Ráno ještě vychutnáváme ospalou atmosféru vesničky St. Simeon. Na zápraží domků sedí v houpacích křeslech místní obyvatelé a pozorují turisty.

Malíř nad městeškem La Malbaie

Malíř nad městečkem La Malbaie

FOTO: Jan Kužel America Tours

První zastávkou je malebné městečko La Malbaie. Zastavujeme na hodinovou procházku po hlavní třídě, která je lemovaná galeriemi. La Malbaie je vyhlášené jako město malířů. Kupci obrazů se do místních galerií sjíždějí ze širokého okolí.

Pak naše cesta pokračuje po malé silničce kolem moře. V jednom místě silnice vystoupá do prudkého kopce. Na jeho vrcholu klienty vysazuji a oni pokračují dalšího půl kilometru pěšky z kopce až k moři. Přitom procházejí malebnou vesničkou Iréneé.

Soutěska Sv.Anny

Soutěska Sv.Anny

FOTO: Jan Kužel America Tours

Pak už pokračujeme rychleji  a další zastávkou je soutěska Sv. Anny. Po obědě se vydáváme na procházku podél divokých říčních peřejí. Řeku překonáváme přes visuté mosty. Celkově naše procházka trvá dvě hodiny.

Soutěska Sv.Anny

Soutěska Sv.Anny

FOTO: Jan Kužel America Tours

Příjemně unaveni zastavujeme za několik kilometrů u překrásné katedrály St. Anne de Beaupré, která všechny ohromí svou velikostí a krásou. Dáváme si volno k individuální prohlídce a na jejím konci se všech ještě ptám, jestli viděli opravdu vše.

Sousoší v zahradě katedrály St.Anne de Beaupré

Sousoší v zahradě katedrály St.Anne de Beaupré

FOTO: Archiv

Poté co mě ujistí, že ano, jdeme znovu dovnitř a výtahem sjíždíme do podzemí, kde se nachází další chrámová loď, která byla postavena tak, aby se v ní daly sloužit dvě bohoslužby najednou.

Katedrála St.Anne de Beaupré

Katedrála St.Anne de Beaupré

FOTO: Archiv

Další zastávkou programu je ostrov Orleáns ležící kousek před Quebec City. Nejdřív jedeme to typického Sugar Shacku. To je místo, kde se vaří nasbíraná javorová šťáva. Vždy se skupinami navštěvuji jednu rodinu, která vlastní sugar shack a kolem 4 000 javorů. Podrobně nám popisují způsob získávání javorové šťávy i její další úpravy. Nakonec mají klienti možnost koupit si plechovky se šťávou nebo jiné různě sladké výrobky z javorového sirupu.

Pokoj v hotelu

Pokoj v hotelu

FOTO: Archiv

Před ubytováním se zastavujeme na večeři ve vyhlášeném buffetu Les Continents a pak už míříme do útulného hotelu v Quebecu. Zítra nás čeká prohlídka tohoto frankofonního města a ostrova Orleans.

Autor: Jan Kužel America Tours