Nový Tibet

S vnějšími projevy náboženství, především buddhismu, se setkáte v Ladakhu na každém kroku. Kamenné desky nesoucí posvátnou prosbu Óm mani padmé húm, modlitební mlýnky v rukou starších lidí nebo modlitební praporky vlající v nikdy nepřestávajícím vánku.

Indická himálajská oblast Ladakh je často nazývána Novým Tibetem. Pro podobnost krásné, úchvatné a dech beroucí krajiny. Ale také proto, že se do oblasti Ladakh přesunula velká část tibetských duchovních a Ladakh se tak stal prakticky duchovním centrem pěti rozhodujících sekt tibetského buddhismu, i když exilové sídlo dalajlámy najdeme v Dharamsale v sousední oblasti Himáčalpradéš. Ta se ovšem bere mnohem více za centrum politické. Jednotlivé kláštery (resp. klášterní školy) projevují velmi silnou samostatnost a bezesporu změnily kulturní situaci jednotlivých přilehlých údolí. Ačkoliv jsou dnes stále častěji cílem turistů, nejsou rozhodně žádným skanzenem, ale živoucím organismem.

Klášter Lamayuru (Lamajuru).

Klášter Lamayuru (Lamajuru).

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Nezbytnou součástí klášterních verand, podloubí a pavlačí jsou nástěnné fresky znázorňující Kolo života – Bhavačakra. Bhava znamená život a čakra kolo. Strašlivý bůh pekel Jama drží ve svých pařátech kruh, v jehož středu se většinou nachází zvířata – kohout, had a prase – symbolizující žádostivost, zášť a klam, tedy tři vlastnosti, díky kterým podléháme touhám, snům a hříchům. Ony jsou hnacím motorem, který roztáčí náš život.

Cesta do Alchi (Alči).

Cesta do Alchi (Alči).

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Historickým a kulturním srdcem oblasti je údolí řeky Indu, ve kterém najdete i několik proslulých klášterů majestátně trůnících na hřebenech kopců. Kláštery Hemis, Tikse, Lamajuru, Ridzong či úchvatný klášter Likir. Tudy kráčela historie buddhismu počínaje 8. stoletím, s vrcholem v 17. století a stále živou přítomností.

Alči – kráska uprostřed hor

Perlou mezi ladákhskými kláštery je klášter Alči, založený na počátku 12. století. Dnes již opuštěný klášter byl více než 400 let náboženským centrem rozsáhlé oblasti. Výjimečné je především průčelí tohoto kláštera postavené ze dřeva, zřejmě umělci z Kašmíru, a nádherná vnitřní výzdoba.

Klášter v Alchi (Alči)

Klášter v Alchi (Alči)

FOTO: archiv autora

Klášter je výjimečný i svou polohou. Není postavený na vrcholu kopce, jako jiné kláštery, ale v romantickém meandru řeky Indus s prstencem pustých hor tvořícím úchvatné pozadí.

Až do roku 1974 byl opuštěný klášter Alči pro svět naprosto neznámým. Dnes patří bezesporu k nejvýznamnějším centrům himálajského budhistického umění.

Kdo se chce třeba jen na pár hodin dotknout ducha buddhismu vysokohorských masívů, může v některém z klášterů prožít ranní modlitbu a meditaci. Nejedná se o žádné folklórní vystoupení, ale autentickou součást života mnichů. Je to velmi silný zážitek.

Kameny přání (Wish stone, Mani stone) mají pomoci splnit tajná přání.

Kameny přání (Wish stone, Mani stone) mají pomoci splnit tajná přání.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

 

Stará legenda

 Na vrcholu pohoří Karákóram se bůh Himálaje Hímávatí s úctou postavil před Šivu. K nohám mu položil voňavé květy meruněk a pravil: „Ó pane, přivedl jsem tě, abych ti zjevil svou dceru Párvatí. Má dcera ti chce sloužit. Chceš-li mne potěšit, ó pane, dovol jí to.“ Šiva pohlédl do horských údolí, kde krásná Párvatí ležela a spala. Spatřil plné boky, útlý pas, nádherná ňadra a štíhlé ruce složené pod hlavou. Ten pohled Šivu rozněžnil. Zavřel oči a v jeho mysli uzrálo rozhodnutí: tu krásu musím uchovat. A tak se i stalo. Na všech místech, kde se tělo božské dcery hor dotýkalo země, vznikla úrodná údolí, která každé léto rozkvetou tisícem květů a horské štíty v okolí chrání jejich klid. Vysokohorská vyprahlá pouštní oblast Ladakh tak získala zelené oblasti vesnických oáz, roztroušených v povodí řek Nubra, Zaskar a Indus.

Ani Indové, ani Číňané

Oblast horských průsmyků skrývá několik nezávislých etnik, které nepatří ani do rodiny indických, ani čínských národů. Odborníci se domnívají, že tyto kmeny jsou spíše potomky Mongolů, kteří přišli do této oblasti z Tibetu a severní Indie. Drsné životní podmínky majestátních hor a izolovanost, kdy více než 8 měsíců v roce byla (a vlastně doposud je) oblast nepřístupná pro kohokoliv z vnějšího světa, umožnily etnickou čistotu vývoje údolních kmenů. Místní obyvatelé mají jen 4 měsíce na to, aby si obstarali potraviny a vše ostatní i pro zbytek roku. Nutí je to nejen k neuvěřitelné pracovitosti a houževnatosti, ale i k nečekaně praktickému uvažování o všem, co se obživy týká. Musí skvěle plánovat, musí být schopni využít vše, co jim matka příroda v této drsné oblasti a vysoké nadmořské výšce umožní vypěstovat a získat. Vysoké mrazy v zimních měsících neumožňují například zavařování potravin, protože mráz by roztrhal vše, co obsahuje vodu. Většina potravin se tedy musí usušit, a to včetně ryb a masa.

Nejčastěji pěstovaným ovocem v Ladakhu je překvapivě meruňka.

Nejčastěji pěstovaným ovocem v Ladakhu je překvapivě meruňka.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Meruňky jsou základ

Překvapením pro mne byly především meruňky. Nečekal bych, že v této nadmořské výšce toto ovoce najdu, a už vůbec bych nečekal, že meruňka bude základním ovocem domorodců v oblasti Ladakh.

Tak, jak se musí vesničané postarat o sebe, musí se samozřejmě postarat i o svůj dobytek. Je nezbytné mu zajistit nejen střechu nad hlavou, ale také zásobu potravin na celou dlouhou zimu. Kdo by to nedokázal, neměl by šanci na přežití.

Ve velmi krátkém létu se musí každý kousek úrodné půdy využít k vypěstování potravin na celou zimu.

Ve velmi krátkém létu se musí každý kousek úrodné půdy využít k vypěstování potravin na celou zimu.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Zima odřízne jednotlivá údolí a i komunikace mezi jednotlivými domy ve vesnicích je mnohem těžší. Jedinými schůdnými cestami v zimních měsících jsou zamrzlé řeky, a to s velkými obtížemi. Rodiny zůstávají po dlouhé měsíce spolu, lidé jsou odkázáni jeden na druhého. Zima je obdobím, kdy se předávají legendy z generace na generaci, kdy se děti učí od rodičů číst a psát a kdy se navazuje na starodávné tradice.

Indové i Číňané mluví o domorodých kmenech z údolí Ladakhu povýšeně a nadřazeně, ale není to fér. Jistěže technologicky zůstávají obyvatelé údolních vesnic hodně pozadu, ale na druhou stranu například jejich zavlažovací kanály jsou téměř identické s proslavenými zavlažovacími kanály peruánských Inků. Umožňují zúrodnění pouštní krajiny a vysokohorských úbočí. Systém zavlažovaných teras vytváří mikroklimata, která vyhovují plodinám, které by zde nikdy nemohly růst.

Při přejezdu hor můžete potkávat vojenské kolony. Vyhnout se jim vyžaduje pevné nervy a notnou dávku odvahy.

Při přejezdu hor můžete potkávat vojenské kolony. Vyhnout se jim vyžaduje pevné nervy a notnou dávku odvahy.

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Armáda, matka pokroku

Ladakh je oblast na hranici tří světů. Čína, Indie, Pákistán. Každý by rád kontroloval vysokohorské průsmyky v této oblasti. Jsou totiž jedinou přístupovou cestou do oblasti a zároveň jedinou cestou k sousedům. V současné době působí v Ladakhu více než 100 000 příslušníků indické armády. Některá údolí zabrala armáda celá. Vojáci jsou totiž na tom úplně stejně jako domorodci, musí během 4 měsíců vytvořit zásoby na celou zimu. Sklady potravin, pohonných hmot, proviantu všeho druhu, to zabere místo. A nejen to. Musíte všechny tyto zásoby dostat na místo během letních měsíců. Dlouhé, předlouhé kolony armádních náklaďáků brázdí uzounké klikaté horské cesty po celé léto. Narazíte na ně často a všude. Armáda se ovšem chová velmi ohleduplně. Zdržuje dopravu, ale neblokuje ji úplně a snaží se nekomplikovat život místním víc, než je nutné. Navíc udržuje silnice, zavádí elektřinu, nakupuje určitou část zásob od místních a dává místním práci. Kdo chce pracovat pro armádu, musí umět číst a psát. Navíc armáda umožňuje obchod s pohonnými hmotami, a tak pomalu ale jistě dochází k modernizaci života v údolních vesnicích. Nakolik je to dobře nebo špatně ukáže čas.

Díky armádě bylo rekonstruováno i letiště v Lehu a bylo otevřeno i pro civilní veřejnost. Dostupnost pro turistický ruch se tak zlepšila a turisté přinášejí další pracovní příležitost pro kmeny z údolí. Turisté potřebují někde bydlet, něco jíst a potřebují průvodce na své treky a výlety.

Stupa Shanti nedaleko města Leh.

Stupa Shanti nedaleko města Leh.

FOTO: Petr Sirotek, Ck Marco Polo

Město Léh – uzlík na Hedvábné stezce

Když se ve 13. století vlekl s kupeckou karavanou po Hedvábné stezce Marco Polo, procházel pravděpodobně i místem, kde leží město Léh. Tehdy tu byla jen prašná cesta a kamenné pole vedoucí k průsmyku Kardung La. Ale již o tři sta let později král Sengee Namgjal mohl pozorovat z oken svého královského paláce velmi rušné uličky plné obchodníků, tažných zvířat a zboží všeho druhu. Město Léh v té době patřilo k nejrušnějším střediskům Hedvábné stezky. Každý, kdo se chystal překonat horské štíty směrem do Číny, a každý, kdo je právě překonal na cestě z Číny, využíval zázemí, které Léh poskytoval. Velbloudí a koňské karavany, ale i karavany nosičů zde nabíraly zásoby na další cestu. Obchodníci se tu pokoušeli prodat drahé čínské hedvábí a indické koření, tepané stříbrné nádobí, perské koberce, sůl.

Ne ve všech hotelech se dá opravdu bydlet.

Ne ve všech hotelech se dá opravdu bydlet.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Ani v současnosti neztratilo město své kouzlo. Leží v nadmořské výšce 3 505 m n. m. a je obklopené prstencem úchvatných horských štítů. Stále je středem obchodu pro místní obyvatele, kteří přijíždějí ze svých údolních vesnic, aby zde nakoupili to nejpotřebnější a pokusili se něco prodat. Mají jen málo možností získat hotovost, pokud neslouží armádě nebo turistům, a tak tu najdete vesničanky, které se pokouší prodat pár rajčat, paprik, cibulí a sušených meruněk. Obchodů pro turisty se ovšem zmocnili podnikaví Indové a místní z nich nemají téměř nic.

Léh je křižovatkou kultur a náboženství. Najdete tu nejen očekávaný buddhismus, ale i islám, křesťanství i židovskou část města. Některé domy ve starobylých uličkách procházejí rekonstrukcí a městu se vrací dřívější krása.

Léh je bezesporu místem, které by návštěvník Ladakhu neměl minout. Je ideálním výchozím bodem pro cesty po celém Ladakhu. V okolí je množství trekových tras, od nejlehčích až po několikadenní náročné trasy pro zkušené milovníky hor.

Jezero Pangong Tso. 4 250 m n.m.

Jezero Pangong Tso. 4 250 m n. m.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Jezero Pangong Tso – Modrá perla Ladakhu

Jedním z nejkrásnějších výletů v oblasti Ladakh je bezesporu výlet k jezeru Pangong Tso. Leží v nadmořské výšce 4 300 m n. m. a je dlouhé 134 km a široké téměř 5 km. Je jedním z největších jezer se slanou vodou v Asii. Jen jedna třetina jezera leží v Indii a zbylé dvě třetiny zdobí Tibet.

Sama cesta z Léhu k jezeru Pangong Tso je zážitek. Musíte se vyšplhat do jednoho z nevyšších horských sedel, do sedla Čang La, a pak se spouštět křivolakou úzkou cestou mezi žlutými kopci a zelenými údolími a šplhat na náhorní plošinu k jezeru.

Kontrolní bod v průsmyku Changla. 5 360 m n.m.

Kontrolní bod v průsmyku Changla. 5 360 m n. m.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Určitě si nechte na pobyt u jezera víc než jen jednu noc. Pokud si chcete krásu jezera opravdu užít, musíte na to mít čas a musíte dát sami sobě šanci vidět jezero ve slunečních paprscích. Počasí v této nadmořské výšce je nejisté a nádherné slunečné počasí může během několika minut vystřídat sněhová vánice, aby pak opět hladinu jezera rozzářily paprsky slunce.

U jezera Pangong nečekejte hotely, je třeba postavit stan a doufat, že v noci nebude moc mrznout.

U jezera Pangong nečekejte hotely, je třeba postavit stan a doufat, že v noci nebude moc mrznout.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

V roce 1962 došlo v okolí jezera k vojenskému konfliktu a indická armáda utrpěla porážku od Maovy Číny. Frustrace z této porážky vedla indickou armádu k rozhodnutí uzavřít celou oblast pro kohokoliv z venku a vytvořit zde vojenské území. Teprve v polovině devadesátých let se uzávěra jezera Pangong Tso pootevřela a první výpravy návštěvníků se mohly pokochat tímto přírodním skvostem. I nyní musíte mít povolení k návštěvě a musíte se registrovat. Armádní přítomnost je zde patrná, ale ne nějak dramaticky. Prostě jste na hranici dvou velmocí, které se nemají moc rády.

Hory v Ladakhu jsou úchvatné.

Hory v Ladakhu jsou úchvatné.

FOTO:  archiv autora

Inzertní sdělení – Nebojte se vyzkoušet zájezd připravený na míru.

Cestování s CK Marco Polo: autentické a inspirující

Od roku 1990 inspirujeme své klienty k poznávání nových zážitků, představujeme jim neznámé destinace a na trh přinášíme nové cestovatelské trendy. Nechte se doprovodit na ta nejúžasnější místa. Cestujte pohodlně. Připravíme pro vás perfektně vyladěnou dovolenou na míru.

Chystáte cestu pro svou firmu? Zeptejte se na její přípravu u nás. Incentivní cesty připravujeme se stejnou pečlivostí jako zájezdy na míru pro naše individuální klienty.

Naše filozofie je prostá: „Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.“

 

 

Většinu údolí v Ladakhu proměnili místní v zelené oázy. Stojí to nezměrné úsilí.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Termín:  15. 5. 2015

 Cena: 59.900,– za 9 nocí

Více informací o zájezdu 

 INDIE – DELHI + LADAKH

Český průvodce

 Indická himálajská oblast Ladakh je často nazývána Novým Tibetem. Pro podobnost krásné, úchvatné a dech beroucí krajiny. Ladakh je oblast na hranici tří světů – Číny, Indie a Pákistánu.

Pojďte s námi prozkoumat alespoň část tohoto nádherného kouta světa v nadmořské výšce kolem 3500 m nad mořem

 

 

Kerala, Indie

FOTO: archiv CK Marco Polo


Termín: 11. 3. 2015

Cena: 76 900 Kč  za 11 nocí

Více informací o zájezdu:

KULINÁŘSKÝ ZÁJEZD DO JIŽNÍ INDIE

Český průvodce

Místní šéfkuchaři vás seznámí s indickou kuchyní, uvaříte si společně s nimi místní speciality, naučíte se používat koření, které se zde pěstuje, vyberete si suroviny přímo z organické zahrady a pak si pod dohledem kuchaře uvaříte večeři. Stejně tak budete vařit i na lodi. Prohlédnete si také místní památky, přístav Cochin, dále přírodní rezervaci Periyar a bude i čas na relaxaci u moře. Kdo bude chtít, může zkusit jógu nebo ajurvedické masáže. A navíc ubytování v luxusních pětihvězdičkových hotelech z řetězce CGH.

 

 

 

Termín: 6. 1. 2015 a pak každé úterý

Cena: 49 990  Kč za 17 nocí

Cena je bez letenky do Johannesburgu – asi 16–19 tisíc Kč.

Více informací o zájezdu

Nejlepší z Jihoafrické republiky: safari, moře, hory, poušť a Kapské Město 

Během tohoto poznávacího zájezdu do Jihoafrické republiky navštívíte mimo jiné Blyde River Canyon, věhlasný Krugerův národní park, maličkaté království Svazijsko, známou rezervaci Hluhluwe, dovolenkové i divoké pobřeží Indického oceánu, majestátní Dračí hory, romantickou Garden Route a jedno z nejkrásnějších měst světa – Kapské Město.

Na trhu nenajdete program, který by za tak výhodnou cenu zahrnoval takovou spoustu akcí. Navíc celou trasu absolvujete ve speciálně upraveném terénním voze a noclehy jsou zajištěny ve vybraných, prověřených a kvalitních lodžích na skvělých místech.
 

  

JAPONSKO

FOTO: archiv CK Marco Polo

Termín: 2. 4. 2015

Cena:  92 690 Kč

 více informací o nabídce

DO JAPONSKA ZA SVÁTKEM JARA

S ČESKÝM PRŮVODCEM

Navštívit a poznat Japonsko je jako rébus, který nemá řešení. Žádná jiná země v Asii není tak odlišná jako Japonsko. Nezáleží, jestli jej navštívíte na jaře, na podzim či v jinou roční dobu, vždy bude jiné a vždy vás něčím překvapí a ohromí, jako třeba ultramoderní, hektické a multikulturní Tokio, které je jiné za svítání, v poledne nebo se západem slunce, kdy se stíny mrakodrapů protáhnou a rozzáří se statisíce neonů. Nebo starobylé Kyoto, poklidné a hrdé, kde v podvečerních hodinách můžete mezi úzkými uličkami spatřit cupitající maiko, budoucí gejši, avšak během mnoha svátků a slavností, které se odrážejí v pravidelných cyklech přírody, se promění v živý organismus, a snad i na pár chvil vám nechá pocítit samurajské tradice a kulturu tvořenou izolací po mnoho staletí.

  

Arménie a Gruzie

FOTO: archiv CK Marco Polo

Termín: 25. 6. 2015

Cena: 46 900 Kč  za 8 nocí

Více informací o zájezdu:

 


ARMÉNIE A GRUZIE – CESTA ZA VÍNEM

 Český průvodce

Jedinečné spojení poznávání historických památek (mnohé zapsané na seznamu UNESCO) s ochutnávkou místních skvělých vín a jídel. Vydejte se s námi poznávat krásy Gruzie a Arménie.