Za normálních podmínek je hladina jezera v nadmořské výšce 26 m a jeho rozloha činí 425 km². Stavba nádrž probíhala v letech 1907-1913. Vznikla přehrazením řeky Chagres, okolí původního tropického lesa bylo zatopeno, a tím se změnilo mikroklima regionu, stromy byly vykáceny pouze v přímé trati pro lodě.

Po dokončení stavby byla přehrada největší zemní hrází vytvořená lidskou rukou a Gatunské jezero bylo největší umělou vodní plochou na světě. Celková vzdálenost, kterou musí lodě překonat z jednoho oceánu do druhého (mezi Pacifikem a Karibikem) přes Panamskou šíji, je cca 82 km. Gatunské jezero tvoří 33 km dlouhou část Panamského průplavu.  Jezero zadržuje přibližně 5,2 mil. m³ vody, která je potřeba pro provoz zdymadel na kanálu.

Panamský průplav

Panamský průplav

FOTO: Alena Knotková America Tours

Geografické podmínky oblasti údolí řeky Charges byly ideální pro vytvoření velkého Gatunského jezera, přítok řeky umožňoval vytvoření rozlehlé vodní plochy a v místě přehradní hráze je řeka sevřena okolními kopci, takže stačilo vytvořit pouze asi dva km dlouhou hráz.

Přehrazením voda zaplavila původně zalesněné údolí, takže i dnes lze vidět z vody vyčnívající pahýly starých mahagonových stromů, které představují nebezpečí pro malé lodě, které se odchýlí od značené trasy.

Při vytváření jezera vznikly z mnoha kopců pouze ostrovy. Největší a nejznámější z nich je Barro Colorado Island, kde sídlí světově proslulý Smithsonian Tropical Research Institute (STRI).

Gatun Lake

Gatun Lake

FOTO: Archiv

Trasa Panamského průplavu vede přes Gatunské jezero (33km z 82km celkové délky Panamského průplavu) v hlubších vodách jižně od Gatunských plavebních komor, kolem jezerních ostrovů, a poté pokračuje na východ. Trasa "Banana Cut", která vede mezi ostrovy, umožňuje o něco kratší cestu přes jezero pro malé čluny a jachty, což odlehčí provozu na hlavní trase, která slouží především velkým námořním lodím.

Fauna Gatun Lake

Fauna Gatun Lake

FOTO: Alena Knotková America Tours

Jezero je velmi důležité jako zásobárna vody pro provoz plavebních komor průplavu. Pro každý průjezd lodi kanálem je třeba cca 202 tisíc m3 vody, která plavební komorou spolu s lodí přechází z Gatunského jezera do moře. Při více než 14 000 plavidlech, která ročně proplují Panamským průplavem, se jedná o značnou spotřebu vody. Vzhledem k srážkám, které jsou v Panamě sezónního charakteru, jezero zároveň funguje jako velká  zásobárna vody, což umožňuje provoz průplavu i v období sucha.

Ptactvo Gatun Lake

Ptactvo Gatun Lake

FOTO: Archiv

Dalším významným faktorem v regulaci vodních zdrojů je také schopnost deštného pralesa v okolí Gatunského jezera absorbovat dešťové srážky, které se postupně následně uvolňují do jezera. Z důvodu značného odlesňování v povodí zmizelo velké množství této vegetace, což snížilo vodní kapacitu této oblasti, a následně vedlo ke snížení hladiny vody v jezeře během období sucha.

V současnosti se průplav rozšiřuje, tak aby zde mohly proplouvat i ty největší lodě světa. To souvisí s masivním nárůstem provozu průplavu a následným zvýšení spotřeby vody. Je to problém, který v budoucnosti může limitovat provoz Panamského průplavu.

Autor : PaJa America Tours