Ačkoli se jedná o oblast, kde za rok spadnou necelé čtyři centimetry srážek a teploty mohou vystoupat až k 57˚ C, je tu překvapivě bohatá fauna a flora. Najdeme zde rostlinné zástupce od tundry až po poušť. Na hřebenech Panamints Mountains roste borovice osinatá, která patří mezi nejdéle žijící organismy na světě. Roste tu také 23 druhů endemických rostlin. Faunu tvoří až 51 druhů savců, přes 300 druhů ptáků, 36 druhů plazů, tři druhy obojživelníků a pět druhů ryb.

Death Valley

FOTO: Jan Kužel

Vhodná doba k návštěvě:

Nejlepší období k návštěvě jsou jarní měsíce, kdy je údolí v květu, v létě bývá teplota vysoká, od října pak již přijatelná. Musíme být připraveni na to, že rozdíly mezi dnem a nocí bývají značné. V každém období údolí uchvátí úžasnou barevností skal a kaňonů, nekonečnými písečnými dunami a neobvykle zvrásněnými solnými poli.

Death Valley

FOTO: Jan Kužel - America Tours

Historie:

V období před 30 milióny let započal horotvorný proces, který pokračuje prakticky dodnes. Probíhající tektonickou činností pod oblastí Nevady a formováním horského masivu Sierra Nevada kolizí severoamerické a tichomořské desky zemská kůra zeslábla natolik, že došlo k častým puknutím a následným poklesům, které vytvořily horské hřebeny, údolní pánve a četné geologické zlomy. Hlavní údolí bylo v dobách ledových zaplaveno do hloubky až 200 m vodami jezera Manly. Díky teplému klimatu došlo k vypaření a vzniku solných nánosů. Většina hornin v parku je vulkanického původu.

Death Valley

Death Valley

FOTO: Jan Kužel

Indiáni kmene Timbisha nazývají údolí jako „tumpisa“, což označuje červeno-okrovou barvu. Název Údolí smrti pak dali prospektoři, kteří putovali údolím v cestě za zlatem. V 50. letech 19. stol. se tam kutalo zlato a stříbro, v 80. letech byl nalezen borax – v Harmony Borax Works nalezneme pozůstatky boraxového dolu.

Death Valley

FOTO: Archiv - America Tours

Zajímavá místa:

Zabriskie Point - vyhlídka pojmenovaná po bývalém generálním řediteli boraxových dolů umožňuje pohled na skály zabarvené do různých odstínů červené či hnědé barvy. Nejkrásnější podívanou nabízí při východu či západu slunce. 
Badwater – nejníže položený bod na západní polokouli a jedno z nejteplejších míst na světě. Odvážnější se mohou vydat po slané krustě údolím směrem k horám. Místo se označuje někdy jako „golfové hřiště ďáblů“. Vyschlý povrch je rozpukaný do nejrůznějších tvarů.  
Dente´s View – vyhlídka ve výšce 1 650  m
Artis´s Palette – dostaneme se do blízkosti kopců zbarveným hořčíkem a oxidem železitým - zapadající slunce vytváří fantastickou scenérii všech barev
Scotty´s Castle – rezidence připomínající středověký hrad, postavená ve 20. letech minulého stol. pro chicagského milionáře Alberta Johnsona
Mesquite Flat Sand Dunes – písečné duny s proměnlivými konturami
Marble Canyon (Mramorový kaňon) – najdeme staré petroglyfy  vyryté na černých stěnách kaňonu

NP Death Valley

NP Death Valley

FOTO: Jan Kužel - America Tours

V Death Valley existuje celá řada cest různé obtížnosti. Vždy musíme počítat s dostatečnou  zásobou pitné vody, ne všude se dá dočerpat . Před cestou je rozumné získat informace v návštěvnickém centru ve Furnace Creek. V období letních veder projíždějí oblastí policejní hlídky. Ty jsou vám také nápomocny v případě poruchy vozidla, ze kterého je dobré zbytečně nevycházet a vyčkat na pomoc.

Irena Reiterová - America Tours