Pennsylvania je jedním z tzv. středo-atlantických států. Geograficky se nachází uprostřed pomyslného oblouku, který tvořilo původních třináct zakládajících států USA. Šest z nich leží odtud směrem na sever, dalších šest jižním směrem. S výše uvedeným souvisí i přezdívka Keystone State. Spojení má symbolizovat Pennsylvanii jako hlavní kámen, který drží oblouk, sestavený z dalších kamenů, tj. států. Slovo keystone je užívaným výrazem v architektuře a označuje vrcholový kámen oblouku.

Nejrozsáhlejší geografickou oblast státu tvoří plošina Appalachian Plateau patřící k pohoří Allegheny, ve kterém se zvedá do výšky 979 m. n. m. nejvyšší vrchol státu Mount Davis. Nížina Erie Plain se rozkládá v severozápadní části státu.

Jihovýchodní cíp Pennsylvanie tvoří pobřežní nížiny Atlantic Coastal Plain. Tato rovinná oblast spadá na úroveň moře, kde se setkává s řekou Delaware River. Na Atlantic Coastal Plain navazuje region nízkých kopců, vyvýšenin a údolí – Piedmont Plateau. Oblast Appalachian Ridge and Valley tvoří úrodná údolí. Část národního parku Gettysburg a krásné pohoří South Mountain můžeme spatřit v oblasti zvané Blue Ridge táhnoucí se směrem na sever od jihocentrální hranice.

Pennsylvania byla nazvána na počest „otce zakladatele“ Williama Penna. Další část názvu –sylvania  pochází z latiny a znamená lesík či zalesněná krajina.

Historické okamžiky ovlivňující existenci USA 

Před příchodem prvních Evropanů žilo na území dnešní Pennsylvanie mnoho indiánských kmenů.  V roce 1681 získal William Penn (anglický podnikatel s realitami, filosof, kvaker) výsadní práva na teritorium západně od řeky Delaware River. V těchto místech založil kolonii, která respektovala náboženskou svobodu a liberální vládu. Penn choval velkou úctu k místním indiánům a místo, aby zemi z jejich rukou ukořistil, jako to činili ostatní, odkoupil ji od nich. Bohužel, později osadníci domorodé obyvatele stejně z půdy vytlačili.

V roce 1701 kolonie přijala vlastní konstituci, tzv. Charter of Privilege (Listinu výsad), čímž získala více moci než měly britské orgány. Pennsylvania se stala nejbohatší kolonií Severní Ameriky a sehrála klíčovou roli v hnutí za nezávislost. V roce 1774 i následující rok se ve Philadelphii konaly Kontinentální kongresy, kde byla projednávána otázka rostoucího tlaku Británie a hledání způsobu, jak se z jejího područí vymanit. A právě zde, v budově State House, byla následně 4. července 1776 podepsána Deklarace nezávislosti, která fakticky znamenala oficiální vznik Spojených států amerických. Philadelphia se stala dočasně hlavním městem celých USA.

Proces osamostatnění ale nebyl jednoduchý, boje trvaly několik let (1775 – 1783). Krutou porážku americká vojska, vedená G. Washingtonem, utrpěla v bitvě u Brandywine Creek (11 .9. 1777). Philadelphia byla okupována a americká vojska se stáhla do Valley Forge, kde přečkala zimu.

V roce 1787 byla zástupci států vypracována ústava United States Constitution, která byla 21. července 1788 přijata osmi členy Unie a další státy se postupně přidávaly. Začaly se budovat kanály, silnice a železnice. Pennsylvania se stala hlavním americkým dodavatelem uhlí, železa a dřeva. Města Philadelphia a Pittsburgh se proměnila v ohromná průmyslová centra. Na 350 000 občanů Pennsylvanie, bílých i černých, bojovalo za Unii v občanské válce Severu a Jihu. Jižanská konfederační vojska zaútočila na pennsylvanské Cumberland Valley a v červenci 1863 Seveřané svedli největší a rozhodující invazivní bitvu na americkém území – třídenní krvavý střet u Gettysburgu.

Po válce byl politický vliv Pennsylvanie sice oslaben, zato však došlo k obrovskému rozmachu průmyslu. Tisíce nových pracovních míst byly zaplněny přílivem emigrantů, což vedlo k divokým dělnickým hnutím a nepokojům. I když v některých oborech došlo k poklesu, nebývalý nárůst zaznamenal sektor služeb a špičkové technologie.

Podle časopisu Forbes byl Pittsburgh v roce 2010 označen jako nejpříjemnější město k životu v USA a čtvrté nejlepší pro pracující matky. Pittsburgh je proslulý svou výrobou oceli. Zdejší profesionální fotbalový tým se jmenuje Pittsburgh Steelers (Pittsburští oceláři).

Philadelphia je městem, které sehrálo významnou roli v procesu zakládání USA. Indepence Hall (Síň nezávislosti) - místo zrodu USA, podepsána Deklarace nezávislosti. V budově Liberty Bell Center je vystaven Liberty Bell (Zvon nezávislosti). Právě jeho zvonění svolávalo občany 8. července 1776 k prvnímu veřejnému vyhlášení Deklarace nezávislosti.

Autor : Irena Reiterová America Tours