Nalézáme se zde na jednom z nejvyprahlejších míst severoamerického kontinentu, a pokud navštívíme kalifornské Death Valley (Údolí smrti), staneme na bodě s nejvyšší naměřenou teplotou (56,7 C) a nejnižší pevninskou nadmořskou výškou (-87 m) na západní polokouli.

Keře pelyňku na rozkvetlé poušti Mojave

Keře pelyňku na rozkvetlé poušti Mojave

FOTO: Eva Špačková

Mojave zůstává téměř po celý rok suchá a srážky, omezené prakticky jen na zimní období, jsou zjara impulsem k rozpuku neuvěřitelné škály barevných kvítků. Pestré koberce žluté, modré, fialové, růžové a červené jsou tvořeny trsy svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia), sluncovky kalifornské (Eschscholzia californica, Eschscholzia mexicana), globe mallow (Sphaeralcea ambigua) a mnohých dalších.

Rozvetlá poušť Mojave

Rozvetlá poušť Mojave

FOTO: Eva Špačková

S krutými podmínkami dlouhotrvajících období sucha a horka se velmi dobře vyrovnává keř kreozot (Larrea tridentata). Indiáni odedávna využívali tuto bylinu při léčení nejrůznějších neduhů, my ji dnes například přidáváme jako prostředek prodloužení trvanlivosti do čokoládových cukrovinek.

Kaktus Opuntia bigelovii

Kaktus Opuntia bigelovii

FOTO: Eva Špačková

Na poušti Mojave nalezneme také rozličné druhy kaktusů a juk, z nichž rozhodně nelze nezmínit endemického přestavitele juku krátkolistou, označovanou též juka stromová či krátce jukovník (Yucca brevifolia). Lidový název tohoto exempláře zní Joshua Tree. Jeho původ sahá do dob osídlování Západu mormonskými přistěhovalci, tedy do poloviny 19.století. Strastiplnou a několik měsíců dlouhou cestou vyčerpaní pionýři v rostlině, tyčící se v rozlehlé pustině, spatřovali biblického hrdinu Joshuu, který jako by je zdáli vítal s rozpřaženou náručí v zemi zaslíbené.

Burros - divocí osli v horách mojavské pouště

Burros - divocí osli v horách mojavské pouště

FOTO: Michal Kužel America Tours

Ve skrytu mojavské vegetace nachází útočiště zajíci, drobní hlodavci a také vzácné pouštní želvy. V místních horách se po skalních výstupcích vznešeně a s rozvahou pohybují ovce tlustorohé.

Autor : Eva Špačková