Provincie je pojmenována po britské královské rodině z Brunswicku-Luneburgu. New Brunswick byl jedním ze čtyř zakládajících členů federace, jejímž členem se stal 1. července roku 1867.

Profil krajiny lze popsat následovně: sever - vysočina do nadmořských výšek přes 800 m, vnitrozemí a východ - nižší kopce, jih - ostré kopce, pozvolna spadající do nížin na pobřeží, jihovýchod - nízké rovinaté pláně.

Fredericton

Fredericton

FOTO: Tourism New Brunswick

Pouze na cca 5 % provincie je zemědělská půda, zato přes 80 % je zalesněno. Žádné místo provincie není dál než cca 180 km od moře, což byla v dobách minulých hlavní dopravní tepna. Rozsáhlý říční systém umožňoval rozvoj dřevařského průmyslu, přepravu výrobků po moři, ale zároveň také nabízel možnosti k osídlení.

Edmundston

Edmundston

FOTO: Tourism New Brunswick

Největší města, ale i menší osady, jsou vidět právě podél řek. Jezera jsou spíše na jihu, největší z nich je Grand Lake, které měří na délku až 30 km.

Grand Falls Gorge

Grand Falls Gorge

FOTO: Tourism New Brunswick

Zajímavé je rovněž složení obyvatelstva podle původu. Po založení Kanadské konfederace v roce 1867 dochází k nárůstu francouzsky mluvícího obyvatelstva ze 16 na 24 % na začátku 20. století a dokonce na 33 % v roce 1931. V tu dobu je tu 28 % Angličanů, 33 % Irů a 14 % Skotů.

V 70. letech minulého století se k britskému původu hlásilo už jen asi 57 % obyvatel, zatímco k francouzskému zhruba stejný počet, tj. 33 %.

Head Harbour Lightgouse

Head Harbour Lighthouse

FOTO: Archiv

Provincie bývá označována přezdívkou The Picture Province (Obrázková provincie), někdy též The Loyalist Province (Provincie loajalistů), což má historický význam, kdy po skončení války za nezávislost USA a jejím definitivním uznání v roce 1783 hodně loajálních obyvatel tehdejších amerických kolonií odešlo právě do New Brunwicku, ale i do Nového Skotska či jinam.

Kouchibougac NP

Kouchibougac NP

FOTO: Tourism New Brunswick

Světovou zajímavostí provincie je záliv Bay of Fundy. V Guinessově knize rekordů je zapsán jako místo s největším výškovým rozdílem odlivu a přílivu, a to více jak 16 metrů! Samotný Bay of Fundy má rozlohu 16 000 km². Společně se zálivem Gulf of Main má dohromady 180 000 km². Oba jsou součástí kontinentální (severoamerické) desky s hloubkou menší jak 200 m.

Mactaquac

Mactaquac

FOTO: Archiv

Velikost přílivu obecně ovlivňuje několik faktorů – kombinace gravitační síly Měsíce, Slunce a rotace Země, ale i profil pobřeží, množství vody u pobřeží či hloubka dna. Délka zálivu Bay of Fundy je cca 290 km, jeho šířka u ústí je skoro 100 km, zatímco u hlavy zálivu pouhých 43 km.

Tyto dimenze mu dávají charakteristiku obrovského trychtýře, kterým se voda hrne rychlostí i 5 - 6 uzlů, což je téměř 12 km za hodinu. Do pohybu se tak dává 2x denně množství vody, které (jen pro představu) je asi 2000násobek veškeré vody vytékající řekou St. Lawrence do oceánu. Protože voda nemá kam odtéci, nabírá na výšce, která dosahuje maxima až 16 metrů.

Sagouine

Sagouine

FOTO: Archiv

Město Shediac je známé největší sochou humra na světě, jehož délka je 10,5 metru, výška 3,5 metru a váha 90 tun. Jedním z nejpopulárnějších a nejznámějších festivalů v New Brunswicku je humří festival. Koná se každý rok v červenci a trvá pět dnů.

Tradice konání humřích festivalů započala v roce 1949. Nudit se tam určitě nebudete ani vy, ani vaše děti. Čeká na vás spousta atrakcí a zábavy, humří pokrmy, humří soutěže atd. Ne nadarmo je Shediac označovaný jako „Hlavní humří město světa“.

Bathurst

Bathurst

FOTO: Tourism New Brunswick

Největší sekeru zase můžete najít ve městě Nacakwic. Měří 15 metrů. Symbolizuje zdejší hlavní průmyslové odvětví - těžbu dřeva.

Ve městě Hartland se můžete projet nejdelším zastřešeným mostem na světě. Byl dokončen v roce 1899, je 392 m dlouhý a přemosťuje řeku St. John.

Autor: Irena Reiterová, America Tours