Nedávné problémy jsou jen nepatrnou epizodou v toku času

Když se ale postavíte před monumentální sochy v Abú Simbelu a pohlédnete do tváře Ramsese II. vysoko nad vámi, z božského výrazu na vás pomalu přechází klid a téměř jistota, že i tuhle epizodu v toku času přežijí a budou tu stát další stovky let. Stál jsem před mnoha monumenty na všech kontinentech, ale nikde jsem neměl takový pocit souznění. Mohutnost soch vás neválcuje, nejste zrnko prachu, nejste malá duše před všemohoucím, červ plazící se před nekonečnou mocí. Naopak, cítíte povznesení a energii. Možná je to tím, že se na vás sochy usmívají a jejich pohledy jsou zaměřeny do dálky, jako by viděly za horizont času.

Vstupu do chrámu vévodí čtyři sochy vladaře Ramesse II.

Vstupu do chrámu vévodí čtyři sochy vladaře Ramesse II.

FOTO: Archiv autora

Co se tu asi dělo před tisíci let?

Je těžké pohlédnout zpět více než 3000 let a být si jistý tím, že obraz, který o té době máme, je alespoň v hrubých rysech správný. Byla to zvláštní doba, 13. století před naším letopočtem. Mám ten obraz před očima, ale kdoví, jak to opravdu bylo. Před obrovskou skálou v Núbijské poušti stojí skupinka lidí. Probíhá poslední porada před započetím stavby, která bude ohromovat současníky i příslušníky mnoha dalších generací. Zítra ráno začíná stavba chrámu v Abú Simbelu. Stovky kameníků a pomocných dělníků se sklání ve večerní modlitbě. Pro svého pána a bohy Horního a Dolního Nilu vybudují chrám, který nemá obdobu. Každý, kdo bude putovat z jihu na sever a projede Abú Simbelem, musí být ohromen, omámen a vyděšen zároveň. O jarní a zimní rovnodennosti zde budou probíhat veliké slavnosti. Paprsek slunce v ty dny vstoupí do svatyně a ozáří vzdálený (65 m) oltář, osazený sochami bohů Ptah, Amon a Re a vladaře Ramesse II. Každý detail stavby je dokonale promyšlený a propočítaný. Každý kameník je prověřený a doškolený. Stavba potrvá téměř 30 let.

Byla jedna ze soch Ramesse II. ponična už v době královny ze Sáby?

Byla jedna ze soch Ramesse II. ponična už v době královny ze Sáby?

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Čas zrodu židovského národa

Přes tisíc kilometrů na sever se v té samé době formuje docela nenápadně národ, který změní celý svět. Při stavbě měst Ramses a Pitom se objevuje první úřední záznam o židovském národě. Židé v době Ramesse II. jsou už nedílnou součástí egyptské společnosti. Dospělí muži pracují jako kameníci, malíři a vykonávají další stavební práce. Mladíci pracují jako zahradníci, zelináři a domácí obsluha. Je velmi pravděpodobné, že se židovští dělníci podílejí i na stavbě Abú Simbelu. Židovský národ sílí. Roste jeho sebevědomí. Je jen otázkou času, kdy dojde ke konfliktu s ústřední mocí. Nakonec musí židovský národ Egypt opustit.

Sochy matky a vybraných manželek jsou vytesány u nohou vladaře.

Sochy matky a vybraných manželek jsou vytesány u nohou vladaře.

FOTO: CK Marco Polo International

Abú Simbel byl možná svědkem putování ztraceného národa

Několik desítek židovských rodin odmítá z Egypta odejít. Zůstanou a budou terčem velkého útlaku a pomsty. Nakonec odejdou směrem na jih, podél Nilu a budou hledat svou zemi zaslíbenou. Po mnoha měsících putování se jejich kroky zastaví právě u Abú Simbelu. Velkolepost chrámu poutníky zaskočí a strach jim opět sevře srdce. Jsou si jistí, že se spasí pouze únikem. Abú Simbel je hraničním mezníkem, za ním sice čeká Nubijská poušť, ale i svoboda. Legenda vypráví o tom, že přejdou poušť a vystoupají na náhorní planinu nádherného Simienského pohoří a založí zde království Axum (Aksum).

Náhorní planina pohoří Simien v Etiopii. Sem se podle legendy odebrali poslední Židé z Egypta. Při své cestě minuli i Abú Simbel.

Náhorní planina pohoří Simien v Etiopii. Sem se podle legendy odebrali poslední Židé z Egypta. Při své cestě minuli i Abú Simbel.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Královna ze Sáby

O 250 let později se v království Aksum narodí královna Makeda (někdy kolem 960 př. n. l.), mnohem známější jako královna ze Sáby. Opředena legendami a mýty je paradoxně téměř neznámá. Jako mladá dívka se ve stopách svých dávných předků vydává podél Nilu na sever. Král Angeba, její otec, chce, aby prodělala vzdělání na faraonském dvoře. Když míjí Abú Simbel, její srdce se nesvírá strachy. Většina chrámu je zaváta pískem. Obrovské sochy Ramesse II. jsou utopeny až po oči. V Horním Egyptě už nevládne faraón, ale velekněží boha Amona. Jak snadno může být zapomenuta i taková dynastie, jako byla dynastie Ramessů. Královna ze Sáby stojí v zaprášených sandálech na horkém písku a myslí na svůj národ Etiopů. Ušel za poslední staletí dlouhou cestu a bude na ní, aby říši svého otce v budoucnosti mnohonásobně zvětšila.  Osud Abú Simbelu se jí bude vracet jako memento po celý život. Nikdy nedovolí, aby se její říše za jejího života rozpadla podobným způsobem. Musí stále jen růst. Udělá vše, aby se jejímu rodu dařilo. Dokonce i po její smrti.

Skončí vzácný Abú Simbel v podobných troskách?

Skončí vzácný Abú Simbel v podobných troskách?

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Znovuzrození Abú Simbelu

Nubijská poušť skrývala tajemství chrámu v Abú Simbelu až do začátku 19. století. V roce 1813 objevil díky šťastné náhodě celou hlavu a kousek horní části těla krajní sochy Ramesse II. švýcarským učenec Johann Ludwig Burckhardt. Trvalo téměř 100 let, než se chrám podařilo z písku vyprostit.  Musel to být neuvěřitelný pocit, když se výzkumníci a jejich dělníci mohli poprvé postavit před chrám a uviděli jej v celku.  Jen těžko by mohli očekávat, že za pár desítek let někdo rozhodne o tom, že se jejich úsilí zahodí, jako by nikdy nebylo, a že se památka v Abú Simbelu (a nejen ona) obětuje ve prospěch industrializace povodí Nilu. Zatopí jej Asuánská přehrada.

Umělý kopec, vytvořený pro záchranu Abú Simbelu je velmi promyšlená stavba. Zaslouží velký respekt.

Umělý kopec, vytvořený pro záchranu Abú Simbelu, je velmi promyšlená stavba. Zaslouží velký respekt.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

Nakonec se vědci pod patronací UNESCO dohodli s egyptskou vládou a byl dán souhlas k tomu, aby se Abú Simbel přemístil. V letech 1964 až 1968 byl chrám rozřezán na více než 2 000 bloků a převezen do bezpečné vzdálenosti od plánovaného břehu přehrady. Uměle vytvořený pahorek s vnitřní betonovou kopulí, která chrání znovu sestavený chrámový komplex, je mistrovským stavebním dílem. 3000 let staré posvátné kultovní místo dostalo další šanci ohromovat své návštěvníky. Doufejme, že nikoho nenapadne jednou pro vždy tuto kapitolu dějin uzavřít. Doufejme, že se nejradikálnější islamisté nedostanou k moci a Egypt zůstane živou pokladnicí nádherných památek.

Po Asuánské přehradě pluje jen několik lodí. Málo turistů věnuje tomuto koutu Egypta pozornost. Ke své škodě.

Po Asuánské přehradě pluje jen několik lodí. Málo turistů věnuje tomuto koutu Egypta pozornost. Ke své škodě.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Až se budete do Egypta vydávat, nezapomeňte na Abú Simbel. A až budete stát před skvostným chrámem, zastavte se alespoň na pár vteřin a vzpomeňte si, jaké dějiny se tady během posledních 3000 let odehrávaly. Je to velká vzácnost a málokde na světě máte takovou šanci se takových příběhů opravdu dotknout.

Inzertní sdělení – Nebojte se vyzkoušet zájezd  připravený na míru.

Cestování s CK Marco Polo: autentické a inspirující

Od roku 1990 inspirujeme své klienty k poznávání nových zážitků, představujeme jim neznámé destinace a na trh přinášíme nové cestovatelské trendy. Nechte se doprovodit na ta nejúžasnější místa. Cestujte pohodlně. Připravíme pro vás perfektně vyladěnou dovolenou na míru.

Chystáte cestu pro svou firmu? Poptejte její přípravu u nás. Incentivní cesty připravujeme se stejnou pečlivostí jako zájezdy na míru pro naše individuální klienty.

Naše filozofie je prostá: „Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.“

 

 EXPEDICE V NÁKLAĎÁKU

 

V minulosti si často pastevci kladli otázku: Jak dostat stáda přes ty zasněžené vrcholky?

FOTO: archív CK Marco Polo

Termín: 28. 9. 2014

Cena: 79 500 Kč

Více informací o zájezdu

GARANTUJEME ČESKÉHO PRŮVODCE

Nejlepší z Jihoafrické republiky: safari, moře, hory, poušť a Kapské Město 

 S českým průvodcem

Během tohoto poznávacího zájezdu do Jihoafrické republiky navštívíte mimo jiné Blyde River Canyon, věhlasný Krugerův národní park, maličkaté království Svazijsko, známou rezervaci Hluhluwe, dovolenkové pobřeží Indického oceánu, majestátní Dračí hory, vyprahlou oblast Karoo, romantickou Garden Route a jedno z nejkrásnějších měst světa – Kapské Město.

Na trhu nenajdete program, který by za tak výhodnou cenu zahrnoval takovou spoustu akcí. Navíc celou trasu absolvujete ve speciálně upraveném terénním voze a noclehy jsou zajištěny ve vybraných, prověřených a kvalitních lodžích na skvělých místech.
 

 

Lalibela

FOTO: archív CK Marco Polo


Více o zájezdu

Termín:  24. 10. 2014

Cena: 79 990 Kč

Za historií a přírodou Etiopie s českým průvodcem

 Afrika je nádherná, nekonečná, plná energie, rozmanitá a lidsky bohatá. A taková je i Etiopie. Přidejte bohatou historii, nejstarší křesťanské památky nebo etnické skupiny nedotčené moderní civilizací a dostanete téměř kompletní obrázek této dosud neobjevené země.

  

Ladakh

FOTO: Jan Papež

Termín: 15. 9. 2014

Cena: 59 400 Kč

Více informací o zájezdu:

 

INDICKÝ HIMÁLAJ + DILLÍ

Český průvodce

Indická himálajská oblast Ladakh je často nazývána Novým Tibetem. Pro podobnost krásné, úchvatné a dech beroucí krajiny. Ladakh je oblast na hranici tří světů – Číny, Indie a Pákistánu.

Pojďte s námi prozkoumat alespoň část tohoto nádherného kouta světa v nadmořské výšce kolem 3500 m.

  

FOTO: archív CK Marco Polo

 Termín: 3. 11. 2014

Cena: 93 990 Kč

Více informací  o zájezdu

Počet míst omezen na 12.

 To nejlepší z Peru

s českým průvodcem, ředitelem CK Marco Polo Janem Papežem

 15denní poznávací zájezd do Peru. Prohlédnete si hlavní město Limu, Arequipu, nazývanou Bílé město, úchvatný a hluboký kaňon Colca s kondory, bájné jezero Titicaca, přejedete Andy ve výšce 5000 m n. m., odpočinete si v Posvátném údolí, navštívíte skalní město Machu Picchu a poznáte inckou historii a kulturu v samotném centru říše, v Cuzku.

  

Srí Lanka je rájem opic.

FOTO: R. Drahaňovský

Termín : 19. 8. 2014

Cena : 47.900,--

Více informací o zájezdu

PRÁZDNINOVÝ TERMÍN - GARANTOVANÝ ODLET: 19. 8. 2014 Hlavním motivem našeho nového poznávacího zájezdu s finálním pobytem u moře je pohoda a maximální komfort při návštěvě nejdůležitějších památkových a přírodních lokalit.

 Letní poznávací a pobytový speciál

ZA SRÍLANSKÝMI NEJ....

Hlavním motivem našeho nového poznávacího zájezdu s finálním pobytem u moře je pohoda a maximální komfort. Během pěti dnů budete mít možnost poznat to opravdu zásadní z památkových, kulturních a přírodních lokalit, co činí Srí Lanku právě Srí Lankou: dech beroucí skalní komplex Sigiriya, famózní jeskynní chrám v Dambulle, nejposvátnější z chrámů v Kandy, majestátní ruiny královské Polonnaruwy, populární sloní sirotčinec v Pinnawale, zahradu koření, čajovou továrnu...

Že tohle v podstatě nabízejí všichni? To je pravda. Ale u nás to má takovou formu, aby to mohly absolvovat prakticky všechny věkové kategorie – od rodin s dětmi po seniory. Tomu je přizpůsobeno vše: tempo programu je voleno tak, aby vždy bylo dost času na relaxaci a „vychutnání“ místa, hotely byly pečlivě vybrány, aby kvalitou svých služeb i umístěním uspokojily i poměrně náročnou klientelu. Vše ve formě malé skupinky, jak je naším dobrým zvykem (6–12 osob), a v doprovodu kvalifikovaného pracovníka naší CK, který zájezd připravoval.