Mladého Moravana vítal guvernér Jan de la Fontaine

Když 9. července roku 1737 připlula do Kapského Města holandská loď Huijs te Rensburg, měla za sebou téměř šest měsíců plavby podél západoafrického pobřeží. Dost času na to, aby si její pasažér Jiří Schmidt mohl znovu a znovu promýšlet, co bude po přistání dělat. Přes svoje mládí byl hodně očekávaným hostem. V přístavu ho vítal nejen guvernér Jan de la Fontaine, ale i duchovní Holandské reformované církve. Všichni očekávali, že se Jiří Schmidt zapojí do náboženského života Kapska a bude se starat o církevní potřeby farmářů rozptýlených na velikém území v okolí Kapského města.

Výšlap na Stolovou horu raději vždy se zkušeným horským vůdcem.

Pod Stolovou horou přistál v červenci 1737 i Jiří Schmidt.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Odmítl vysoké církevní postavení v Kapském Městě

Jenže Jiří Schmidt neplul takovou dálku, aby pomáhal jediné oficiální církvi v Kapsku s jejími ovečkami. Jiří Schmidt připlul za těmi, které většina farmářů pokládala za nehodné víry, za ďáblovy děti, za černý dobytek. Když svůj plán představil guvernérovi a představitelům církve, nenašel mnoho pochopení. Z úst guvernéra i církve zaznělo jasné: NE. Na takovou situaci byl ale Jiří Schmidt připravený, téměř rok před plavbou na jih Afriky prožil běháním po úřadech v Holandsku. Potřeboval získat oficiální povolení k založení misie. Dokument, který nebude zpochybnitelný ani guvernérem, ani místními církevními hodnostáři. Takový dokument položil na stůl před Jana de la Fontaine a oznámil, že za pár dnů vyráží mezi Křováky.

V okolí Genadendalu jsou krásné hory, vhodné k trekům.

V okolí Genadendalu jsou krásné hory, vhodné k trekům.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Navzdory všem se vydal mezi Křováky

Právě za původními Khoikoi (Sany, Křováky) Jiří Schmidt přijel a mezi nimi chtěl žít. Bylo mu necelých 28 let a už měl za sebou 6 let vězení a zkušenosti pronásledovaného štvance. Tak odměňovala katolická vládnoucí elita protestantské aktivisty na Moravě v první polovině 18. století. Nečekal od vrchnosti žádnou pomoc a také se jí nedočkal. Nedostal ani povolení koupit si koně. Musel tedy dvoukolák se vším, co si pro svou misii opatřil, táhnout sám. Obklopen jen nepochopením a africkou divočinou.

Okolí jihoafrického Genanendalu v Paviáním údolí je plné malebných kopečků a připomíná naši krajinu.

Okolí jihoafrického Genadendalu v Paviáním údolí je plné malebných kopečků a připomíná naši krajinu.

FOTO: Jan Papež

V Paviáním údolí, vzdáleném cca 120 km od Kapského Města, uprostřed území Khoikoiů, daleko od bělošských farem, se rozhodl Jiří Schmidt postavit si chýši podobnou domorodým obydlím. Až zvědavost donutí Khoikoie ke kontaktu, získá si postupně jejich důvěru a postupně je začne k sobě přitahovat víc a víc. Cílem je začít je vyučovat nejen křesťanství, ale naučit Koikoie číst a psát a naučit je řemesla. Jen těžko si dovedeme představit vůli a odhodlání, které musel Jiří Schmidt prokázat, když svůj plán naplňoval. Ale uspěl.

Moravská vesnička na jihu Afriky - Genadendal.Všichni se tu hrdě hlásí k tradici svého moravského zakladatele.

Moravská vesnička na jihu Afriky – Genadendal. Všichni se tu hrdě hlásí k tradici svého moravského zakladatele.

FOTO: archiv autora

Tradiční výšivky na slavnostních šátcích, používaných při křtu.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Za každou cenu musí ze země

Tím se stal trnem v oku farmářům. Ti nemohli potřebovat, aby se Křováci začali cítit jako rovnocenní tvorové. Když v roce 1742 začal domorodce dokonce křtít, začala proti němu brojit i Holandská reformovaná církev, která si vymezovala právo na křest a chtěla rozhodovat o tom, kdo bude a nebude pokřtěn. Formálních důvodů k tlaku na moravského misionáře našla celou řadu.

Nedělní bohoslužba je setkáním přátel ze širokého okolí.

Nedělní bohoslužba je setkáním přátel ze širokého okolí.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Přes všechny překážky vydržel ještě rok, ale v roce 1743 jej povolali do Kapského Města, nalodili jej na loď a poslali do Holandska, kde se mělo oficiálně rozhodnout, zda je jeho činnost v pořádku, či ne. V té době měla komunita Moravských bratří v Paviáním údolí 47 věřících domorodých Khoikoiů. Holandské autority již nedovolily Jiřímu Schmidtovi, aby se do Afriky vrátil. Malá africká komunita zůstala bez pastora a všichni předpokládali, že zanikne.

Věřící se ke své farnosti Moravských bratrů hrdě hlásí.

Věřící se ke své farnosti Moravských bratrů hrdě hlásí.

FOTO: Jan Papež

Otec Georg mne pokřtil a dal mi jméno Magdaléna

Když Paviání údolí navštívili v roce 1792 (tedy po téměř 50 letech!) další moravští misionáři, předpokládali, že misie již nebude existovat a žádný Khoikoi se nebude hlásit ke křesťanství. Ptali se domorodců, zda si ještě někdo vzpomene na jejich předchůdce bratra Georga a byli nesmírně překvapeni, když je oslovila stará, téměř slepá žena a prohlásila „Otec Georg mne pokřtil a dal mi jméno Magdaléna“ a navíc ukázala bibli, kterou jí Georg Schmidt při svém odchodu zanechal. Když chtěli, aby jim něco z bible přečetla, zavolala svou vnučku a požádala ji, aby četla. Otec Georg by měl jistě velkou radost.

Hudba je nedílnou součástí církevního života Moravských bratrů.

Hudba je nedílnou součástí církevního života Moravských bratrů.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Na místě původní misie Georga (Jiřího) Schmidta byl založen Genadendal a stal se postupně náboženským, kulturním a vzdělávacím centrem Moravských bratří v oblasti Kapska. Jako výraz úcty a respektu k myšlence Genadendalu pojmenoval Nelson Mandela své sídlo v Kapském Městě stejným jménem.

Bohoslužby navštěvují všechny generace.

Bohoslužby navštěvují všechny generace.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Dnes je v Jihoafrické republice více než 100 000 členů Moravské církve a v Tanzanii dokonce více než čtvrt miliónu.

Ke kostelům patří školy, dílny, charitativní organizace a dechové kapely – ty jsou vždy chloubou každé farnosti. Prostě Moravští bratři jsou významná protestantská církev, ačkoliv u nás o ní slyšel málokdo.

Festivaly dechových kapel Moravských bratrů v Jižní Africe jsou velkou kulturní událostí. Záběr z festivalu v roce 2012.

Festivaly dechových kapel Moravských bratrů v Jižní Africe jsou velkou kulturní událostí. Záběr z festivalu v roce 2012.

FOTO: Brian Engel

Georg (Jiří) Schmidt se narodil roku 1709 v Kunvaldu (Kuníně) a svou odvahou a obětavostí změnil významnou část Afriky. A jak to občas v českých zemích bývá zvykem – doma o něm téměř nikdo nic neví. Jiří Schmidt zanechal v Africe opravdu silnou „českou stopu“ a určitě by si zasloužil větší pozornost nejen historiků, ale i veřejnosti. Do Afriky se už nikdy nevrátil. Pokoušel se bojovat za svou víru na území Moravy, Slezska a Čech. Zemřel ve věku 76 let.

Inzertní sdělení - Nebojte se vyzkoušet zájezd připravený na míru.

Cestování s CK Marco Polo: autentické a inspirující

Od roku 1990 inspirujeme své klienty k poznávání nových zážitků, představujeme jim neznámé destinace, na trh přinášíme nové cestovatelské trendy. Nechte se doprovodit na ta nejúžasnější místa. Cestujte pohodlně. Připravíme pro vás perfektně vyladěnou dovolenou na míru nebo s námi cestujte v malé skupince s českým průvodcem. 

Naše filozofie je prostá: „Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.“

 

Lalibela

FOTO: archív CK Marco Polo


Více o zájezdu

Termín:  24. 10. 2014

Cena: 79 990,–

Za historií a přírodou Etiopie s českým průvodcem

 Afrika je nádherná, nekonečná, plná energie, rozmanitá a lidsky bohatá. A taková je i Etiopie. Přidejte bohatou historii, nejstarší křesťanské památky nebo etnické skupiny nedotčené moderní civilizací a dostanete téměř kompletní obrázek téhle dosud neobjevené země.

  

 

Sossusvlei

FOTO: archív CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín: 28. 06. 2014

a pak každý měsíc jeden termín

Cena:  89 990,--

NAMIBIE „A LA CARTE”

Tento poznávací zájezd do Namibie je specifický tím, že se na jednotlivých místech cesty můžete rozhodnout podle svého vkusu a momentální nálady, jakým aktivitám se chcete věnovat, případně zvolit jen relaxaci. Budete cestovat v malé mezinárodní skupince (4–12 osob) s anglicky mluvícím průvodcem a průběžně se s ním budete domlouvat, jaké výlety/aktivity byste chtěli v daném místě podniknout. U každé z navštívených lokalit najdete uvedené aktivity, které se v daném místě dají provozovat.

Během tohoto poznávacího zájezdu do Namibie navštívíte poušť Namib a symbol Namibie duny Sossusvlei, přímořské letovisko Swakopmund a nezapomenutelným zážitkem bude zcela jistě safari v národním parku Etosha. Cestu zakončíte v hlavním městě Namibie Windhoek.
  

Severní Srí Lanka teprve čeká, až ji turisté objeví.

FOTO: archív CK Marco Polo

Termín : 01.06. 2014

Cena : 54 900,–

Více informací o zájezdu

TA JINÁ SRÍ LANKA!

Premiéra poznávacího zájezdu

 Český průvodce

Poprvé v historii máme možnost pozvat vás do regionů na severu a východě Srí Lanky, které byly téměř tři desetiletí tabu. Zapomeňte na obavy vytvořené tradičními klišé médií prahnoucích pouze po "senzacích": Najdete zde neuvěřitelně přátelské obyvatele (ať už tamilské hinduisty, tak v menší míře sinhálské buddhisty, muslimy či katolíky), kteří pouze po dlouhá léta museli trpět krvavými hrátkami politiků. Naopak turistů zde zatím najdete naprosté minimum – či vůbec žádné –, což se pochopitelně během dvou tří let může změnit, i naše CK mívá nemálo "následovníků"...
Tento kraj, kde se unikátně mísí to nejlepší z "většinové" Srí Lanky i nedaleké Indie, se konečně svobodně nadechl a vykročil vstříc lepším zítřkům.
  

Ladakh

FOTO: Jan Papež

Termín: 15. 9. 2014

Cena: 59 400,–

Více informací o zájezdu:

 

INDICKÝ HIMÁLAJ + DILLÍ

Český průvodce

Indická himálajská oblast Ladakh je často nazývána Novým Tibetem. Pro podobnost krásné, úchvatné a dech beroucí krajiny. Ladakh je oblast na hranici tří světů – Číny, Indie a Pákistánu.

Pojďte s námi prozkoumat alespoň část tohoto nádherného kouta světa v nadmořské výšce kolem 3500 m nad mořem.

  
 

Kostarika

FOTO: archív CK Marco Polo

Více o zájezdu

Termín: 24. 11. 2014

Cena:  89 990,–

 

Přírodní krásy Kostariky a relax u moře

 S ČESKY MLUVÍCÍM PRŮVODCEM

 Kostarika, rozkládající se mezi dvěma oceány uprostřed středoamerické šíje, v hustém tropickém pásu, je jedním z biologicky nejrozmanitějších míst na planetě. Deštné pralesy, aktivní vulkány nebo mangrovové mokřady umožňují existenci celé plejády fascinujících živočichů. To vše je možné díky progresívnímu systému ochrany přírody, který je považován za jeden z nejlepších na světě.