Je jedním z nejmenších států, ve velikosti zaujímá mezi celkovými 50 státy 45. místo. Ve východní části se rozprostírá pobřežní rovina s bažinami, nízkými kopečky, jezírky a mělkými říčkami a četnými, velmi pěknými přístavními městečky.

Dále na západ od rovinatého pobřeží se zvedá místy téměř 100 km široký pás vrchoviny Eastern New England Upland. Jeho až 300 m vysoké vršky spadají do nížiny Connecticut Valley Lowland. Regionem protéká řeka Connecticut River, jejíž úrodné údolí je zdrojem zemědělského bohatství státu.

Na západ od Lowland se vypínají Berkshire Hills s nejvyšším vrcholem Massachusetts Mt.Greylock a když se vydáme ještě více západním směrem, narazíme na region hor Taconic Mountains.

Massachusetts

Massachusetts

FOTO: Massachusetts Office of Travel & Tourism

Historie:

Zřejmě prvními Evropany na východním pobřeží v místech dnešního Massachusetts byli již v 11. století severští Vikingové.

Na konci 16. století břehy Nové Anglie prozkoumávaly evropské lodě pod velením Giovanniho da Verrazano (1524) a Bartholomewa Gosnolda (1602). V té době území obývaly kmeny Algonquianů.

V roce 1620 přistáli u břehů v místě Plymouth angličtí Pilgrimové – Poutníci a založili zde kolonii. Po velmi krušných začátcích začala osada za pomoci místních indiánů prosperovat. Z Anglie připlouvaly další a další lodě s osadníky. Vznikaly nové osady, jejichž hlavním zdrojem obživy se stalo zemědělství, rybolov a dřevařství.

Massachusetts

Massachusetts

FOTO: Massachusetts Office of Travel & Tourism

Na začátku 18. století Massachusetts procházel opravdovým rozkvětem. Osídlení se šířilo dále do vnitrozemí. Kolem řek vyrostly mlýny, pily, výrobny vlny a kovárny.

Pobřežní městečka těžila ze zaoceánského lukrativního obchodu. Lodě s nákladem dřeva a mořských ryb směřovaly do oblasti Karibiku a vracely se zásobami cukru a třtinové melasy. Rum vyráběný v Medfordu a Newburyportu, látky a jiné tovary se dopravovaly do kolonií v západní Africe, kde se směňovaly na trhu za otroky následně posílané zpět do karibské oblasti a Ameriky. Získané zboží následně mířilo do evropských zemí, které kolonizovaly Afriku. Tento obchod vešel do podvědomí jako tzv. „Triangular Trade“ (Trojúhelníkový obchod).

Boston Harbour

Boston Harbour

FOTO: Archiv

Massachusetts se stal centrem hnutí za nezávislost na Velké Británii. Monarchie nebyla puritánským kolonistům příliš nakloněna a uvalila vysoká cla na dovážené potraviny a zboží. Jednou z odpovědí bránících se osadníků byla protestní akce Boston Tea Party (Bostonské pití čaje) v roce 1773. Skupina rebelů, vedená Samuelem Adamsem, tehdy převrátila do moře náklad čaje dovezeného z Anglie.

Napětí se vystupňovalo a přešlo v ozbrojené konflikty Války za nezávislost (1775 – 1783). Jedny z nejvýznamnějších bojů se odehrály v městech Concord a Lexington. Vítězná nezávislost koloniím uzavřela obchodní cesty s britským impériem, ale brzy se našly nové cesty, vedoucí do severozápadního Pacifiku, Středozemí a zvláště vztahy s Čínou se ukázaly být mimořádně lukrativními.

Massachusetts

Massachusetts

FOTO: Massachusetts Office of Travel & Tourism

Období před občanskou válkou Severu proti Jihu je charakterizováno jako doba prosperity. Větší města propojily nově vybudované kanály, silnice a železnice a farmářství se rozšířilo dále do odlehlých údolí Berkshire. Velká vlna přistěhovalců z Irska, Francie, Kanady, Itálie a Portugalska zaplavila pobřežní města i vnitrozemí, a napomohla tak uspokojit narůstající poptávku po pracovní síle.

Když válečná vřava vypukla, Massachusetts se stal ústředním dodavatelem vojenského arzenálu. Zbraně, deky, stany, boty a mnohé jiné se vyráběly ve velkém.

Massachusetts

Massachusetts

FOTO: Massachusetts Office of Travel & Tourism

Konec 19. století byl obdobím největšího rozkvětu státu po všech stránkách. Mezi lety 1900-1910 už ale mnohé továrny trpěly zastaralostí a postupně ukončily provoz. Textilní společnosti se přesunuly do jižních států.

Hlavní roli v ekonomice Massachusetts převzal průmysl služeb. Bankovnictví a pojišťovnictví se zaměřilo na nové trhy na Západě. Ve velkých městech jako Boston, Worcester a Springfield se vytvořilo velké množství kancelářských pracovních pozic.

Období hospodářské krize 30. let 20. století citelně zasáhlo především komunity již dříve stižené uzavřením textilních a obuvnických továren. Během 2. světové války a po jejím skončení se však stát opět navrátil do fáze rozvoje.

Massachusetts

Massachusetts

FOTO: Massachusetts Office of Travel & Tourism

Zajímavosti:

• Své jméno stát převzal z jazyka indiánského kmene Massachusett, který žil na jih od Bostonu v oblasti Great Blue Hill. Výraz pravděpodobně znamená „u nebo za Velkou horou“ (nejvyšší z Blue Hills, nedaleko města Milton).
• V Bostonu byl v roce 1897 vybudován první systém podzemní dráhy v USA.
• Kraj Norfolk County je rodištěm čtyř prezidentů Spojených států: Johna Adamse, Johna Quincy Adamse, J.F.Kennedyho a G.H.W.Bushe.
• Psal se rok 1891, když ve městě Springfield vymyslel James Naismith hru zvanou basketbal. Byl učitelem tělocviku a jeho záměrem bylo přijít s nějakou aktivitou, kterou by mohli provozovat studenti v zimním období v tělocvičně.
• V Rockportu najdeme dům, který je celý postavený z novin.

Boston

Boston

FOTO: Pavla Janková America Tours

• Ostrovy Nantucket a Martha´s Vineyard vznikly formováním ledovců v době ledové.
• Železnice Boston & Worcester Railroad byla první, která začala požadovat jízdné. Bylo to v roce 1838.
• Harvard byl založen v roce 1838 jako první univerzita v Severní Americe.
• Bostonský most University Bridge na Commonwealth Avenue je jediným místem na světě, kde loď může podplout pod vlakem, který projíždí pod jedoucím autem, které se právě nachází pod letícím letadlem.
• 16. prosince každý rok pořádají v bostonském přístavu rekonstrukci Bostonského pití čaje.
• Bostonský Elias Howe v roce 1845 sestavil první šicí stroj.
• V roce 1961 bylo v Quincy spuštěno první plavidlo na nukleární pohon. Jednalo se o loď USS Long Beach CG (N) 9.
• V bostonském přístavu Charlestown Navy Yard odpočívá loď USS Constitution „Old Ironsides”, nejstarší vysloužilá loď amerického vojenského námořnictva.

Autor : America Tours