Jak přišel park k názvu?

Mohutná skalní stěna byla prvními prospektory, kteří dorazili z východu, přirovnávána k mořskému útesu (reefu) a oblé pískovcové dómy jim připadali jako budovy kapitolu (Capitol). Odtud tedy název Capitol Reef.

NP Capitol Reef

NP Capitol Reef

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Historická fakta

Lidé kmene Fremont žili v oblasti zhruba mezi lety 700 – 1250 n. l. Pěstovali kukuřici, fazole, dýni, lovili zvěř a sbírali divoké plody. Zanechali po sobě cenné stopy ve formě piktogramů a petroglyfů na skalních formacích. Na konci 19. století začali do údolí řeky Fremont přicházet průzkumníci, mormonští pionýři a mnoho dalších. Na své cestě museli překonávat náročný terén Waterpocket Fold. Jména těch, co kaňonem putovali po roce 1871, jsou zvěčněna na skalní stěně s názvem Pionýrský registr.

Prickly Pear Cactus

Prickly Pear Cactus

FOTO: Capitol Reef NP

Waterpocket Fold je vlastně vypouklá země vytvořená před 65 miliony lety působením mohutných sil. Mnoho vrstev původně horizontálně usazených hornin z moří, pouští a jiných prostředí se nashromáždilo během milionů let a místní horotvorné zvlnění vytlačilo vrstvy do ohromné vypoukliny. Valná část svrchních vrstev zerodovala a zanechala jen zlomek z kdysi enormní Waterpocket Fold. I nadále jsou horniny narušovány přírodními vlivy a modelovány do nových tvarů.

Capitol Reef NP

Capitol Reef NP

FOTO: Archiv

Do parku se dostaneme po silnici HWY 24, která prochází jeho střední částí a vede bývalou mormonskou osadou Fruita. Silnice se vine kolem toku řeky Freemont a vede hřbetem Waterpocket Fold. Cesta je lemována vysokými masami skal a dominujícími bílými pískovcovými dómy. Jedním z nejvýznamnějších je Capitol Dome. Nejbližšími městečky jsou Caineville východně od parku a Torrey na západní straně, v nichž se lze ubytovat a nakoupit.

Capitol Reef NP

Capitol Reef NP

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Park je otevřen celoročně. V osadě Fruita v návštěvnickém centru získáme cenné informace pro pohyb parkem. Návštěvníky tu čeká kromě obvyklé nabídky zajímavá expozice o geologii a přírodě a možnost zhlédnutí orientačního filmu o parku. V sezoně se můžete posilnit zdarma ovocem ze sadů historické Fruity. Ale pozor, ovoce není dovoleno vynášet z parku!

Rock Squirrel

Rock Squirrel

FOTO: Capitol Reef NP

Nad návštěvnickým centrem je nepřehlédnutelná jedna z dominant parku – skalní formace Castle (hrad). Park můžeme poznávat při jednodenních túrách nebo po registraci u správce parku vyrazit na delší několikadenní výšlap dále do hor. Další možností je zastavit na některém z parkovišť, ze kterých vedou vyznačené traily nebo se odtud dostaneme k pěkné vyhlídce či jiné zajímavosti. Oblíbená je 13 km dlouhá scénická cesta Scenic Drive vedoucí od návštěvnického centra.

Autor: Irena Reiterová America Tours