I když název Indiana znamená „Land of Indians“ (Země indiánů), v současnosti jich tu žije méně než 8 000 z celkového počtu 6 400 000 obyvatel.  Hlavním městem je Indianapolis (808 000 obyvatel).

Ráz krajiny

V centrální oblasti státu převažují úrodné pláně. Z velké části je jejich vzhled a složení půdy výsledkem činnosti ledovců. Odlišný charakter má jihovýchodní Indiana, kterou ledovce nezasáhly. Jsou zde hluboká údolí s klokotajícími potůčky.

Půda je také hodně kvalitní, takže je zemědělsky hojně využívaná. Na severozápadě státu narazíme na písečné kopce a duny, které jsou v jistém měřítku důsledkem činnosti větrů a jezera, kdysi zasahujícího až sem. V povodí řeky Kankakee se vyskytuje množství jezer, bažin a prérií. V severovýchodní Indianě zase objevíme region morén, z nichž největší má rozměry 40 x 160 km.

Indiana je zemí jezer, napočítáme jich až 1 000. Nejhlubším je Lake Tippecanoe – 37 m. Největším přírodním jezerem ve státě je Lake Wawasee. Většina řek státu teče na jih nebo na západ a nakonec se vlévá do  Mississippi. Výjimkou je řeka Maumee, která míří na sever do jezera Erie.

Průmysl

Indiana drží prvenství v těžbě a zpracování oceli, nachází se zde ropné rafinerie a je důležitým centrem železniční a silniční dopravy. Významná je těžba kvalitního vápence, jehož ložiska se nalézají v jižní Indianě. Vápenec z Indiany byl použitý např. při stavbě Empire State Building, Rockefellerova centra, Pentagonu, mnoha vládních budov ve Washingtonu a dalších 14 státních kapitolů po celých USA.

Přezdívky

Zajímavá legenda se váže k často používané přezdívce státu – Hoosier State. Když měl host v úmyslu zajít do příbytku osadníka, zaťukal a zevnitř se ozvalo „Who´s yere“ (Kdo jsi? Kdo je to?)  A podle této časté odpovědi byla Indiana nazvána státem „Who´s yere“, tedy zkomoleně „Hoosier“.

Další přezdívkou státu je Crossroads of America (Křižovatka Ameriky). Původ sahá až do začátku 19. století, kdy hlavním dopravním spojením byla řeka Ohio. Se vzrůstající potřebou rychlejšího spojení byla postavena National Road, hlavní tah na západ, a Michigan Road směřující severo-jižním směrem. Křížení těchto hlavních tepen bylo v Indianapolis.  V Indianě se kříží v současnosti více hlavních ulic a dálnic než v kterémkoli jiném státě.

Sportovní zajímavosti

První automobilový závod USA na dlouhou vzdálenost se konal 30. 5. 1911 na rychlostním okruhu v Indianapolis. Průměrná rychlost vedoucího vozidla byla 120 km/h a odměna pro vítěze činila 14 000 USD. Dnešní průměrná rychlost závodníků přesahuje 268 km/h a 1. cena je více než 1,2 miliónů USD. Rychlostní okruh v Indianapolis je místem jedné z největších sportovních událostí – Indianapolis 500. Koná se každoročně o víkendu, na který připadá státní svátek Memorial Day. Závod se skládá z 200 okruhů, tj. 500 mil (cca 805 km).

Nejlepší plavec z indianské univerzity Mark Spitz získal na Olympijských hrách v roce 1972 v Mnichově sedm zlatých medailí.

Panamerických her se v létě 1987 zúčastnilo 4 453 atletů z 38 států. 
První profesionální baseballový zápas byl odehrán 4. 5. 1871 ve Fort Wayne.
Indiana je domovem profesionálního basketbalového týmu Indiana Pacers a fotbalového klubu Indianapolis Colts.

Školství

Indiana má vysoce rozvinuté školství. Je zde několik státních i soukromých univerzit. Dvě největší veřejné univerzity jsou Pardue University ve West Lafayette a Indiana University v Bloomingtonu. The University of Notre Dame v South Bend je jednou z nejprestižnějších katolických univerzit na světě.

Autor : Irena Reiterová America Tours