Díky četnému výskytu fosilií rostlin a živočichů z dob dávno minulých je park vyhledávaný mnoha vědci, kteří dokážou z těchto nálezů vyčíst cenné údaje o historii bývalého útesu.

A jak vlastně došlo k objevení jeskyní?

V roce 1898 tehdy 16letý Jim White při jedné ze svých vyjížděk na koni přes poušť, kdy hledal zatoulaná telata s partou stavěčů ohrad, zahlédl doslova mrak netopýrů, vylétajících z pouštních kopců. Vypadalo to prý jako sopka nebo větrný vír. Aby zjistil, o co se to vlastně jedná, uvázal koně ke stromu a prodral se křovisky k okraji velkého otvoru v zemi – sám tento moment popsal později takto: „Zůstal jsem zírat do největší a nejčernější díry, jakou jsem kdy viděl a ve které se netopýři doslova vařili“.

Když dospěl, stal kovbojem a rangerem Národní správy parků. Prozkoumával jeskyně s podomácku vyrobeným provazovým žebříkem. Jim White také mnohé z jeskynních sálů a dómů včetně jeskynních útvarů pojmenoval. Velmi se též zasloužil o to, že území získalo statut národního parku.

Carlsbad Caverns

FOTO: Carlsbad Caverns NP

Carlsbad Caverns National Park je otevřen po celý rok kromě 25. 12. Návštěvníci jeskyní mohou projít sami přírodním vchodem nebo sjet výtahem přímo do „podzemní jídelny“, která je přibližně 230 m pod povrchem. První návštěvníci byli kdysi do jeskyní spouštěni v nádobách určených pro sběr guana (netopýří trus).

Do roku 1932 museli pak návštěvníci jeskynního komplexu scházet do útrob po visutém chodníčku. Výstup zpět byl pro mnohé velmi obtížný. V roce 1932 bylo otevřeno návštěvnické centrum, zahrnující mimo jiné dva výtahy pro dopravu návštěvníků do jeskyní.

Carlsbad Caverns

Carlsbad Caverns

FOTO: Carlsbad Caverns NP

V parku žije 67 druhů savců včetně sedmnácti druhů netopýrů, 357 druhů ptáků, 55 různých plazů a obojživelníků, 5 druhů ryb a přes 600 druhů hmyzu.

Stejně jako je rozmanitá fauna, tak i flóra parku je velmi různorodá a v několika případech unikátní. Tuto pestrost způsobuje i poloha parku, který se nachází na křížení severní pouště Chihuahua, jižní části Skalistých hor a jihozápadních prérií.

V parku najdeme zhruba 85 různých rostlinných společenství – od pouštních křovin a luk v nížinných kotlinách a na úpatí hor, přes horské pastviny až po křoviny a zakrslé stromy ve vyšších nadmořských výškách. V Rattlesnake Springs najdeme též zalesněné mokřiny. Cévnatých rostlin je v parku přes 900 druhů. Rostou zde kaktusy, pouštní sukulenty, kapradiny, traviny, lišejníky, mořské rostliny a řasy.

Carlsbad Caverns

Carlsbad Caverns

FOTO: Carlsbad Caverns NP

A co nabízejí samotné jeskyně?

Prostory jeskyní vynikají většinou překrásnou krápníkovou výzdobou, mezi nejznámější krápníky patří např. Totem či Prst čarodějnice.

Big Room neboli Velký dóm či Dóm gigantů - jeskynní prostory s plochou 33 000 m². Jedná se o třetí největší jeskyni v Severní Americe a sedmou největší na světě. Vápencová komora měří na délku více než 1 200 m, její šířka je 190 m a nejvyšší bod je ve výšce 107 metrů nad mořem. Vycházky s průvodcem se liší svou obtížností, od lehké trasy po zpevněných cestách přes chůzi prašnými pěšinami až po prolézání či dokonce plazení skrz úzké jeskynní pasáže.

Carlsbad Caverns

Carlsbad Caverns

FOTO: Archiv

Balloon Ballroom - ve stropní části nad hlavní vstupní halou. Tato malá síň byla poprvé zpřístupněna po laně, upevněném na vypuštěném velkém svazku balónů.

Bat Cave - čili Netopýří jeskyně, je rozsáhlá nevyzdobená kamenitá pasáž, ve které žije většina netopýří populace.

Bell Cord Room - síň pojmenována podle dlouhého štíhlého stalaktitu, který prochází otvorem ve stropě a připomíná lano, jež proniká kostelní věžičkou do zvonice.

Bifrost Room - prostor objeven v roce 1982, nachází se ve stropě nad „jezerem mraků“. Název vznikl dle nordické pověsti o světě v nebi, který je ze Země přístupný po duze.

Chocolate High - bludiště malých průchodů o délce okolo 1 500 m, objevené v r. 1993.

Green Lake Room - nejvyšší ze sálů dostal jméno podle hlubokého, malachitově zabarveného jezírka v jeho rohu.

Carlsbad Caverns

Carlsbad Caverns

FOTO: Carlsbad Caverns NP

Guadalupe Room - druhý největší sál v komplexu je znám díky své kompaktní sbírce „brčkových“ stalaktitů.

Hall of the White Giant - Dům Bílého obra - velká síň s obřím bílým stalagmitem.

Lake of the Clouds - Jezero mraků - nejnižší známý bod jeskyní. Za své jméno vděčí kuličkovým útvarům podobající se mrakům.

Left Hand Tunnel - dlouhá rovná pasáž s hlubokými puklinami v podlaze, o kterých není známo, kam vedou.

Mystery Room – Záhadná síň získala své jméno podle nevysvětlitelných zvuků, které jsou slyšitelné pouze zde.

Queen´s Chamber - Královnina komnata je považovaná za nejhezčí část jeskyně.

Spirit World - Svět duchů - prostor zaplněný stalagmity, které byly připodobňovány k andělům.

The Rookery - jedna z největších síní Dolní jeskyně. Vyskytuje se zde velké množství tzv. jeskynních perel různé velikosti.

Autor: Irena Reiterová America Tours