Takzvaná „Velká pánev“ (či laicky také lavor či „umyvadlo“) je v podstatě celou soustavou pánví menších. Srážky, poměrně časté ve výše položených zónách, se stejně jako v pomyslném lavoru svažují do nížin a vytvářejí tu vhodné podmínky pro růst vegetace.

Psoun prérijní

Psoun prérijní

FOTO: Michal Kužel America Tours

Jejími typickými představiteli jsou různé druhy pelyňků a travin, které pro zdejší zvířenu často postrádají chuťovou přitažlivost a nejsou příliš vhodné ani pro poskytnutí bezpečného útočiště. Rozmanitost živočišných druhů je proto v Great Basin dosti omezená. Dominuje králík zápdoamerický (Brachylagus idahoensis) a tetřívek křovinný (Centrocerus urophasianus), pro něž poupata a listy pelyňku tvoří hlavní zdroj potravy. Dále v horách vegetují rozličné druhy jalovců, borovice jednolistá (Pinus monophylla) a ohaňkovník rojokovníkový (Cercocarpus ledifolius).

Borovice osinatá

Borovice osinatá

FOTO: Eva Špačková

Samotné hřebeny porůstá borovice ohebná (Pinus flexilis) a borovice osinatá (Pinus longaeva) – velmi unikátní druh, jeden z nejdéle žijících organismů na  planetě. Zde ve vysokohorském prostředí se dobře daří zákonem chráněné ovci tlustorohé (Ovis canadensis) a hnízda si staví orel skalní. Často jej zahlédneme, jak  krouží nad rozlehlou krajinou a lačný po kořisti ostrým zrakem pročesává husté koberce pelyňkových porostů.

Autor : Eva Špačková