Řeka Omo, Etiopie

Řeka Omo, Etiopie

FOTO: archiv CK Marco Polo

Pozemky, drapáky a nucené přesídlování

Boj o půdu není žádný mýtus. Je to velmi tvrdá realita a v Africe se vede každodenní válka o úrodnou půdu. To, že se o ní nepíše, protože i seriózní média dávají stále častěji přednost bulvárnějším tématům, neznamená, že problém neexistuje. Mnohé africké vlády zvolily tu nejjednodušší cestu – pronájem nejúrodnější půdy zahraničním společnostem. Etiopská vláda se rozhodla v roce 2011 pronajmout úrodnou půdu v regionu Dolní Omo společnostem z Malajsie, Itálie, Indie a Koreje. Místo tradičních plodin se na nejúrodnější půdě v údolí objevily plodiny pro biopaliva a plodiny kótované na potravinové burze. Kukuřice, bavlna, palmy na olej, dávivec (jatropha). Průmyslový způsob hospodaření vyžaduje velká pole.  Velké stroje se svými drapáky zarývají do půdy po staletí obdělávané primitivními motykami. Vzniku velkých polí bránily a brání vesnice kmenů žijících v povodí řeky Omo. Jsou bez šance. Stále častěji dochází k násilnému přesídlování.

Řeka Omo, Etiopie

Řeka Omo, Etiopie. V pozadí na snímku vidíte konstrukci velké betonové stavby.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Armáda na straně nájemců půdy

Kde nepomohou nařízení, pomůže násilí. V několika vesnicích vyhořely sklady s obilím, byly zničeny pastviny pro dobytek. Vesničané jsou cíleně připravováni o obživu, aby vyhladovělí souhlasili s přesunem a se závislostí na vládní pomoci. Kdo se postaví na odpor, je zbit nebo uvržen do vězení.  Pro přesun jsou určena pravidla, která brání v pokračování rodových tradic. Je omezen počet skotu, který si mohou kmeny udržovat. Armáda hlídá nová pole a nové stavby a řídí přesídlování. Tichá likvidace starodávných kmenů pokračuje.

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Národy bez veřejného hlasu

Opakuje se to všude na světě. Někdy mám pocit, že to snad musí učit na školách pro státní úředníky. Přestože ve většině ústav mají domorodé národy práva na určitou vlastní správu svých území, mají zaručené právo vyjadřovat se k věcem, které vážně zasáhnou do jejich života, praxe je úplně jiná. Vlády využijí pokaždé toho, že většina domorodých národů nemá přístup k médiím, má vysokou míru negramotnosti, nerozumí složitým právním předpisům a jejich zástupci nejsou schopni cestovat do vzdálených míst, kde se jejich záležitosti projednávají. Etiopská vláda jedná s kmeny v povodí řeky Omo naprosto stejně.

Kmen Hamar, povodí řeky Omo, Etiopie

Kmen Hamar, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Přečtěte si další zajímavé články o Etiopii.

Je třeba narušit jakýkoliv pokus o jednotu

Kmeny v povodí řeky Omo nemají nijak růžové vzájemné vztahy. Je to logické. Řadu století si vzájemně konkurovaly v omezeném prostoru. Loupily si dobytek, unášely si ženy, zabíjely si bojovníky. Dosáhnout jednoty při jednání s vládou je velmi složité. Vláda si je velmi dobře vědoma, že takové jednoty může dosáhnout pouze někdo zvenku, někdo, kdo se rozhodne bojovat za zájmy starých národů. Jenže působit v regionu mohou jen společnosti a organizace s platnou licencí. Jakmile se někdo pokusí o sjednocování hlasu v údolí řeky Omo, ihned o licenci přijde. Je tak velmi cílevědomě narušena diskuse a potírán nesouhlas s jednáním vlády. „Lidé žijí ve strachu, bojí se vlády,“ potvrzuje domorodec z kmene Omo.

Kmen Surmi, povodí řeky Omo, Etiopie

Kmen Surmi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv CK Marco Polo

Přehrada Gibe III je démon

Vláda naplánovala do údolní oblasti řeky Omo přehradní nádrž Gibe III. Stavební práce na přehradní hrázi spustila italská firma Saini Construttori na konci roku 2006. Zlý démon, který uzamkne údolí a umožní jeho zatopení, se začal klubat ze země. Dnes je hotová téměř třetina hráze. Vládě ale došly peníze. Své peníze nabídla Čína a Světová banka slíbila peníze na přenosovou síť. Nikdo z investorů nezkoumal dopady na život kmenů v povodí řeky. Vláda požádala o pomoc i italskou vládu, ale italská média velmi otevřeně kritizovala celý projekt a nakonec k dohodě nedošlo. Křehké soužití místních kmenů s okolní přírodou je narušeno.

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Způsob života

Původní kmeny žijící v povodí řeky Omo si během staletí vytvořily ojedinělý systém sociálně-ekonomicko-ekologických postupů, které respektují složité podmínky regionu a zajišťují zároveň živobytí pro příslušníky kmene.  Tyto postupy počítají s každoročními záplavami, které obohatí pole novými živinami. Díky nové půdě mohou kmeny vypěstovat dostatek čiroku, kukuřice a fazolí. Systém počítá i s přesunem stád v období záplav na jiná území, kde se v tu dobu dá najít kvalitní pastva. Skot, ovce a kozy jsou pro kmeny životně důležité pro produkci krve, mléka, masa a kůží. Dobytek je zároveň velmi dobrým platidlem a často je používán i jako věno při uzavírání sňatků. Kmeny jako Bodi, Daasanach, Kara, Kwegu, Mursi a Nyangatom dokázaly najít způsob, jak v tomto složitém a náročném prostředí přežít. Nyní je ale ohrožuje tzv. „Velká politika“, která vůbec nehledí na jejich zájmy.

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv CK Marco Polo

Turistika by mohla být, ale není spásou

Turistika by se zdála být dobrým řešením celé situace. Turisté přinesou do regionu peníze, umožní kmenům větší nezávislost na vládě, přinesou práci a vzdělání. Jenže to je naivní scénář, který na jihu Etiopie bohužel nefunguje. V letech 1960 a 1970 vznikly na území okolo řeky Omo dvě rezervace, které měly zajistit ochranu krajiny, zvěře a měly přilákat turisty. Jenže zároveň znemožnily lov zvěře, který byl pro místní kmeny po staletí doplňkovým dodavatelem masa. Kmeny začaly hladovět, protože odmítaly řešit celou situací vybíjením svých stád. Turistika sice přinesla trochu peněz a trochu vzdělání, ale na druhé straně přinesla hlad a potíže. V roce 1980 přišli první velkofarmy se zavlažovacím zařízením a území kmenů se začalo krok po kroku zmenšovat. Na rozdíl od projektů v Namibii, Botswaně, Jihoafrické republice nebo Tanzanii se nepovedlo na jihu Etiopie propojit přirozené potřeby komunit a turistiky. Snad se v budoucnu taková harmonie najde, aby turistika mohla kmenům pomoci v nabývání síly a práv.

Kmen Bodi, povodí řeky Omo, Etiopie

Kmen Bodi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Inzertní sdělení – Nebojte se vyzkoušet zájezd připravený na míru.

Cestování s CK Marco Polo: autentické a inspirující

Od roku 1990 inspirujeme své klienty k poznávání nových zážitků, představujeme jim neznámé destinace, na trh přinášíme nové cestovatelské trendy. Nechte se doprovodit na ta nejúžasnější místa. Cestujte pohodlně.  Připravíme pro vás perfektně vyladěnou dovolenou na míru nebo s námi cestujte v malé skupince s českým průvodcem. 

Naše filozofie je prostá: „dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost“.

 
 

V minulosti si často pastevci kladli otázku: Jak dostat stáda přes ty zasněžené vrcholky.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Termín : 28. 09. 2014

Cena : 79.500,--

Více informací o zájezdu

Nejlepší z Jihoafrické republiky: safari, moře, hory, poušť a Kapské Město 

 S českým průvodcem

Během tohoto poznávacího zájezdu do Jihoafrické republiky navštívíte mimo jiné Blyde River Canyon, věhlasný Krugerův národní park, maličkaté království Svazijsko, známou rezervaci Hluhluwe, dovolenkové pobřeží Indického oceánu, majestátní Dračí hory, vyprahlou oblast Karoo, romantickou Garden Route a jedno z nejkrásnějších měst světa – Kapské Město.

Na trhu nenajdete program, který by za tak výhodnou cenu zahrnoval takovou spoustu zážitků. Navíc celou trasu absolvujete ve speciálně upraveném terénním voze a noclehy jsou zajištěny ve vybraných, prověřených a kvalitních lodžích na skvělých místech.
 

 

Lalibela

FOTO: archív CK Marco Polo


Více o zájezdu

Termín:  24. 10. 2014

Cena: 79 990,–

Za historií a přírodou Etiopie s českým průvodcem

 Afrika je nádherná, nekonečná, plná energie, rozmanitá a lidsky bohatá. A taková je i Etiopie. Přidejte bohatou historii, nejstarší křesťanské památky nebo etnické skupiny nedotčené moderní civilizací a dostanete téměř kompletní obrázek téhle dosud neobjevené země.

  

 

Sossusvlei

FOTO: archív CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín: 28.06. 2014

a pak každý měsíc jeden termín

Cena:  89 990,--

NAMIBIE „ A LA CARTE”

Tento poznávací zájezd do Namibie je specifický tím, že se na jednotlivých místech cesty můžete rozhodnout podle svého vkusu a momentální nálady, jakým aktivitám se chcete věnovat, případně zvolit jen relaxaci. Budete cestovat v malé mezinárodní skupince (4–12 osob) s anglicky mluvícím průvodcem a průběžně se s ním budete domlouvat, jaké výlety/aktivity byste chtěli v daném místě podniknout. U každé z navštívených lokalit najdete uvedené aktivity, které se v daném místě dají provozovat.

Během tohoto poznávacího zájezdu do Namibie navštívíte poušť Namib a symbol Namibie duny Sossusvlei, přímořské letovisko Swakopmund a nezapomenutelným zážitkem bude zcela jistě safari v národním parku Etosha. Cestu zakončíte v hlavním městě Namibie Windhoek.
  

Severní Srí Lanka teprve čeká, až ji turisté objeví.

FOTO: archív CK Marco Polo

Termín : 01.06. 2014

Cena : 54 900,–

Více informací o zájezdu

TA JINÁ SRÍ LANKA!

Premiéra poznávacího zájezdu

 Český průvodce

Poprvé v historii máme možnost pozvat vás do regionů na severu a východě Srí Lanky, které byly téměř tři desetiletí tabu. Zapomeňte na obavy vytvořené tradičními klišé médií prahnoucích pouze po „senzacích": Najdete zde neuvěřitelně přátelské obyvatele (ať už tamilské hinduisty, nebo v menší míře sinhálské buddhisty, muslimy či katolíky), kteří pouze po dlouhá léta museli trpět krvavými hrátkami politiků. Naopak turistů zde zatím najdete naprosté minimum – či vůbec žádné –, což se pochopitelně během dvou tří let může změnit, i naše CK mívá nemálo následovníků"...
Tento kraj, kde se unikátně mísí to nejlepší z 
většinové" Srí Lanky i nedaleké Indie, se konečně svobodně nadechl a vykročil vstříc lepším zítřkům.
  

Ladakh

FOTO: Jan Papež

Termín: 15. 9. 2014

Cena: 59 400,–

Více informací o zájezdu:

 

INDICKÝ HIMÁLAJ + DILLÍ

Český průvodce

Indická himálajská oblast Ladakh je často nazývána Novým Tibetem. Pro podobnost krásné, úchvatné a dech beroucí krajiny. Ladakh je oblast na hranici tří světů – Číny, Indie a Pákistánu.

Pojďte s námi prozkoumat alespoň část tohoto nádherného kouta světa v nadmořské výšce kolem 3500 m.

  
 

Kostarika

FOTO: archív CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín: 24. 11. 2014

Cena:  89 990,–

 

Přírodní krásy Kostariky a relax u moře

 S ČESKY MLUVÍCÍM PRŮVODCEM

 Kostarika, rozkládající se mezi dvěma oceány uprostřed středoamerické šíje, v hustém tropickém pásu, je jedním z biologicky nejrozmanitějších míst na planetě. Deštné pralesy, aktivní vulkány nebo mangrovové mokřady umožňují existenci celé plejády fascinujících živočichů. To vše je možné díky progresívnímu systému ochrany přírody, který je považován za jeden z nejlepších na světě.

Jan Papež, Ck Marco Polo