Pennsylvania je jedním z tzv. středo-atlantických států. Geograficky se nachází uprostřed pomyslného oblouku, který tvořilo původních třináct zakládajících států USA. Šest z nich leží odtud směrem na sever, dalších šest jižním směrem. S výše uvedeným souvisí i přezdívka Keystone State. Spojení má symbolizovat Pennsylvanii jako hlavní kámen, který drží oblouk, sestavený z dalších kamenů, tj. států. Slovo keystone je užívaným výrazem v architektuře a označuje vrcholový kámen oblouku.

Pittsburgh

Pittsburgh

FOTO: Archiv

Nejrozsáhlejší geografickou oblast státu tvoří plošina Appalachian Plateau patřící k pohoří Allegheny, ve kterém se zvedá do výšky 979 m. n. m. nejvyšší vrchol státu Mount Davis. Nížina Erie Plain se rozkládá v severozápadní části státu.

Jihovýchodní cíp Pennsylvanie tvoří pobřežní nížiny Atlantic Coastal Plain. Tato rovinná oblast spadá na úroveň moře, kde se setkává s řekou Delaware River. Na Atlantic Coastal Plain navazuje region nízkých kopců, vyvýšenin a údolí – Piedmont Plateau. Oblast Appalachian Ridge and Valley tvoří úrodná údolí. Část národního parku Gettysburg a krásné pohoří South Mountain můžeme spatřit v oblasti zvané Blue Ridge táhnoucí se směrem na sever od jihocentrální hranice.

Pennsylvania byla nazvána na počest „otce zakladatele“ Williama Penna. Další část názvu –sylvania  pochází z latiny a znamená lesík či zalesněná krajina.

Pittsburgh

Pittsburgh

FOTO: Jan Kužel America Tours

Historické okamžiky ovlivňující existenci USA 

Před příchodem prvních Evropanů žilo na území dnešní Pennsylvanie mnoho indiánských kmenů.  V roce 1681 získal William Penn (anglický podnikatel s realitami, filosof, kvaker) výsadní práva na teritorium západně od řeky Delaware River. V těchto místech založil kolonii, která respektovala náboženskou svobodu a liberální vládu. Penn choval velkou úctu k místním indiánům a místo, aby zemi z jejich rukou ukořistil, jako to činili ostatní, odkoupil ji od nich. Bohužel, později osadníci domorodé obyvatele stejně z půdy vytlačili.

V roce 1701 kolonie přijala vlastní konstituci, tzv. Charter of Privilege (Listinu výsad), čímž získala více moci než měly britské orgány. Pennsylvania se stala nejbohatší kolonií Severní Ameriky a sehrála klíčovou roli v hnutí za nezávislost. V roce 1774 i následující rok se ve Philadelphii konaly Kontinentální kongresy, kde byla projednávána otázka rostoucího tlaku Británie a hledání způsobu, jak se z jejího područí vymanit. A právě zde, v budově State House, byla následně 4. července 1776 podepsána Deklarace nezávislosti, která fakticky znamenala oficiální vznik Spojených států amerických. Philadelphia se stala dočasně hlavním městem celých USA.

Philadelphia

Philadelphia

FOTO: Michal Kužel America Tours

Proces osamostatnění ale nebyl jednoduchý, boje trvaly několik let (1775 – 1783). Krutou porážku americká vojska, vedená G. Washingtonem, utrpěla v bitvě u Brandywine Creek (11 .9. 1777). Philadelphia byla okupována a americká vojska se stáhla do Valley Forge, kde přečkala zimu.

V roce 1787 byla zástupci států vypracována ústava United States Constitution, která byla 21. července 1788 přijata osmi členy Unie a další státy se postupně přidávaly. Začaly se budovat kanály, silnice a železnice. Pennsylvania se stala hlavním americkým dodavatelem uhlí, železa a dřeva. Města Philadelphia a Pittsburgh se proměnila v ohromná průmyslová centra. Na 350 000 občanů Pennsylvanie, bílých i černých, bojovalo za Unii v občanské válce Severu a Jihu. Jižanská konfederační vojska zaútočila na pennsylvanské Cumberland Valley a v červenci 1863 Seveřané svedli největší a rozhodující invazivní bitvu na americkém území – třídenní krvavý střet u Gettysburgu.

Po válce byl politický vliv Pennsylvanie sice oslaben, zato však došlo k obrovskému rozmachu průmyslu. Tisíce nových pracovních míst byly zaplněny přílivem emigrantů, což vedlo k divokým dělnickým hnutím a nepokojům. I když v některých oborech došlo k poklesu, nebývalý nárůst zaznamenal sektor služeb a špičkové technologie.

Philadelphia

Philadelphia

FOTO: Michal Kužel America Tours

Podle časopisu Forbes byl Pittsburgh v roce 2010 označen jako nejpříjemnější město k životu v USA a čtvrté nejlepší pro pracující matky. Pittsburgh je proslulý svou výrobou oceli. Zdejší profesionální fotbalový tým se jmenuje Pittsburgh Steelers (Pittsburští oceláři).

Zvon nezávislosti

Zvon nezávislosti

FOTO: Archiv

Philadelphia je městem, které sehrálo významnou roli v procesu zakládání USA. Indepence Hall (Síň nezávislosti) - místo zrodu USA, podepsána Deklarace nezávislosti. V budově Liberty Bell Center je vystaven Liberty Bell (Zvon nezávislosti). Právě jeho zvonění svolávalo občany 8. července 1776 k prvnímu veřejnému vyhlášení Deklarace nezávislosti.

Autor : Irena Reiterová America Tours