1.      Kdo je pořadatelem zájezdu

Doposud to bylo celkem jednoduché. Každý chápal, že zájezd organizuje cestovní kancelář a nikdo jiný takové právo nemá. Trochu dohadů bylo o tom, co je vlastně zájezd, ale byla to okrajová věc. Všichni tomu rozuměli. Nový občanský zákoník zavádí pojem „pořadatel zájezdu“, který může trochu mást. Kdo je tedy pořadatelem zájezdu?

Oliver´s camp. Pěší safari.

Rozhodně bude klient muset mnohem více než doposud zjišťovat, kdo je vlastně pořadatelem jeho zájezdu. Jen tak se vyhne omylu a zklamání.

FOTO: Oliver´s camp

Pořadatelem zájezdu je každý, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem (podnikatelský způsob – tj. zejména opakovaně a za účelem zisku; nezáleží na tom, jestli je, či není v rejstříku jako podnikatel a jestli ten zisk má z nabídky učiněné veřejně či jiné skupině osob, např. spolek svým členům); pořadatelem je i ten, kdo zprostředkuje nebo zařídí jednotlivé služby cestovního ruchu, vyvolá-li na základě zvláštních okolností u třetích osob představu, že služby poskytuje jako zájezd na vlastní odpovědnost. Každý pořadatel musí plnit povinnosti vyplývající z dílu 6 Zájezd nového občanského zákona. To znamená, že když spolek nebo zprostředkující agentura nabízí zájezd nebo jejich klient má oprávněný dojem, že zájezd kupuje, má klient stejná práva, jaká zákon přisuzuje klientům cestovní kanceláře. Je na pořadateli, aby se s takovými nároky vyrovnal. (Včetně povinného pojištění proti úpadku.)

Jeden z krásných zážitků - výjezd na čtyřkolkách do pobřežních dun a lesa.

I když už nemusí být podepsána písemná smlouva o zájezdu, je nutné trvat na tom, aby v potvrzení o zájezdu bylo zapsáno všechno, co jste si s cestovní kanceláří dohodli. Pokud cestovní kancelář přesto bude trvat na písemné formě smlouvy, doporučujeme vyhovět.

FOTO: archiv CK Marco Polo

 2.      Smlouva o zájezdu nemusí být písemná

Možná největší změna! Doposud platilo staré dobré pořekadlo: Co je psáno, to je dáno. Vše podstatné bylo napsáno v cestovní smlouvě a vše bylo stvrzeno oběma stranami. Jak snadné pak bylo zjistit, zda cestovní kancelář poskytuje klientovi vše, co si objednal a zaplatil.

Nový zákon, na rozdíl od předchozího občanského zákoníku, nepředepisuje, že by smlouva o zájezdu (dříve cestovní smlouva – ale název není rozhodující, rozhodující je naplnění znaků smlouvy dle zákona) musela být písemná. Stačí, když zákazník obdrží od pořadatele potvrzení o zájezdu, které obsahuje vyjmenované prvky (zhruba totéž, co zákon dosud vyžadoval od cestovní smlouvy, tedy kdo, co = jaké služby, jaké ceny, platební a storno podmínky a způsob uplatnění reklamace). Potvrzení o zájezdu nemusí být parafováno klientem a předpokládá se, že vše, co je uvedeno v potvrzení, odsouhlasil, pokud uhradil cenu na potvrzení uvedenou. Dá se předpokládat, že tato změna může znamenat problémy. Některé cestovní kanceláře přesto trvají na tom, aby vznikala smlouva o zájezdu, zvlášť pokud jde o složité služby nebo služby na míru.

Jsou dny, kdy se na panenské pláži Rocktail Beach můžete ocitnou úplně sami.

Vady zájezdu je třeba vytknout pořadateli zájezdu (cestovní kanceláři) bez zbytečného odkladu. Cestovní kancelář musí mít šanci na kontrolu a odstranění závad.

FOTO: archiv CK Marco Polo

3.      Klient musí vytknout případné vady zájezdu bez zbytečného odkladu

Nejpozději do 1 měsíce po skončení cesty musí klient vytknout vady (podle dřívějšího občanského zákoníku provést reklamaci), jinak pořadatel může uplatnit námitku promlčení. Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu) tedy nově nemusí klienty nezávazně žádat, aby se se závadami obraceli na zástupce CK hned na místě, to je nyní povinnost ze zákona, ledaže by tak klient objektivně učinit nemohl (např. neměl u koho vadu nahlásit, měl jinou objektivní překážku typu hospitalizace atp.). Žádný vychytralý klient (kterých je bohudíky málo, ale zato vytrvalých) si už nebude moci na lehátku sepisovat, na co si bude až po návratu stěžovat, resp. si nebude pořizovat fotografie nepořádku, který mohl být chvilkový, šlo jej odstranit – nebo jej dokonce naaranžoval sám. Cestovní kancelář samozřejmě musí eventuální závady řešit, a to ve vlastním zájmu, protože je povinna za neodstraněné závady poskytnout náhradu a v případě velmi závažných závad zaviněných cestovní kanceláří nebo jejími dodavateli, které by podstatně narušily dovolenou, i náhradu za takto vzniklou újmu. Důležité je, že musí jít o zmaření či podstatné narušení dovolené (ne služební apod. cesty) a jen narušení, za které nese cestovní kancelář odpovědnost. Takže fakt, že byl příliv nebo odliv, že v moři jsou v avizovaném množství řasy či korály, ani že právě ztroskotal tanker nebo že vám pohodu kazila přítomnost tchyně, reklamovat jako narušení dovolené nelze.

Safari v oblasi Kalama je bohaté především na pozorování slonů.

Podle nového občanského zákoníku můžete sice svůj zájezd postoupit jiné osobě, ale musíte počítat s tím, že nesete náklady s takovým postoupením spojené.

FOTO: archiv CK Marco Polo

4.      Postoupení smlouvy

Podle nového občanského zákoníku vzniká právo klienta na postoupení smlouvy. Některá média ovšem vyvolávají ve svých komentářích dojem, že je takové postoupení zdarma. Nic takového. Klient má právo smlouvu postoupit, ale musí uhradit náklady s tím spojené.

Klient může postoupit smlouvu jiné osobě, která splňuje podmínky účasti na zájezdu, ale musí to oznámit cestovní kanceláři (pořadateli zájezdu) se všemi náležitostmi (stejnými jako dosud) nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, pokud se strany nedohodnou na kratší lhůtě.

Bungee jumping z výšky 111 m nad řekou Zambezi.

Je nutné dbát na to, aby bylo vždy jasno, kdo je partnerem v jednání. Jinak může být výsledek tak trochu skokem do propasti.

FOTO: Jan Papež

5.      Elektronická komunikace se pokládá za písemnou

Dle § 561 a 562 nového občanského zákoníku je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Vzniká bohužel prostor k dohadům. Je jen velmi málo elektronických cest, které jednoznačně splňují druhou podmínku, tedy určení jednající osoby. Může se stát, že se během sporů objeví tvrzení typu: „Zpráva sice byla odeslána z mého e-mailu, ale neodeslal jsem ji já a nevím, kdo ji odeslal.“ Apod. Je tedy raději lepší počítat s tím, že některé cestovní kanceláře budou chtít mít jednoznačně určenu jednající osobu.

Obecně se dá potvrdit, že novela občanského zákoníku nepřinesla žádné vylepšení pozice klientů ve vztahu k cestovním kancelářím (pořadatelům zájezdů). Změny spíše vytvářejí prostor k nedorozuměním a pokusům o podvody. Teprve praxe ovšem ukáže, jak se s tím cestovní ruch a klienti vypořádají.

 

Inzertní sdělení – Nebojte se vyzkoušet zájezd  připravený na míru.

Cestování s CK Marco Polo: autentické a inspirující

Od roku 1990 inspirujeme své klienty k poznávání nových zážitků, představujeme jim neznámé destinace a na trh přinášíme nové cestovatelské trendy. Nechte se doprovodit na ta nejúžasnější místa. Cestujte pohodlně. Připravíme pro vás perfektně vyladěnou dovolenou na míru.

Chystáte cestu pro svou firmu? Poptejte její přípravu u nás. Incentivní cesty připravujeme se stejnou pečlivostí jako zájezdy na míru pro naše individuální klienty.

Naše filozofie je prostá: „Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.“

 

 EXPEDICE V NÁKLAĎÁKU

 

V minulosti si často pastevci kladli otázku: Jak dostat stáda přes ty zasněžené vrcholky?

FOTO: archív CK Marco Polo

Termín: 28. 9. 2014

Cena: 79 500 Kč

Více informací o zájezdu

GARANTUJEME ČESKÉHO PRŮVODCE

Nejlepší z Jihoafrické republiky: safari, moře, hory, poušť a Kapské Město 

 S českým průvodcem

Během tohoto poznávacího zájezdu do Jihoafrické republiky navštívíte mimo jiné Blyde River Canyon, věhlasný Krugerův národní park, maličkaté království Svazijsko, známou rezervaci Hluhluwe, dovolenkové pobřeží Indického oceánu, majestátní Dračí hory, vyprahlou oblast Karoo, romantickou Garden Route a jedno z nejkrásnějších měst světa – Kapské Město.

Na trhu nenajdete program, který by za tak výhodnou cenu zahrnoval takovou spoustu akcí. Navíc celou trasu absolvujete ve speciálně upraveném terénním voze a noclehy jsou zajištěny ve vybraných, prověřených a kvalitních lodžích na skvělých místech.
 

 

Lalibela

FOTO: archív CK Marco Polo


Více o zájezdu

Termín:  24. 10. 2014

Cena: 79 990 Kč

Za historií a přírodou Etiopie s českým průvodcem

 Afrika je nádherná, nekonečná, plná energie, rozmanitá a lidsky bohatá. A taková je i Etiopie. Přidejte bohatou historii, nejstarší křesťanské památky nebo etnické skupiny nedotčené moderní civilizací a dostanete téměř kompletní obrázek této dosud neobjevené země.

  

Ladakh

FOTO: Jan Papež

Termín: 15. 9. 2014

Cena: 59 400 Kč

Více informací o zájezdu:

 

INDICKÝ HIMÁLAJ + DILLÍ

Český průvodce

Indická himálajská oblast Ladakh je často nazývána Novým Tibetem. Pro podobnost krásné, úchvatné a dech beroucí krajiny. Ladakh je oblast na hranici tří světů – Číny, Indie a Pákistánu.

Pojďte s námi prozkoumat alespoň část tohoto nádherného kouta světa v nadmořské výšce kolem 3500 m.

  

FOTO: archív CK Marco Polo

 Termín: 3. 11. 2014

Cena: 93 990 Kč

Více informací  o zájezdu

Počet míst omezen na 12.

 To nejlepší z Peru

s českým průvodcem, ředitelem CK Marco Polo Janem Papežem

15denní poznávací zájezd do Peru. Prohlédnete si hlavní město Limu, Arequipu, nazývanou Bílé město, úchvatný a hluboký kaňon Colca s kondory, bájné jezero Titicaca, přejedete Andy ve výšce 5000 m n. m., odpočinete si v Posvátném údolí, navštívíte skalní město Machu Picchu a poznáte inckou historii a kulturu v samotném centru říše, v Cuzku.