Národní parky

Na území Wyomingu se nachází podstatná část vyhlášeného národního parku Yellowstone. K návštěvě láká též úžasná skalní formace plná svislých rýh Devil's Tower (Ďáblova věž), někdy též přezdívaná jako varhany. Tento útvar byl v roce 1906 vyhlášen jako první národní památka USA. Přírodní krásy můžeme obdivovat i v národním parku Grand Teton National Park.

Profil krajiny

Hlavními vodními toky Wyomingu jsou řeky Bighorn, Green, Belle Fourche, Powder a North Platte. Wyomingem probíhá mezi severozápadní a jihocentrální hranicí kontinentální rozvodí. Řeky na východ od něj se odvodňují prostřednictvím Mississippi do Atlantického oceánu, naopak řeky západně od rozvodí se vlévají do Columbia nebo Colorado River a vlévají se to Tichého oceánu. Travnaté prérie zabírají východní část státu (Great Plains). Většina povrchu Wyomingu je tvořena jednotlivými masivy Skalistých hor (Rocky Mountains), např. Big Horn Mountains, Laramie Range, Absaroka Range, Granite Range, Tetons a Wind River Range. Přechod mezi jednotlivými pohořími tvoří mezihorské doliny (Intermontane Basins). Ty jsou většinou nezalesněné, poměrně rovné a porostlé nízkými travinami.  Od reliéfu krajiny je také odvozen název státu. Podle indiánského jazyka kmene Delaware slovo Wyoming znamená v překladu přibližně „střídající se hory a údolí“.

Indiánská historie

Historie Wyomingu je spojena s indiány. Východní část obývaly kmeny Šošonů, Arapahů, Čejenů a Vraními indiány kmene Crow. V obživě sehrál významnou úlohu lov bizonů, jejich obydlí mělo charakteristický tvar teepee. Horské oblasti západního regionu se staly domovem skupin Ute. Ty byly na lovu bizonů méně závislé, živily se především sběrem divokých bobulí, jiných plodů a lovem menší zvěře, např. antilop, zajíců, srnců.

Šedesátá léta 19. století znamenala pro Wyoming propojení s okolním světem díky rozvoji železnice Union Pacific Railroad. Populace prudce vzrostla, místní domorodí obyvatelé byli vytlačeni a byli nuceni uchýlit se do vyhrazených rezervací. Uvolněnou půdu rychle obsadili noví osadníci, honci dobytka, pastevci ovcí.

Wyoming je zemí kovbojů, mnoha rančů a oblíbených country tanců. Magnetem turistů je i návštěva rodea. Město Cody na severu je nazváno podle svého slavného zakladatele „Buffalo Billa“ Codyho. S historií Pony Express, divokého západu, občanské a indiánské války se můžeme seznámit v muzeu Buffalo Bill Museum.

Autor: Irena Reiterová, America Tours