayreuth - město hudby a kultury

O pouhých 70 kilometrů dál leží Bayreuth s operním domem Markgräfliches Opernhaus. UNESCO tuto skvostnou barokní stavbu ocenilo v roce 2012 jako „jedinečný památník evropské festivalové a hudební kultury v barokním stylu.“ Světově proslulý je Bayreuth díky Hudebním slavnostem Richarda Wagnera.

Operní dům v Bayreuthu

Operní dům v Bayreuthu

FOTO: Frahm, Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärtne und Seen

Regensburg - historická perla na Dunaji

Cesta pokračuje kolem Norimberku k poslednímu památníku UNESCO na této trase. Je jím Řezno, německy Regensburg – skvělá ukázka středověkého velkoměsta, které se navíc velmi dobře zachovalo až do dnešních dnů.

Kamenný most v Regensburgu

Kamenný most v Regensburgu

FOTO: Regensburg Tourismus GmbH, Bauerncom

Centrum města zůstalo z velké části ušetřeno bombardování ve 2. světové válce, a tak jsou tamní patricijské domy a rodové věže působivým svědectvím víc než dvoutisícileté historie města. Soubor staveb historického centra Řezna se čtvrtí Stadtamhof zahrnuje 984 samostatně památkově chráněných objektů a svojí rozlohou odpovídá Řeznu z roku 1320.

Trasa dále vede až do Mnichova, kde můžete mimo jiné navštívit třeba Muzeum BMW, které jsme vám představili v předchozím článku.