Vhodná doba k návštěvě:

Historie:

V období před 30 milióny let započal horotvorný proces, který pokračuje prakticky dodnes. Probíhající tektonickou činností pod oblastí Nevady a formováním horského masivu Sierra Nevada kolizí severoamerické a tichomořské desky zemská kůra zeslábla natolik, že došlo k častým puknutím a následným poklesům, které vytvořily horské hřebeny, údolní pánve a četné geologické zlomy. Hlavní údolí bylo v dobách ledových zaplaveno do hloubky až 200 m vodami jezera Manly. Díky teplému klimatu došlo k vypaření a vzniku solných nánosů. Většina hornin v parku je vulkanického původu.

Zajímavá místa:

Zabriskie Point - vyhlídka pojmenovaná po bývalém generálním řediteli boraxových dolů umožňuje pohled na skály zabarvené do různých odstínů červené či hnědé barvy. Nejkrásnější podívanou nabízí při východu či západu slunce. 
Badwater – nejníže položený bod na západní polokouli a jedno z nejteplejších míst na světě. Odvážnější se mohou vydat po slané krustě údolím směrem k horám. Místo se označuje někdy jako „golfové hřiště ďáblů“. Vyschlý povrch je rozpukaný do nejrůznějších tvarů.  
Dente´s View – vyhlídka ve výšce 1 650  m
Artis´s Palette – dostaneme se do blízkosti kopců zbarveným hořčíkem a oxidem železitým - zapadající slunce vytváří fantastickou scenérii všech barev
Scotty´s Castle – rezidence připomínající středověký hrad, postavená ve 20. letech minulého stol. pro chicagského milionáře Alberta Johnsona
Mesquite Flat Sand Dunes – písečné duny s proměnlivými konturami
Marble Canyon (Mramorový kaňon) – najdeme staré petroglyfy  vyryté na černých stěnách kaňonu

V Death Valley existuje celá řada cest různé obtížnosti. Vždy musíme počítat s dostatečnou  zásobou pitné vody, ne všude se dá dočerpat . Před cestou je rozumné získat informace v návštěvnickém centru ve Furnace Creek. V období letních veder projíždějí oblastí policejní hlídky. Ty jsou vám také nápomocny v případě poruchy vozidla, ze kterého je dobré zbytečně nevycházet a vyčkat na pomoc.

Irena Reiterová - America Tours