Jeho strategická poloha na pobřeží Atlantického oceánu vždy hrála důležitou roli v rozvoji státu, v jeho historii, politice i ekonomice.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Rhode Island Visit

Díky svému příjemnému vlahému oceánskému vánku se stal Rhode Island vyhledávaným letoviskem, zvláště mezi těmi více majetnými. Na konci 19. století stát prožíval „zlatý věk“. Průmyslníci, jako například Cornelius Vanderbilt, zakladatel New York Central Railroad (Newyorské centrální železnice), si zde vystavěli famózní extravagantní panství, která obýval šest měsíců v roce.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Rhode Island Visit

V roce 1636 se v místech dnešního Rhode Islandu usadil Roger Williams. Pro své odlišné smýšlení a ambice byl vyhnán z puritánské kolonie Massachusetts. Území obývali indiáni kmene Narragansett, kteří jeho část exulantovi ochotně přenechali. Williams nazval místo Providence (Prozřetelnost) a prohlásil jej za nábožensky svobodné. Přidali se k němu další disidenti, kteří založili v roce 1638 osadu Pocasset (dnes Portsmouth) a roce 1639 Newport.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Rhode Island Visit

Přestože Rhode Island udržoval s indiány přátelské vztahy, ostatní kolonie s nimi tak dobré vztahy neměly a často docházelo ke krvavým střetům. Ty vyústily ve válku King Philip´s War (1675 – 1676), která zasáhla neutralitu Rhode Islandu.

Mnohá města byla vypálena, mezi nimi i Providence, v poslední fázi bojů pak vojska Connecticutu dostihla a zavraždila „krále Philipa“, indiánského vůdce Metacometa. Vše se odehrálo na půdě Rhode Islandu.

V roce 1686 bylo území připojeno k Dominiu Nové Anglie, když se anglický panovník James II. pokusil získat autoritu u svých autonomních seveoramerických kolonií. Rhode Island se však v roce 1688 z podrobení Dominia vymanil a žil si dál poklidným životem, lidé se věnovali svým hovězím farmám, rybolovu, těžbě dřeva a stavbě lodí.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Archiv

4. května 1776 byl první z kolonií, která Velké Británii odmítla věrnost a prohlásila se nezávislou. Zároveň byl také poslední kolonií, která 29. května 1790 přijala Ústavu Spojených států. Během revolučních bojů o americkou nezávislost okupovali Britové Newport. V dubnu 1778 se odehrála bitva u Rhode Islandu, kde na straně USA bojovala poprvé afroamerická vojenská jednotka.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Archiv

V roce 1787 vypukla v Americe průmyslová revoluce (Industrial Revolution), když se v továrnách Thomase Somerse začaly používat textilní stroje dovezené z Anglie. Rozběhly se velké přádelny bavlny a výrobny látek. Velká vlna přistěhovalců zaplnila města. V tomto období se také stal Rhode Island místem trhu s otroky, přestože v podstatě sám otrockým státem nikdy nebyl.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Rhode Island Visit

Během občanské války Severu proti Jihu byl Rhode Island prvním státem Unie, který okamžitě na prosbu prezidenta Lincolna vyslal na pomoc svoje jednotky. Celkem poskytl přes 25 000 mužů, z nichž více než 1 600 zahynulo v bojích.

Poválečná emigrace způsobila velký nárůst populace. Většina přistěhovalců byla z Anglie, Irska, Německa, Švédska a provincie Quebec, později, na konci 19. století, také z východní Evropy.

Obě světové války znamenaly pro ekonomiku Rhode Islandu velký rozkvět. Stát se stal významným válečným dodavatelem a poskytl do bojů tisícovky svých mužů.

Po válce velké hurikány Carol, Diane a Gloria v letech 1954, 1955 a 1985 způsobily v oblasti pobřeží Rhode Islandu několikamilionové škody.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Rhode Island Visit

Zajímavosti:

• Říká se, že když v roce 1524 mořeplavec Giovanni da Verrazzano zahlédl jeden z ostrůvků u ústí zálivu Narragansett Bay, připadal mu zrovna jako řecký ostrov Rhodos. Který přesně to byl, nevíme, přesto odtud možná pochází původ jména „Rhode Island“.
• Oficiální jméno státu zní „Rhode Island and Providence Plantations“. (Plantáže Rhode Island a Providence).

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Archiv

• Rhode Island byl poslední z původních třinácti kolonií, který se stal součástí USA.
• Nikdy neschválil 18. dodatek Ústavy týkající se prohibice.
• St. Mary´s, nejstarší římskokatolický kostel Rhode Islandu, byl založen v roce 1828. Místo se stalo slavným především poté, co zde byli v roce 1953 oddáni Jacquelin Bouvier a John F. Kennedy.

Rhode Island

Rhode Island

FOTO: Archiv

• V letovisku Watch Hill najdeme nejstarší americký kolotoč Flying Horse Carousel.
• Ve státě Rhode Island najdeme tenisovou dvoranu slávy.
• V Bristolu v roce 1887 vyrobili první torpédovou loď „Stiletto“.
• Ulice Pellham Street v Newportu byla první ve státě, kterou osvětlovaly plynové lampy.

Autor : Pavla Janková America Tours