Tyto tvoří skupinu, jež bývá také označována jako oblast Four Corners (Čtyři rohy). To proto, že všechny čtyři státy se setkávají v jednom bodě a jejich společné hranice na mapě vykreslují podobu kříže, a tedy pomyslné čtyři rohy nebo možná kouty. Někdy se do spolku zvaného Jihozápad (Southwest) přiřazuje i Nevada, méně často Texas a velmi zřídka Oklahoma (tu většinou nalezneme uváděnou v souvislosti s oblastí Velkých plání - Great Plains).

Mapa

Mapa

FOTO: Archiv

Tak či onak, zmiňovaný region leží ve srážkovém stínu vysokých hřebenů vnitrozemské Sierry Nevady a pobřežního pásma Coast Ranges. Vlhkost přicházející od oceánu v podobě deště či sněhu se o neprostupnou hradbu těchto velikánů zaráží a dále proniká jen velmi malé množství srážek. Vzniká zajímavý jev – západní svahy hor a celá oblast pod nimi bují hustou zelenou vegetací, zatímco odvrácená východní strana hřbetů většinu roku trpí suchem a její podhůří nabývá pouštního charakteru. Nejedná se o žádnou zanedbatelnou plochu, pouště zabírají přibližně 70% území Jihozápadu.

Pouště amerického Jihozápadu

Pouště amerického Jihozápadu

FOTO: Michal Kužel America Tours

Často máme v představách výraz „poušť“ spjatý s obrázkem písečných dun na Sahaře. Southwest nás však přesvědčí o tom, že tento typ krajiny může mít mnohem více tváří. Rozsáhlé pouštní plochy jsou často přerušeny pásy horských masívů, jež působí jako ostrůvky vláhy a chladu, a tedy útočiště pro místní bohatou floru a faunu.

Pouště amerického Jihozápadu

Pouště amerického Jihozápadu

FOTO: Michal Kužel America Tours

Voda je tu velmi vzácná a živé organismy se snaží omezit její spotřebu jen na úplné minimum. Rostliny zůstávají často naprosto holé bez olistění, veškerou vodu si uchovávají uvnitř těla jako zásobu pro období sucha. Tak to činí například kaktusy. Jiné druhy jsou vybaveny jen droboučkými lístky, jež bývají proti úpalu, suchému větru a následným nadbytečným ztrátám tekutin opatřeny voskovou nebo olejnatou vrstvou.

Kojot

Kojot

FOTO: Michal Kužel America Tours

Zvířata jsou většinou aktivní v noci a přes den se před extrémními horky a slunečním zářením schovávají v zemi, stejně tak v obdobích dlouhého sucha a studených zim. Vodu většinou získávají jen z potravy. Tarbíkomyš pouštní (Dipodomys deserti) je vybavena zvláštním trávicím systémem, díky němuž je schopná si veškeré tekutiny potřebné k svému životu vytvořit ze stravy obsahující pouze suchá semínka rostlin.

Fauna

Fauna

FOTO: Michal Kužel America Tours

Na základě poměrně dosti velkých odchylek v klimatu, složení půdy, topografie, rostlinných a živočišných druzích a několika dalších hledisek, rozdělují odborníci ohromné území pouští amerického Jihozápadu na čtyři oblasti, jež na sebe pozvolna navazují. Jsou jimi od severu k jihu řazené: Great Basin Desert, Mojave Desert, Sonoran Desert a Chihuahuan Desert.

Autor : Eva Špačková