Vrstva, která zakrývá fosilie, je tvořena pískovcem a nesourodými naplavenými horninami původem z říčního dna. Útvar je znám z období jury (před nějakými 150 milióny let) jako Morrisonova formace. Dinosauři (s jinými pravěkými zvířaty) sem byli naplaveni a pohřbeni pravděpodobně během obrovské záplavy. Usazeniny byly následně dále překryty a zkameněly.

Mocné vrstvy hornin byly později postupně vyzdviženy a zvrásněny do současné podoby a úhlů horotvornými silami, které vytvořily pohoří Uinta. Neúnavné síly eroze odkryly vrstvy na povrchu a doslova oblast nabídly paleontologům k průzkumu.

McKee Springs Petroglyphs

McKee Springs Petroglyphs

FOTO: Dinosaur National Monument

Dvacet tři vrstev horniny odkrytých na relativně malém prostoru nabízí unikátní „okno“ pro pochopení geologické historie Coloradské plošiny.

Historický Douglasův lom zahrnuje nejsoustředěnější a nejrozsáhlejší sbírku skvěle dochovaných dinosauřích kostí z období jury na světě.

Fosilie z Morrisonovy formace umožňují vědcům rekonstruovat 150 miliónů let starý ekosystém, ve kterém dinosauři a jejich vrstevníci žili. DNM je jediným parkem, uchovávajícím kosterní pozůstatky tzv. „in situ“ (kosti ponechány na původních místech) a místem, kde pokračují objevy a vědecké studie nových fosilií. Lomy v horninách rané křídy zachovaly četné pozůstatky dinosaurů včetně několika lebek patřících druhům, které jsou pro vědce nové. Tyto fosilie patří mezi nejvýznamnějšími na světě.

Tiger Wall Yampa River

Tiger Wall Yampa River

FOTO: Archiv

Různorodost života v drsných podmínkách oblasti je odrazem klimatu, geografie a komplexnosti krajiny samotné. Park poskytuje přirozené prostředí pro více než tisíc původních druhů rostlin a živočichů. Zahrnuje přes 200 000 akrů říčních kaňonů, hor a kotlin.

Divoké rostliny a křoviny poskytují dostatek potravy i útočiště pro savce, ptáky, plazy a hmyz. Velmi rozšířenými jsou různé druhy ještěrek. Hojný je výskyt divoké zvěře různých druhů (např. jelenec ušatý a další).

Allosaurus - lebka

Allosaurus - lebka

FOTO: Dinosaur National Monument

Kulturní historie památníku DNM se datuje do doby před 10 000 lety. Řeky Yampa and Green River poskytovaly zdroj vody pro přežití v jinak vyprahlé krajině.

Indiánské kamenické umění ve formě petroglyfů a piktogramů dokládá, že tu v historii žilo opravdu mnoho lidí. Indiáni fremontské kultury žili v kaňonech dnešního parku před 800 až 1 200 lety. Následovaly je kmeny Ute a Shoshone (Šošoni), kteří se v oblasti vyskytují dodnes. První osadníci zanechali v krajině stopy v podobě usedlostí a farem. Ti, kdo měli přístup k řekám a stálým zdrojům tekoucí vody, přežili. Ostatní sucho vyhnalo pryč. Nyní nacházíme mnoho pozůstatků původního osídlení společně s dávným indiánským uměním.

Dinosaurus National Monument

Dinosaur National Monument

FOTO: Dinosaur National Monument

Zkameněliny dinosaurů byly objeveny v roce 1909 paleontologem Earlem Douglassem, který pracoval ve službách muzea Carnegie v Pittsburghu. Douglas se svými lidmi odkryl tisíce fosilií.

Prezident Woodrow Wilson prohlásil ložiska nálezů za národní chráněnou přírodní oblast – Dinosaur National Monument – v roce 1915. Hranice oblasti byly rozšířeny v roce 1938 z původních 80 akrů (320 000 m2) podél lomu v Utahu na dnešní rozlohu přes 200 000 akrů (800 km²) ve státech Utah a Colorado zahrnující též krásné kaňony řek Green River (Zelená řeka) a Yampa.

Green River

Green River

FOTO: Archiv

Z novodobé historie

V únoru 2010 objevil tým paleontologů z Brigham Young University a University of Michigan pozůstatky nového velkého býložravého dinosaura – Abydosaurus mcintoshi. Fosilie byly vykopány ze 105 miliónů let staré formace „Cedar Mountain“ v oblasti DNM. Nález obsahuje mj. také jedinou kompletní lebku sauropoda (z doby před osmdesáti milióny let) na celé západní polokouli.

Praktické informace:

Park je otevřen celoročně – během zimních měsíců jsou zavřeny některé cesty a zařízení. Fosilie dinosaurů jsou k vidění pouze v utažské části parku.

Dinosaur National Monument

Dinosaur National Monument

FOTO: Dinosaur National Monument

Zajímavosti:

Josie Morris Cabin – dům (chata) jedné z původních obyvatelek v oblasti říčky Cub Creek by byl dnes považován za „skromnou“ stavbu. Můžeme se zde projít po krátkých cestičkách do kaňonů Box Canyon a Hog Canon.
Whitewater rafting (rafting na divoké vodě) – prvními raftaři byli kdysi lovci kožešin. V současné době jde o velmi oblíbený způsob objevování vzdálenějších částí parku.
Harpers Corner Drive – nachází se na coloradské straně parku. Jde o 55 km dlouhou vyhlídkovou silnici, která vede do srdce krajiny kaňonů. Vyhlídky nabízejí skvělé rozhledy na kaňony řek Green River a Yampa.
Jones Hole Creek – kaňon vyřezaný do krajiny říčkou tekoucí do Green River nabízí možnosti vycházek, rybaření a táboření.
Návštěvníci lokalit Rainbow Park a Island Park mohou spatřit unikátní geologické útvary, pozorovat rafty na řece Green River, zkoumat petroglyfy a historický ranč.
Oblast Cub Creek nabízí turistické stezky, petroglyfy a piktogramy, historické budovy z dob prvních osadníků, místa pro piknik i táboření.

Yampa River

Yampa River

FOTO: Dinosaur National Monument

Podnebí:

Klima je polosuché, s teplotními průměry mezi 0 – 30°F ( -17 až  1°C) v lednu a 50 – 100°F (10 - 38° C) v červenci. Nadmořská výška v parku se pohybuje od 1 448 metrů nad mořem (poblíž lomu) do 2 743 metrů u Zenobia Peak. V zimě sníh způsobuje neprůjezdnost některých silnic ve vyšších polohách, zatímco v polohách nižších je množství sněhu výrazně menší. Letní bouřky přinášejí vydatné srážky, což má za následek lokální záplavy, ale o necelé dva kilometry dále nespadne na vyprahlou půdu ani kapka vláhy.

Autor : America Tours