O Halifaxu se často mluví jako o městě lodí. I dnes mu dominují válečné lodě umístěné v přístavu, k vidění je například slavná loď Bluenose II a mnohá historická plavidla včetně kanadské královské britské lodi Sackville z 2. světové války.

V Halifaxu najdete velké množství historických památek, které odráží velmi bohatou, mnohdy však i pohnutou historii města.

Maják

Maják

FOTO: Archiv

Centrum města má síťový charakter pravoúhlých ulic. Město prošlo velkými změnami v 60. a 70. letech minulého století, kdy mnoho starých budov bylo zbouráno a na jejich místech vyrostly moderní komplexy. Na druhou stranu tu ale najdeme původní budovy ještě z dob, kdy Francouzi vládli velké oblasti známé tehdy jako Nouvelle France (Nová Francie).

Terence Bay

Terence Bay

FOTO: Archiv

Nejzajímavější místa

Granville Mall  - dříve součást ulice Granville, dnes je tento blok řadových domů přeměněn na pěší zónu se spoustou hospůdek a obchodů.

Historic Properties - blok historických skladišť rovněž předělaný na moderní restaurace a obchody.

City Hall – radnice z roku 1890. Stojí na historickém náměstí, na kterém se již od roku 1749 konaly vojenské přehlídky. Samotná budova radnice je jednou z nejstarších a největších v celé provincii Nové Skotsko a byla rovněž připsána na seznam historicky významných míst Kanady.

Loď v Halifaxu

Loď v Halifaxu

FOTO: Destination Halifax

Province House – budova postavená roku 1819. Jedná se o nejstarší vládní budovu v celé Kanadě. Ve své době byla místem, kde sídlily instituce výkonné, legislativní i soudní. Je zároveň jednou z nejmenších legislativních budov v Severní Americe. V průběhu roku 1848 byla vůbec prvním místem tzv. „zodpovědné vlády“ britského impéria mimo území Spojeného království. I ona je na seznamu historicky významných míst Kanady.

Přímo v centru města stojí budova Government House, postavená v roce 1805 jako sídlo guvernéra provincie Nova Scotia. Zároveň je nejstarší rezidencí vicekrálů v Severní Americe.

Přístav

Přístav

FOTO: Destination Halifax

Jasnou jedničkou nicméně zůstává Citadela vybudovaná v roce 1856 jako čtvrtá v pořadí. Dominuje kopci nad přístavem. Výstavba trvala 28 let a úkolem budovy byla ochrana před případným útokem Spojených států.

Již od svého založení v roce 1749 byl Halifax jednou ze čtyř nejdůležitějších zaoceánských námořních vojenských základen britského impéria. Citadela je nádhernou ukázkou opevnění 19. století se vším, co k tomu patřilo. Nebyla nikdy napadena, britské armádě sloužila až do roku 1906 a kanadské armádě pak v obou světových válkách.

Samuel Cunard

Samuel Cunard

FOTO: Destination Halifax

Za návštěvu určitě také stojí Námořní muzeum Atlantiku ležící na nábřeží v centru Halifaxu. Jedná se o nejstarší a největší námořní muzeum v celé Kanadě. Jeho sbírky obsahují více než 30 000 předmětů včetně sedmdesáti malých lodí. Uvidíte tu ale také významný historický parník Acadia, který sloužil v letech 1913 – 1969.

Kromě toho se v muzeu nachází i stálá expozice zaměřená na historii Titaniku, který se dne 15. dubna 1912 potopil nedaleko Halifaxu. Spatříte zde i zbytky dřevěných trámů pocházejících z potopené lodi.

Exponát v Námořním muzeu

Exponát v Námořním muzeu

FOTO: Destination Halifax

Na své si přijdou i milovníci přírody a hráči golfu. V Halifaxu je 12 golfových hřišť, 5 jachetních klubů a více jak 170 městských parků.

Autor : Irena Reiterová America Tours