V porovnání s ostatními státy je Vermont poměrně malý. Jeho středem se od severu na jih táhne pohoří Green Mountains. Je domovem nejvyššího vrcholu státu Mount Mansfieldu a také jsou v něm ohromné zásoby žuly, mramoru, břidlice a slídy.

Území celého státu je poměrně hornaté, nalezneme zde přes 220 vrcholů přesahujících 600 m n. m. Většina horských oblastí je hustě zalesněná, 75% povrchu Vermontu tvoří lesy. A to i přesto, že v 19. století byly v podstatě téměř všechny stromy pokáceny. Dole pod horami se rozkládají úrodná údolí, která dávají prostor loukám s pasoucím se dobytkem.

Vermont

Vermont

FOTO: Vermont CVB

Významnými vodními toky Vermontu jsou řeky Connecticut River, Saint Francois River, Massawippi River. Jezero Lake Champlain na severu hranic s New Yorkem je šestou největší přírodní sladkovodní nádrží v USA.

Vermont

Vermont

FOTO: Archiv

Původně na území současného Vermontu žili indiáni národů Algonquin, Iroquis a Abenaki. Z jejich jazyka pocházejí jména mnohých dnešních měst, řek a jezer. Později zdejší region prozkoumával francouzský badatel Samuel de Champlain. V roce 1609 se po vodě dostal až do blízkosti jezera, které dnes nese jeho jméno, a území zabral pro Francii.

Žádné osídlení zde nevzniklo až do roku 1666, kdy přistěhovalci založili pár menších osad. Ty však neměly dlouhého trvání a pomalu úplně zanikly. Teprve v roce 1724 vystavěli Angličané v místech dnešního Brattleboro pevnost Fort Dummer. Británie se zhostila držení země v roce 1763 na základě Pařížské smlouvy, která ukončila francouzsko-indickou válku. O území měly velký zájem také New Hampshire a New York.

Vermont

Vermont

FOTO: Archiv

V roce 1770 se v New Hampshiru zorganizovala neformální skupinka Green Mountain Boys vedená Ethanem Allenem. Tato se jala vyhnat z území Vermontu všechny newyorské osadníky a později po vypuknutí bojů o nezávislost se postavila na odpor také Británii a zmocnila se její pevnosti Fort Ticondergoa (1775). O dva roky později Vermont vyhlásil svou nezávislost. Jako úplně první ze států odsoudil otroctví jako nezákonné a žádnému ze svých obyvatel držení nevolníků netoleroval.

Naopak poskytoval černým uprchlíkům útočiště a pečoval o jejich blaho. Zajímavostí je, že Spojené státy samotné oficiálně otroctví zakázaly až teprve o 100 let později. Vermont zůstal relativně nezávislým až do roku 1791, kdy se připojil k Unii, hned za prvními 13ti zakládajícími koloniemi.

Vermont

Vermont

FOTO: Vermont CVB

V občanské válce Severu a Jihu bojovalo na straně Unie na 34 000 vermontských mužů, 15% se již nikdy nevrátilo. Nejsevernější pozemní bitva St. Albans Raid (1864) se odehrála na území Vermontu.

19. a 20. století bylo pro stát všeobecně obdobím prosperity. Rozšířila se železniční síť, rozběhla se průmyslová výroba, obchod, zemědělství a také obyvatelstvo zaznamenalo výrazný nárůst. Během této éry dva vermontští rodáci zastávali úřad prezidenta USA. Byli jimi Chester A. Arthur a Calvin Coolidge.

Vermont

Vermont

FOTO: Archiv

V roce 1880 se konaly první volby, kterých se mohly zúčastnit také ženy.

V roce 1927 zasáhly Vermont ohromné ničivé záplavy, během kterých zemřelo 84 lidí, mezi nimi i sám guvernér. Povodně se opakovaly znovu v roce 1973, zmařily dva lidské životy a způsobily miliónové škody na majetku.

Vermont 21. století prochází velkými změnami. Stále více návštěvníků se nechává zlákat jeho přírodní krásou, kvalitními lyžařskými svahy a malebnými městečky. Zatímco cestovní ruch prožívá poslední dobou rozkvět, jiným odvětvím se příliš nedaří. Zvláště farmy, mlýny a lomy jsou na ústupu.

Zajímavosti:

• Vermont je anglická verze francouzského „vert mont“, tedy „zelená hora“. Francouzský badatel Samuel de Champlain takto zaznamenal ve své mapě vermontské Green Mountains (Zelené hory).

• Montpelier je nejmenším hlavním městem USA.

• Montpelier je největším producentem javorového sirupu v USA.

• Největším zaměstnavatelem Vermontu není proslulý Ben&Jerry´s (výrobce  zmrzlin), nýbrž IBM.

• Rudyard Kipling z Vermontu v 90. letech 19. století sestavil pravidla zimního golfu.

• Ve Vermontu nelze dostat alkohol bez státem vydané licence. Bez tohoto průkazu si jej nelze koupit ani ve speciálních „liquor stores“ ani v supermarketu. To neplatí o barech.

• Vermontská budova státního Kapitolu je jednou z mála, která má zlatou kopuli. Jejímu vrcholu dominuje socha Ceres.

Autor : America Tours