Severní hranici se státy Indiana a Ohio tvoří řeka Ohio. Východními sousedy jsou Západní Virginie a Virginie, na jihu Tennessee. Západní hranici Kentucky tvoří řeka Ohio na pomezí se státem Illinois a řeka Mississippi oddělující stát Missouri.

Úrodnou zemi na západ od Apalačských hor obývaly kmeny Cherokee, Shawnee a Iroquois, které musely čelit neustálým zásahům ze strany bělochů. Dohoda s Cherokee v roce 1775 odstartovala vlnu migrace osadníků z východních kolonií směrem více na západ. V následujících dvaceti letech více než 100 000 lidí přicestovalo do oblasti dnešního Kentucky.

Mammoth Cave

Mammoth Cave

FOTO: Mammoth Cave

V roce 1792 se země modré trávy stává prvním „nepřímořským“ státem Unie, ve skutečnosti v pořadí 15.

Mladý člen federace se rozdělil na dva tábory – otrokářskou plantážnickou třídu a malé farmáře, obchodníky a řemeslníky protinevolnického smýšlení. Navíc oba prezidenti, jak Unie tak Konfederace, pocházeli právě odtud - z Kentucky. Když vypukly mezi Severem a Jihem boje, 25 000 občanů státu bojovalo na straně otrokářů a 75 000 na druhé straně. Na 10 000 jich padlo přímo v bojích a dalších 20 000 na následky zranění a choroby. Po válce mělo Kentucky silné projižanské tendence.

V Apalačských horách byla nalezena ložiska uhlí, která se stala zdrojem bohatství státu a následných prvních dělnických hnutí.

National Corvette Museum

National Corvette Museum

FOTO: Bowling Green Visitor Bureau

Severocentrální Kentucky je charakteristické svými rozlehlými loukami ve střední části a pískovcovými homolemi na východních, jižních a západních okrajích. Říká se jim „Knobs Region“ (kraj homolí).

Oblast ve východní sekci státu se nazývá Cumberland Plateau. Tvoří ji hory, plošiny a údolí. Najdeme tu nejvyšší vrchol Kentucky Black Mountain.

Downtown Lexington

Downtown Lexington

FOTO: Lexington CVB

Severozápad území je oblastí kopců lemovaných na severu řekou Ohio, kde se nacházejí bohatá uhelná ložiska. V okolí řeky se nachází farmářská půda.

Kolem jižních hranic Kentucky se rozkládá region Pennyroyal. V severní části se vypínají skalnaté vyvýšeniny, pod nimiž se v hloubce nacházejí podzemní jeskyně a tunely. V jižní části Pennyroyal se táhnou roviny s menšími kopci. Střed regionu je tvořen nezalesněnou planinou The Barrens.

Nejzápadnější cíp Kentucky je tvořen nížinami kolem řeky Mississippi a mírnými kopečky.

Downtown Lexington

Downtown Lexington

FOTO: Lexington CVB

Zajímavosti:

• V Bowling Green se vyrábí Chevrolet Corvette.
• Mammoth Cave (Mamutí jeskyně) je nejdelší jeskyní na světě. Její existence byla veřejnosti prozrazena v roce 1816, a stala se tak po Niagara Falls (Niagárských vodopádech) druhou nejstarší turistickou atrakcí USA.
• Ve městě Corbin se nachází první restaurace KFC (Kentucky Fried Chicken), jejímž majitelem a provozovatelem byl Colonel Sanders.

KFC

KFC

FOTO: Archiv

• Kentucky je rodištěm Abrahama Lincolna (prezidenta Unie, tj. Severu) i Jeffersona Davise (prezidenta Konfederace, tj. Jihu). Narodili se necelých 100 mil (160 km) od sebe.
• Thunder Over Louisville (Hrom nad Louisville) je zahajovacím ceremoniálem kentuckého festivalu Derby. Jedná se o největší ohňostroj na světě.
• Narozeninová píseň „Happy Birthday to You“ z roku 1893 byla dílem dvou sester z Louisville.
• Nathan B.Stubblefield, kentucký občan z města Murrey, v roce 1892 vynalezl rádio. Bylo to o tři roky dříve, než se svým objevem přišel Marconi.
• V Louisville byla v roce 1856 vyrobena první smaltovaná vana.
• V podzemních sklepeních pevnosti Fort Knox je uschováno zlato v hodnotě více než šest miliard dolarů.

Autor : America Tours